Hertta-tutkimus eli CERT

Sydän- ja diabetesriskitesti Hertta on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön vakavan sydänkohtauksen riskiä sekä riskiä sairastua tyypin II diabetekseen.

Mikä on Hertta-tutkimus?

Hertta-tutkimus (CERT) on verinäytteeseen perustuva diagnostinen menetelmä, jossa mitataan keramidimolekyylien pitoisuuksia. Keramidit liittyvät erityisesti vakaviin sepelvaltimotautikohtauksiin, kuten sydäninfarkti ja sydänkuolema, sekä insuliinresistenssiin. Hertta-tutkimus antaa tulokseksi kaksi riskilukua: 1) sydänkohtausriskiluku ja siihen liittyvä lausunto sekä 2) riskin sairastua tyypin II diabetekseen ja siihen liittyvä lausunto.

Sydänriskitesti

Sydänriskitesti mittaa sydänkohtausriskiä ja siihen liittyvän kuoleman riskiä huomattavasti tarkemmin kuin mikään nykyisistä yleisesti riskiarvioinneissa käytetyistä lipiditutkimuksista.

Testi ennustaa sydäninfarktiriskiä henkilöillä, joilla sepelvaltimotautia ei ole vielä todettu. Sepelvaltimotautipotilailla ja kolesterolilääkityksellä olevilla henkilöillä testi mittaa jäännösriskiä.

Diabetesriskitesti

Diabetesriskitesti määrittää riskin sairastua tyypin II diabetekseen. Testin perusteella saadaan riskipisteytys. Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Mitkä ovat Hertta-tutkimuksen hyödyt?

 • Tunnistaa henkilöitä, joilla on kohonnut sydäninfarktiriski ilman aiempaa sydäntautitaustaa tai kohonneita kolesteroliarvoja.
 • Tunnistaa hoidon tehostamista (esim. korkeampi statiiniannos tai PCSK9-estäjähoito) tarvitsevat korkean riskin sepelvaltimotautipotilaat.
 • Tunnistaa potilaat, joilla kolesterolia alentavasta lääkityksestä huolimatta on kohonnut riski saada sydäninfarkti ja kohtalokkaita komplikaatioita (nk. jäännösriski).
 • Tunnistaa riskin sairastua tyypin II diabetekseen seuraavan 10 vuoden aikana.

Milloin tutkimukseen?

Hertta-tutkimus (CERT) sopii sepelvaltimotaudin ja diabeteksen riskin ennustaminen seuraavissa asiakasryhmissä:

 • Henkilöt, joilla ei ole tiedossa olevaa sepelvaltimotautia, mutta joilla sukurasituksen tai muusta syystä epäillään olevan kohonnut sepelvaltimotaudin riski.
 • Sepelvaltimotautipotilaat, joilla korkea sydäninfarktin/sydänkuoleman riski voi johtaa lääkitysmuutoksiin (esim. kolesterolia alentavan lääkityksen tehostaminen tai tulehdusta vähentävän lääkityksen aloittaminen), seurannan tehostamiseen tai invasiivisen toimenpiteen harkintaan.
 • Henkilöt, joille ei ole diagnosoitu diabetesta.
 • Henkilöt, jos on aihetta epäillä sukurasitusta tai epäillään muusta syystä riskiä sairastua diabetekseen.

Näin hakeudut tutkimukseen

 • Varaa aika lääkärille ja pyydä lähete Hertta-tutkimukseen, sovi samalla lääkärisi kanssa tutkimusvastausten kuulemisesta
 • Huomioithan, että alle 18-vuotiaat tarvitsevat laboratoriotutkimuksiin lääkärin lähetteen. 
 • Saat tutkimuksen Terveystalossa halutessasi myös ilman lähetettä. Varaa aika laboratorioon näytteenottoa varten ja kerro, että haluat lähetteettömänä haluamaasi Hertta-tutkimukseen. Hakeudu tulosten valmistumisen jälkeen tarvittaessa lääkärin vastaanotolle keskustelemaan tutkimusvastauksistasi.

Hertta-sydänkohtausriskitesti (CERT)

Hertta-testi tunnistaa paitsi korkean riskin sepelvaltimotautipotilaat myös henkilöt, joilla on kohonnut sydänkohtausriski ilman aiempaa sydäntautitaustaa.

Tutustu tutkimukseen Tutustu tutkimukseen

Laboratoriokokeiden tulokset

Kun laboratoriotuloksesi ovat valmiit, saat tekstiviestin. Tulokset ovat tällöin katsottavissa Terveystalon sovelluksesta ja verkkopalvelun Omat tapahtumat -osiosta.

Siirry katsomaan tuloksia

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Yksittäiset laboratoriotutkimukset