Neuropsykiatristen oireiden diagnostiikka ja lääkehoito

Neuropsykiatriset oireyhtymät, kuten ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä/autismikirjon häiriö, ovat kehityksellisiä eli ilmenevät jo lapsuudesta alkaen. Mikäli diagnoosia ei ole tehty lapsuudessa, se voidaan asettaa myös myöhemmällä iällä erikoislääkärin vastaanotolla. Diagnostiikkaa ja hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua varten tarvitaan usein moniammatillista arviointia. Erikoislääkäri voi arvioida myös lääkehoidon tarpeen.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Psykiatria