Polven tekonivelleikkaus

Polven tekonivelleikkaus on kirurginen toimenpide, jossa vaurioitunut nivel korvataan tekonivelellä. Tekonivelleikkauksen tavoitteena on poistaa kipu ja lisätä nivelen liikkuvuutta, jolloin myös toimintakyky ja elämänlaatu paranevat.

Yleisin syy polven tekonivelleikkaukseen on nivelrikko

Nivelrikon perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, perinnölliset tekijät, synnynnäiset nivelten kehityshäiriöt, nivelten kuormitus ja ylipaino.

Milloin polven tekonivelleikkaus on aiheellinen?

Polven tekonivelleikkaukseen päädytään, kun nivelrikko on edennyt niin pitkälle, että rasitus- ja lepokipu sekä liikerajoitukset haittaavat merkittävästi jokapäiväistä elämää. Tekonivelleikkauksen tavoitteena on poistaa kipu ja lisätä nivelen liikkuvuutta, jolloin myös toimintakyky ja elämänlaatu paranevat. Kulunut nivel korvataan leikkauksessa tekonivelellä.

Miten pääsen polven tekonivelleikkaukseen?

Kun pohdit tekonivelleikkauksen soveltuvuutta itsellesi, varaa aika ensimmäiselle arviointikäynnille, jossa asia voidaan selvittää. Varaa aika leikkausarviota varten ortopedian ja traumatologian erikoislääkärille, joka on perehtynyt kyseisen nivelen tekonivelkirurgiaan.

Kuinka nopeasti pääsen leikkaukseen?

Meillä pääset tekonivelleikkaukseen noin 1–2 kuukaudessa ortopedin tekemästä leikkausarviosta.

Kuinka paljon polven tekonivelleikkaus maksaa?

Polven tekonivelleikkauksen hinta on noin 11 000 – 15 000 euroa. Leikkaus suunnitellaan yksilöllisesti ja hintaan vaikuttavat muun muassa sinulle asennettavan proteesin tyyppi sekä mahdollinen yöpyminen ja öiden määrä. Leikkauksen hintaan lisätään palvelu- ja Kanta-maksut. Tarkemmat hintatiedot ja leikkauksien kustannusarviot saat leikkausajanvarauksen yhteydessä.

Missä Terveystalon toimipisteissä tehdään polven tekonivelleikkauksia?

Terveystalossa polven tekonivelleikkauksia tehdään viidessä sairaalayksikössämme: Oulussa, Joensuussa, Porissa, Turussa ja Helsingissä Ruoholahdessa.

Varaa aika leikkausarvioon

Tekonivelleikkauksen vaiheet

Varaa aika leikkausarviota varten ortopedian ja traumatologian erikoislääkärille, joka on perehtynyt kyseisen nivelen tekonivelkirurgiaan. Arviokäynnillä selvitetään nivelrikon aste ja oireet, ja käydään läpi hoitovaihtoehdot sekä tekonivelleikkaukseen liittyvät asiat.

Sinulle tehdään röntgentutkimuksia, jotka tukevat tekonivelkirurgin tutkimusta ja leikkauksen suunnittelua. Leikkauksessa asennettava proteesimalli valitaan yksilöllisesti.

Leikkaukseen on hyvä valmistautua pitämällä yllä yleiskuntoa ja hoitamalla mahdolliset tulehdukset esimerkiksi suusta tai iholta. Myös tupakointi olisi hyvä lopettaa tai  pitää taukoa vähintään kaksi viikkoa ennen leikkausta ja 2–4 viikkoa leikkauksen jälkeen, jotta haava paranee hyvin.

Saat tarkemmat valmistautumisohjeet leikkauksen ajanvarauksen yhteydessä. Ennen leikkausta anestesialääkäri suunnittelee käytettävän anestesiamuodon ja kivun hoidon leikkauksen jälkeen.

Tekonivelleikkauksessa kuluneen nivelen tilalle asennetaan tekonivel. Tekonivelleikkaus kestää noin 1–2 tuntia ja leikkauksen jälkeinen sairaalahoito on lyhyt.

Osalle potilaista tekonivelleikkaus voidaan tehdä päiväkirurgisesti, jolloin potilas pääsee kotiin leikkauspäivänä. Muille potilaille osastohoito kestää keskimäärin yhden päivän.

Tekonivelleikkauksen jälkeen oireet korjaantuvat kiitollisesti, kivut helpottavat ja toimintakyky palautuu vähitellen. Fysioterapeutin ohjaus ja omatoiminen kuntoilu edistävät toipumista. Toipuminen etenee hyvää vauhtia parin kuukauden ajan, ja lihakset jatkavat vahvistumistaan vuoden ajan.

