Inhimillinen tehokkuus

Inhimillisen tehokkuuden asiantuntijavalmennus

Nyt suosittu inhimillisen tehokkuuden valmennus on saatavilla myös asiantuntijoille! Inhimillisen tehokkuuden asiantuntijavalmennus vahvistaa asiantuntijan ymmärrystä ja osaamista inhimillisesti tehokkaan asiantuntijatyön taidoissa ja tarjoaa työkaluja asiantuntijatyössä onnistumiseen. Valmennuksen painopiste on asiantuntijan yksilötyössä sekä asiantuntijan toiminnassa työyhteisön jäsenenä. Valmennus on tarkoitettu eri alojen asiantuntijoille.

Inhimillinen tehokkuus avaimena työn murroksessa

Työn murroksessa asiantuntijatyöhön kohdistuu uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Asiantuntijatyön tavoitteellinen ja tuloksellinen työ vaatii työn substanssi- ja prosessiosaamisen lisäksi työn inhimillisten piirteiden osaamista. Tarvitaan taitoa toimia tehokkaasti vuorovaikutustilanteissa, taitoa ohjata ja ymmärtää omia ja toisten tunteita sekä kykyä rakentaa omaa ja yhteistä motivaatiota, työn merkitystä ja yhteisöllisyyttä niin etä- kuin läsnätyössä. Monet asiantuntijatyössä toimivat kokevat haasteet kuormittavina ja toivovat lisää työkaluja työn menetykselliseen hoitamiseen.

Tämä valmennus vahvistaa laaja-alaisesti asiantuntijoiden ymmärrystä ja osaamista inhimillisestä tehokkuudesta asiantuntijatyössä sekä antaa välineitä näiden tekijöiden kehittämiseen omassa työyhteisössä.

Valmennuksen hyödyt

Valmennuksen sisältö

Valmennuksessa käydään läpi seuraavia teemoja:

  • Orientaatio: Miten yhdistää inhimillisen ja operatiivinen tehokkuus asiantuntijatyössä? Miten valmennusprosessi toimii: oppiminen ja tekniikka?
  • Luottamus: Miten asiantuntijana voin rakentaa psykologista turvallisuutta ja keskinäistä luottamusta omassa työssäni sekä työyhteisössäni?
  • Motivaatio & Merkitys: Miten asiantuntijana voin vahvistaa motivaatiota ja merkityksellisyyttä omassa työssäni?
  • Yhteisöllisyys: Millä keinoin asiantuntijana voin rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä sekä rakentaa viisasta vuorovaikutusta työyhteisössäni?
  • Tunteet: Miksi yhteisön tunneilmaston tarkastelu on asiantuntijatyössä olennaista? Kuinka ymmärrän tunteita ihmisen toiminnan ohjaajana?
  • Identiteetti: Miten yhteinen identiteetti vaikuttaa tapaamme toimia? Miten asiantuntijana voin vahvistaa työyhteisöni ja ammattiryhmäni ammatillista identiteettiä?

Tutustu valmennustiimiin

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Keskustelemme mielellämme kanssasi työyhteisösi ajankohtaisesta tilanteesta ja siitä, miten voimme olla tukenanne. Pyydä tarjous Inhimillisen tehokkuuden asiantuntijavalmennuksesta. Olemme sinuun yhteydessä lomakkeen lähetettyäsi.

Haluan saada myös viestintää ajankohtaisista työterveyteen ja -hyvinvointiin liittyvistä aiheista sähköpostilla.