Yliopistoyhteistyö tulevien psykologien koulutuksessa jatkuu vuonna 2023

Terveystalo tarjoaa psykologian loppuvaiheen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa syventävän vaiheen harjoittelujakson Terveystalon työterveyspsykologin ohjauksessa. Keväällä 2023 Terveystalossa harjoittelun aloittaa 13 tulevaa psykologia, jotka kehittävät asiantuntemustansa vastaamaan työelämän sekä yhteiskunnan tarpeisiin. Psykologiharjoittelijan vastaanottotyö tehdään kokeneen työterveyspsykologin ohjauksessa, joka vastaa psykologiharjoittelijan toiminnasta.

Harjoittelujaksolla psykologiharjoittelijoilla on vankka tuki työlleen mm. yhteisen perehdytysohjelman, harjoittelunohjaajan henkilökohtaisen tuen ja muiden harjoittelijoiden vertaistuen kautta. He tekevät työterveyspsykologin vastaanottotyötä ympäri Suomea eri paikkakunnilla, osallistuvat työpaikkatoimintaan, sekä sopimuksen mukaan myös muuhun työterveyden toimintaan, yhdessä kokeneen työterveyspsykologin kanssa. Lisäksi he vastaanottavat työterveysasiakkaita Terveystalon Mielen Chat ja Sparri –palveluissa. 

Työntekijät voivat jo aikaa varatessaan valita haluavatko asioida harjoittelijalla vai jollakin toisella Terveystalon ammattilaisista. Psykologiharjoittelijoilla on riittävät valmiudet toimia ohjauksen alaisena psykologin ammatissa, mutta jokaisella potilaalla on halutessaan oikeus kieltäytyä psykologiharjoittelijan antamasta palvelusta ja valita joku toinen Terveystalon vastaanottajista. Lisäksi potilailta pyydetään aina erikseen suostumus harjoittelijan antaman palvelun käyttöön ennen vastaanottoa. Työnantajalle psykologiharjoittelijan tuottama vastaanotto vuonna 2023 on hinnaltaan 49,50 euroa/käynti, mutta harjoittelijan vastaanotosta ei saa Kela-korvausta. Jos harjoittelija tekee ohjaan kanssa työhyvinvointityötä (esim. tietoiskuja, luentoja) hinta on 49,50€+alv 24%. 

Harjoittelun kautta pysyvästi Terveystaloon 

Lukuvuonna 2021-2022 noin 20 psykologiharjoittelijaa osallistui työterveyden toimintaan ohjaajan opastuksella. Suurin osa heistä valmistui heti harjoittelun päätyttyä ja siirtyi käytännön työhön. Kevään 2022 harjoittelun jälkeen Anni Tossavainen jatkoi Terveystalossa ja työskentelee nyt työterveyspsykologina sekä Terveystalo Tapiolassa että etävastaanotolla.  

Profiilikuva Anni Tossavainen psyk.JPG

Psykologian opinnot antavat jo itsessään hyvät eväät työhön, mutta harjoittelun kautta Tossavaiselle kertyi paljon lisää kokemusta ja itsevarmuutta omaan psykologin identiteettiin. Hänelle harjoittelu Terveystalossa tarjosi mahdollisuuden kurkistaa suomalaiseen työelämään, sillä työssä pääsi heti käsiksi työterveydessä ilmeneviin asioihin siten, että tukea oli sopivasti tarjolla. 

– Koin, että harjoittelussa sai rauhassa tutustua ja oppia työn eri osa-alueista. Työterveyspsykologin tehtävänkuva on varsin laaja. Siinä on hyvä tuntea niin käytännön mielenterveysasioita, työelämän solmukohtia kuin organisaatiopsykologisia ilmiöitä. Järjestelmällinen perehdytys, koulutukset sekä oman ohjaajan ja asiakasvastuullisten psykologien työparina työskentely myös työyhteisötyössä opettivat paljon, sanoo Tossavainen. 

Positiivisia kohtaamisia vastaanotolla 

Tapaamisten alussa Tossavainen kertoi aina asiakkaille, että oli harjoittelua varten valmis psykologi.  

– Asiakkaat ottivat tämän hyvin vastaan ja suhtautuminen ei mielestäni poikennut juuri siitä, miten minuun suhtaudutaan nyt valmiina psykologina. Monelle asiakkaalle jo psykologikäynnille tuleminen on varsin jännittävää ja koin, että asioiden jäsentäminen yhdessä keskustellen lähti käyntiin oikein mutkattomasti, Tossavainen kertoo. 

Työterveyspsykologin vastaanotoilla käsitellään hyvin monenlaisia aiheita, tyypillisimpinä työssä jaksaminen, stressi, palautuminen, ahdistus- ja masennusoireet, uniongelmat ja erilaiset elämänkriisit. Vaikka kyse on työterveyspsykologin vastaanotosta, niin tapaamisissa ei puhuta pelkästään työstä.

– Arvioimme kuitenkin aina jollain tasolla työkykyä, sillä hyvin monet tekijät vaikuttavat siihen. Aluksi kartoitetaan tilanne ja sen jälkeen mietitään yhdessä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja suunnitellaan mahdollisia jatkohoitomahdollisuuksia, kuten lyhytpsykoterapiaa. Tapaamisissa painottuukin ohjaus, neuvonta ja tiedonanto ennaltaehkäisevästi - jotta tilanteeseen voisi vaikuttaa ajoissa, Tossavainen kuvaa.  

Tossavainen teki harjoittelun aikana vastaanottotyötä pääasiassa lähivastaanotolla, mutta koki että monelle asiakkaalle mahdollisuus valita etävastaanotto toi kaivattua joustavuutta. 

– Usein asiakkaalle oli mielekästä tavata ensimmäisen kerran paikan päällä ja jatkaa loput käynnit etänä. Asiakkaan kanavavalinta ei kuitenkaan juuri vaikuta käsiteltäviin aiheisiin, sillä etävastaanotolla voidaan hoitaa lähes samat asiat mitä lähivastaanotolla. Esimerkiksi rentoutusharjoituksen voi sujuvasti tehdä myös etänä ja itsearviointilomakkeet voi lähettää tapaamisen jälkeen täytettäväksi, jos niiden täyttäminen puhelimella ei onnistu. 

Tossavaiselle työskentely asiakasvastuullisena psykologina on ollut mieluisaa ja seuraavaksi suunnitelmissa on työterveyden pätevöittävä koulutus, joka käynnistyy kahden vuoden sisällä työskentelyn aloittamisesta. 

– Terveystalo on viime vuosina kantanut yhteiskunnallista vastuuta tarjoamalla psykologian loppuvaiheen opiskelijoille harjoittelupaikkoja, joista on ollut pulaa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri maan, mikä helpottaa valmistuvien psykologien mahdollisuuksia työskennellä halutessaan myös muualla kuin kasvukeskuksissa. Olemme saaneet harjoittelijoista todella taitavia ja innokkaita uusia kollegoja, mikä rikastuttaa koko Terveystalon työterveyspsykologien kollegajoukkoa, kertoo Terveystalon johtava työterveyspsykologi Kaisu Behm.