Valmistautuminen polven tekonivelleikkaukseen

Pidä yllä hyvää yleiskuntoa

Leikkauksesta toipumisen kannalta hyvä yleiskunto, lihaskunto ja nivelten liikkuvuus ovat tärkeitä. Terveelliseen syömiseen, liikkumiseen ja tarvittaessa laihduttamiseen kannattaa siis kiinnittää huomiota jo hyvissä ajoin ennen leikkausta. Ylipaino lisää leikkaukseen liittyviä riskejä ja hidastaa toipumista.

Liiku sinulle sopivalla tavalla

Sopivia liikuntamuotoja ennen leikkausta ovat kävely, kuntopyöräily, voimistelu, vesivoimistelu ja uinti. Noudata saamiasi liikuntaohjeita mahdollisuuksien mukaan.

Pidä taukoa tupakoinnista

Tupakointi on merkittävä riskitekijä tekoniveltulehdukselle ja hidastaa toipumista. Tupakointi olisi syytä lopettaa tai tauottaa vähintään kahdeksi viikoksi ennen leikkausta ja vähintään 2–4 viikkoa leikkauksen jälkeen, jotta haava paranee hyvin.

Hoida tulehdukset

Myös mahdolliset tulehdukset, hampaat ja iho-ongelmat tulee hoitaa ennen leikkausta. Leikkaus voi peruuntua, jos sinulla on hoitamattomia tulehduksia kuten ientulehdus tai ihorikkoja nivusissa, rinnanalusissa, varpaiden väleissä, kainaloissa, selässä tai jalkojen iholla. Tulehdukset ja ihorikot altistavat tekonivelten tulehdukselle. Kannattaa olla herkästi yhteydessä sairaalaamme, jos huomaat ihorikkoja tai haluat kysyä ihon hoidosta ennen leikkausta.

Toipuminen leikkauksesta

Voit aloittaa keveiden kotiaskareiden tekemisen jo toipumisaikana, kunhan kuitenkin otat rajoitukset huomioon. Fysioterapeutin ohjaamia harjoitteita kannattaa tehdä säännöllisesti, sillä ne auttavat toipumisessa.

Kivunhallinta ja komplikaatioiden ehkäisy

Kipu leikkausalueella on alkuvaiheessa normaalia, ja sitä hoidetaan kipulääkkeillä. Laskimotukoksia ennaltaehkäistään lääkkeillä ja tarvittaessa tukisukkia käyttämällä. Verenkiertoa vilkastuttavia liikkeitä kannattaa myös itse tehdä ohjeiden mukaan.

Kuntoutumisprosessi polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauksen jälkeen tai viimeistään leikkauksen jälkeisenä päivänä, jolloin sinut ohjataan ylös vuoteesta. Saat lähtökohtaisesti varata leikatulle raajalle täydellä painolla, ellei hoitava lääkäri ole ohjeistanut toisin. Fysioterapeutti ohjaa sairaala- ja toipilasvaiheen harjoitteet, ja niitä kannattaa tehdä päivittäin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tekonivelleikkauksella ei ole tarkkaa ylä- tai alaikärajaa. Päätös leikkauksesta perustuu yleensä potilaan terveydentilaan ja oireisiin. Leikkausta harkitaan yleensä silloin, kun potilaalla on pitkälle edennyt nivelrikko ja vaikeita nivelvaivoja, jotka eivät ole helpottaneet muilla hoidoilla.

Ylipaino voi vaikuttaa tekonivelleikkauksen riskeihin ja tuloksiin. Ylipaino lisää komplikaatioiden riskiä ja saattaa hidastaa toipumista. Ylipainoon liittyvät perussairaudet, kuten diabetes ja verenpainetauti, tulee saada mahdollisimman hyvään hoitotasapainoon ennen tekonivelleikkausta. Painoindeksin tulisi olla alle 40, mutta kirurgi arvioi aina potilaan kokonaistilanteen yksilöllisesti ja antaa suosituksen leikkauksesta.  

Suurimmalla osalla potilaista tekonivel kestää jopa yli 20 vuotta. Tekonivelmallit, materiaalit ja leikkaustekniikat ovat kehittyneet huimasti. Tekonivelen kanssa voi harrastaa liikuntaa ja muutenkin jatkaa normaalia elämää. Ajan myötä nivel voi kulua tai vaatia uusimisen. Leikkausten uusimistarve voi riippua potilaan aktiivisuustasosta, tekonivelen tyypistä ja käytöstä.  

Osteoporoosi on tila, jossa luut heikkenevät ja tulevat hauraiksi, mikä lisää murtumariskiä. Jos potilaalla on osteoporoosi ja nivelrikko samanaikaisesti, erityisesti lonkka- tai polvileikkauksen yhteydessä, voi olla suurempi riski murtumille tai komplikaatioille leikkauksen aikana tai sen jälkeen. Kirurgi huomio potilaan osteoporoosin vaikutukset leikkauksen suunnitteluun ja toteutukseen.  

