Tulkkauspalvelu työterveyden vastaanotoilla yhdenvertaistaa asiointia

Terveystalossa terveydenhuollon ammattilaisten palvelukieli on pääasiassa suomi, ruotsi ja englanti. Tulkkauspalvelua käyttämällä varmistamme, että asiakkaat saavat vastaanotolla yhdenvertaisen ja tasapuolisen palvelun.

Työelämän muuttuessa entistä monikulttuurisemmaksi, tulkkauspalvelulla voidaan taata, että jokainen työterveyshuollossa asioiva henkilö voi tarvittaessa keskustella omalla kielellään omasta terveydentilastaan, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan.

Jos asiakkaan asiointi ei onnistu joillain edellä mainituista kielistä, eikä yritys ole järjestänyt tulkkia vastaanotolle tai työkykyneuvotteluun, Terveystalo järjestää tulkin paikalle kumppaninsa Youpret Oy:n kautta ja laskuttaa tulkkauspalvelun kustannukset tulkkauspalveluiden toimittajan hinnaston mukaisesti yritysasiakkaalta. Lähtökohtaisesti asiakkaan esihenkilö, kollega tai muu työnantajan edustaja ei voi toimia tulkkina tietosuoja- ja yksityisyyden suojasyistä. Samasta syystä emme myöskään suosittele sukulaisen käyttöä tulkkina työterveydessä asioidessa.

Akuuteissa päivystysluontoisissa sairausvastaanottotilanteissa varmistamme, että asiakas saa tarvittavaa palvelua välittömästi. Tällöin pyrimme hoitamaan vastaanoton pikatulkkauksen avulla, mutta jos sellaista ei ole saatavilla nopeasti, niin hyödynnämme vapaasti käytettävissä olevia käännöstyökaluja asiakkaan akuutin hoidon varmistamiseksi. Mikäli ei-kiireelliselle vastaanotolle ei ole etukäteen järjestetty tulkkia ja kielimuuri osoittautuu haasteelliseksi, niin voidaan vastaanotto keskeyttää ja asiakkaalle varataan uusi aika sekä lisäksi tulkki Terveystalon toimesta. Tällöin alkuperäinen vastaanottoaika laskutetaan varatun ajan mukaan.