Elina Kaaja

Elina Kaaja

Aikuispsykiatrian erikoislääkäri

Monipuolisen kokemuksen omaava aikuispsykiatrian erikoislääkäri

Esittely

Diagnosoin ja hoidan masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä, pakko-oireista häiriötä, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, psykoosisairauksia ja unihäiriöitä. Teen ADHD-diagnostiikkaa, jossa arviointiin tarvitaan 2-3 käynti-/kontaktikertaa. Näistä ainakin yksi on lähikäynti vastaanotolla. ADHD-arvioon kuuluvat arvio päihteiden käytöstä sekä päihdeseulat. Arviota varten tarvitsen lukuoikeuden aiempiin sairauskertomus- ja lääkitystietoihisi. En pääsääntöisesti ensivastaanotolla kirjoita tai uusi bentsodiatsepiini- tai ADHD-lääkereseptejä. Jos sinulla on opioidiryhmän lääkitystä vaativa vaikea kiputila, varaathan opioidilääkitysasiassa ajan toiselle asiantuntijalle. Voit hakeutua vastaanotolleni psykoterapia-arvioasiassa, psyykkisen työkyvyn arviointia varten tai akuuteissa elämänkriiseissä. Käytän työskentelyssä kognitiivisia ja kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä. Hoidan yli 18-vuotiaita. Tervetuloa!

Vastaanotto

Otan vastaan yli 18 vuotiaita.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)