Nivelrikon hoito riippuu oireiden vakavuudesta ja yksilöllisestä tilanteesta. Yleensä liikunnan ylläpitäminen ja sopiva liikunta ovat tärkeitä nivelrikon hoidossa, koska ne voivat auttaa ylläpitämään nivelten liikkuvuutta ja lihaskuntoa.

Särkylääkkeet voivat tarjota tilapäistä helpotusta kipuun, mutta pitkäaikaisessa hoidossa niiden käytössä on oltava varovainen, koska ne voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia. Lepo voi olla tarpeen akuutin kivun aikana, mutta pitkäaikainen liikkumattomuus voi heikentää nivelten toimintaa eikä ole suositeltavaa.  

Tekonivelleikkaus suoritetaan yleensä joko nukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa. Anestesiamenetelmä valitaan yksilöllisesti kokeneen anestesialääkärin toimesta.  

Tekonivelmateriaalit ovat kudosystävällisiä, eivätkä yleensä aiheuta hylkimisreaktiota. Allergiset reaktiot tekonivelen materiaaleille ovat myös hyvin harvinaisia. On tärkeää ilmoittaa lääkärille mahdollisista materiaaliallergioista, kuten nikkeliallergiasta ennen tekonivelleikkausta, jolloin yleensä käytetään ihon sulkuun nikkelittömiä erikoishakasia.  

Molempien polvien leikkaaminen samaan aikaan, eli kaksipuolinen tai bilateraalinen polven tekonivelleikkaus, on mahdollinen vaihtoehto tietyissä tilanteissa, mutta sitä tulee harkita huolellisesti yksilöllisen tilanteen perusteella.

Kaksipuolista tekonivelleikkausta voidaan harkita, jos potilaalla on molemmissa polvissa hankalaoireinen ja pitkälle edennyt nivelrikko ja virheasennot. Edellytyksenä on, että potilaalla ei ole merkittäviä perussairauksia. 

Tässä on joitakin hyötyjä ja riskejä:

Hyödyt:

  • Yksi sairaalajakso ja toipumisjakso: Kaksipuolisen leikkauksen suurin etu on, että toipumijaksoja on vain yksi. Potilas ei tarvitse kahta erillistä sairaalajaksoa ja kuntoutusta erikseen molemmille polville.
  • Yhtenäinen kuntoutus: Potilas voi aloittaa kuntoutuksen molemmille polville samanaikaisesti, mikä voi säästää aikaa ja vaivaa.

Riskit:

  • Suurempi komplikaatioriski: Kaksipuolisessa leikkauksessa voi olla suurempi komplikaatioriski verrattuna yhden polven leikkaukseen, koska leikkauksen kesto on pitempi ja elimistö on suuremmalla rasituksella.
  • Suurempi toipumisvaatimus: Kaksipuolisen leikkauksen jälkeinen toipuminen voi olla fyysisesti ja psyykkisesti haastavampaa kuin yhden polven leikkauksen jälkeinen toipuminen.  

Kortisoni- tai hyaluronaatti (”kukonheltta”)-injektiot voivat tarjota tilapäistä helpotusta polven nivelrikon oireisiin, mutta ne eivät yleensä paranna itse nivelrikkoa.

Kortisonipistoksia voidaan käyttää oireiden hallintaan ja leikkauksen lykkäämiseen, erityisesti silloin kun nivelessä on turvottelua, mutta pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten nivelten rappeutumista. Siksi kortisonihoidon hyödyt ja riskit on punnittava huolellisesti yhdessä lääkärin kanssa.

Osa potilaista kokee hyötyä hyaluronaattipistoksista, mutta osalla nämä pistokset eivät merkittävästi helpota oireita, joten näitä pistoksia ei rutiinisti käytetä nivelrikon hoidossa.  

Yleisimmät ongelmat tekonivelleikkauksen jälkeen ovat infektio, lonkan tekonivelen sijoiltaanmeno, veritulppa sekä polvinivelen jäykkyys. On tärkeää noudattaa lääkärin ja fysioterapeutin antamia ohjeita tekonivelleikkauksen jälkeen.  

Päätös nivelrikon leikkaushoidosta perustuu nivelrikon asteeseen, yksilölliseen tilanteeseen ja oireiden vakavuuteen. Useimmiten leikkausta harkitaan, kun pitkälle edennyt nivelrikko aiheuttaa voimakasta kipua, liikuntarajoitteita ja heikentää merkittävästi elämänlaatua.  

Osa potilaista kokee, että polvillaan oleminen on epämukavaa polven tekonivelleikkauksen jälkeen ja tämä saattaa rajoittaa polvillaan olemista. Polven tekonivelleikkauksen jälkeen polviniveltä voi yleensä taivuttaa ja suoristaa normaalisti, mutta toipumisaikana voi olla alkuun turvotusta ja liikerajoitusta.

Toipumisaika ja liikkuvuuden palautuminen vaihtelevat yksilöllisesti. Fysioterapeutti opastaa harjoitteita, joilla polvea kuntoutetaan leikkauksen jälkeen.  

Leikkauspäätös tehdään yksilöllisesti potilaan tilanteen perusteella. Leposärky voi olla yksi nivelrikon oireista, mutta se ei välttämättä ole ainoa kriteeri leikkauksen tarpeelle. Lääkäri arvioi nivelrikon vakavuuden ja oireiden vaikutuksen päivittäiseen elämään sekä mahdollisuudet muihin hoitovaihtoehtoihin ennen leikkauspäätöksen tekemistä.  

Yölliset nivelkivut voivat olla oire nivelrikosta, mutta ne eivät yksinään välttämättä tarkoita leikkauksen tarvetta. On tärkeää konsultoida lääkäriä ja saada perusteellinen arvio nivelrikon asteesta ja sen vaikutuksesta päivittäiseen elämään ennen leikkauksen harkitsemista.

Toipumisaika sairaalassa tekonivelleikkauksen jälkeen vaihtelee potilaan yksilöllisen tilanteen ja leikkaustyypin mukaan. Isolle osalle potilaista päiväkirurginen tekonivelleikkaus on mahdollinen, jolloin potilas kotiutuu jo leikkauspäivänä. Muussa tapauksessa potilas on sairaalassa yleensä yhden yön.

Sairausloma töistä riippuu potilaan ammatista ja toimenkuvasta. Terveystalossa ortopedi kirjoittaa yleensä 4 viikkoa sairaslomaa leikkauspäivästä, jonka jälkeen potilaan oma työterveyslääkäri tekee työhön paluu suunnitelman. Jos tekee fyysistä työtä, sairasloma voi olla pidempi kuin toimistotyötä tekevällä.

Lopullinen päätös sairaslomasta tehdään yleensä yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa, joka ottaa huomioon potilaan tilanteen ja leikkauksen jälkeisen toipumisen.

Tekonivelleikkauksen jälkeen on mahdollista liikkua ja urheilla, mutta paluu normaaliin toimintaan voi vaihdella yksilöllisesti. Lääkärin ja fysioterapeutin ohjeita on noudatettava huolellisesti, ja toipuminen voi viedä useita kuukausia.

Liikuntamuotoina suositellaan kävelyä, polkupyöräilyä, hiihtoa ja vesiliikuntaa. Myös vaativampaa liikuntaa on mahdollista harrastaa tekonivelen toiminnallisuuden puitteissa.  

Nivelrikon oireisiin kuuluu yleensä kipu, jäykkyys, turvotus sekä nivelten rajoittunut liikkuvuus. Pistävä kipu kävellessä voi olla yksi oireista, mutta nivelrikon oireet voivat vaihdella yksilöittäin.  

Bakerin kysta voi kadota tai pienentyä leikkauksen jälkeen, jos se on yhteydessä nivelrikon aiheuttamaan nesteiden kerääntymiseen polvessa.  

Veritulpan estolääke määrätään yleensä polven tekonivelleikkauksen jälkeen vähentämään veritulppien riskiä, koska leikkaus ja leikkauksen jälkeinen liikkumattomuus voivat lisätä veritulppariskiä.

Lääkäri arvioi kuitenkin aina potilaan yksilöllisen riskin ja määrää veritulpan estolääkkeen riskien perusteella. Tyypillisesti veritulpan estolääkettä käytetään 10 vuorokautta polven tekonivelleikkauksen jälkeen.

Terveellinen ja monipuolinen ravinto ja asianmukainen painonhallinta voivat auttaa ylläpitämään nivelten terveyttä. Nivelille hyödylliset ravintoaineet sisältävät omega-3-rasvahapot, antioksidantit, D- sekä C-vitamiinin ja kalsiumin. Terveellinen ruokavalio, joka sisältää runsaasti kasviksia, kalaa ja vähärasvaista proteiinia, voi tukea nivelten terveyttä.  

Tekonivelleikkaus voidaan tarvittaessa uusia, jos kipuja ja toimintarajoituksia ilmenee useiden vuosien kuluttua alkuperäisestä leikkauksesta ja tekonivelessä todetaan selkeä syy oireille, kuten esimerkiksi tekonivelen irtoaminen tai kuluminen. Uuden leikkauksen tarve riippuu tekonivelen tilasta. Päätös tekonivelleikkauksen uusimisesta tehdään yksilöllisesti lääkärin arvion perusteella.

Lisätietoa polven tekonivelleikkauksesta

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.