Valmennus 25.10.-1.12.2022

Inhimillisen tehokkuuden asiantuntijavalmennus

Nyt suosittu inhimillisen tehokkuuden valmennus on saatavilla myös asiantuntijoille! Inhimillisen tehokkuuden asiantuntijavalmennus vahvistaa asiantuntijan ymmärrystä ja osaamista inhimillisesti tehokkaan asiantuntijatyön taidoissa ja tarjoaa työkaluja asiantuntijatyössä onnistumiseen. Valmennuksen painopiste on asiantuntijan yksilötyössä sekä asiantuntijan toiminnassa työyhteisön jäsenenä. Valmennus on tarkoitettu eri alojen asiantuntijoille. Seuraavan valmennuksen ajankohta on 25.10.-1.12.2022.

Inhimillinen tehokkuus avaimena työn murroksessa

Työn murroksessa asiantuntijatyöhön kohdistuu uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Asiantuntijatyön tavoitteellinen ja tuloksellinen työ vaatii työn substanssi- ja prosessiosaamisen lisäksi työn inhimillisten piirteiden osaamista. Tarvitaan taitoa toimia tehokkaasti vuorovaikutustilanteissa, taitoa ohjata ja ymmärtää omia ja toisten tunteita sekä kykyä rakentaa omaa ja yhteistä motivaatiota, työn merkitystä ja yhteisöllisyyttä niin etä- kuin läsnätyössä. Monet asiantuntijatyössä toimivat kokevat haasteet kuormittavina ja toivovat lisää työkaluja työn menetykselliseen hoitamiseen.

Tämä valmennus vahvistaa laaja-alaisesti asiantuntijoiden ymmärrystä ja osaamista inhimillisestä tehokkuudesta asiantuntijatyössä sekä antaa välineitä näiden tekijöiden kehittämiseen omassa työyhteisössä.

Valmennuksen hyödyt

Valmennuksen sisällöt

0. Orientaatio

 • Miten yhdistää inhimillisen ja operatiivinen tehokkuus asiantuntijatyössä?
 • Miten valmennusprosessi toimii: oppiminen ja tekniikka?

Kesto: 1 tunti
Ajankohta: 25.10. klo 12-13 tai 28.10. klo 12-13

Valmentaja:
Outi Ikonen,
johtava organisaatiopsykologi, KTM

1. Luottamus

 • Miten asiantuntijana voin rakentaa psykologista turvallisuutta ja keskinäistä luottamusta omassa työssäni sekä työyhteisössäni?​

Kesto: 2 tuntia
Ajankohta: 1.11. klo 9-11

Valmentajat:
Outi Ikonen, johtava organisaatiopsykologi, KTM
Kaisu Behm, johtava työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti

2. Motivaatio & Merkitys​

 • Miten asiantuntijana voin vahvistaa motivaatiota ja merkityksellisyyttä omassa työssäni?​

Kesto: 2 tuntia
Ajankohta: 8.11. klo 9-11

Valmentajat:
Sami Råman, organisaatiopsykologi, psykoterapeutti
Eveliina Holmgren, organisaatiopsykologi, PsT, KTM, FM

3. Yhteisöllisyys

 • Millä keinoin asiantuntijana voin rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä sekä rakentaa viisasta vuorovaikutusta työyhteisössäni?

Kesto: 2 tuntia
Ajankohta: 15.11. klo 9-11

Valmentajat: 
Anne Rantala, organisaatiopsykologi, johtava työterveyspsykologi, PsL
Jyrki Talvitie, organisaatiopsykologi, johtava työterveyspsykologi

4. Tunteet

 • Miksi yhteisön tunneilmaston tarkastelu on asiantuntijatyössä olennaista?​
 • Kuinka ymmärrän tunteita ihmisen toiminnan ohjaajana?

Kesto: 2 tuntia
Ajankohta: 24.11. klo 9-11

Valmentajat: 
Annamari Heikkilä, organisaatiopsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, PsT
Petri Juujärvi, organisaatiopsykologi, FT

5. Identiteetti

 • Miten yhteinen identiteetti vaikuttaa tapaamme toimia?
 • Miten asiantuntijana voin vahvistaa työyhteisöni ja ammattiryhmäni ammatillista identiteettiä?

Kesto: 2 tuntia
Ajankohta: 1.12. klo 9-11

Valmentajat: 
Eveliina Holmgren, organisaatiopsykologi, PsT, KTM, FM
Merit Morikawa, organisaatiopsykologi, PsM, DI

Tutustu valmennustiimiin

Valmennuksen hinta ja lisätiedot

 • 1-4 osallistujaa organisaatiosta 750€ (+alv)/hlö
 • 5-15 osallistujaa organisaatiosta 450€ (+alv)/hlö
 • Yli 15 osallistujaa organisaatiosta 350€ (+alv)/hlö
 • Valmennukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen organisaatiopsykologia@terveystalo.com.

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä