Terveystalon työterveyspsykologit ohjaavat psykologian loppuvaiheen opiskelijoita lukuvuonna 2021-2022

Terveystalo tekee yhteistyötä eri yliopistojen kanssa tulevien psykologien koulutuksessa tarjoamalla loppuvaiheen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa syventävän vaiheen harjoittelujakso Terveystalon työterveyspsykologin ohjauksessa. Psykologiharjoittelijat osallistuvat työterveyden toimintaan ja ohjaajansa opastuksella kehittävät asiantuntemustansa vastaamaan työelämän sekä yhteiskunnan tarpeisiin. Lukuvuonna 2021-2022 Terveystalossa ohjataan ja valmennetaan noin 20:tä harjoittelijaa valtakunnallisesti.

psykologia-ja-psykoterapia-600x365-2.jpg

Psykologiharjoittelijoilla on riittävät valmiudet toimia ohjauksen alaisena psykologin ammatissa. He tulevat tekemään työterveyspsykologin vastaanottotyötä kokeneen työterveyspsykologin ohjauksessa, joka vastaa psykologiharjoittelijan toiminnasta. Psykologiharjoittelija osallistuu työpaikkatoimintaan, sekä sopimuksen mukaan myös muuhun työterveyden toimintaan, yhdessä kokeneen työterveyspsykologin kanssa. Lisäksi he vastaanottavat työterveysasiakkaita Terveystalon Mielen chat ja sparri –palveluissa.

Henkilöiltä pyydetään aina erikseen suostumus harjoittelijan antaman palvelun käyttöön ennen vastaanottoa. Jokaisella on luonnollisesti oikeus kieltäytyä psykologiharjoittelijan antamasta palvelusta ja valita joku toinen Terveystalon vastaanottajista. Työnantajalle psykologiharjoittelijan tuottama vastaanotto on hinnaltaan hyvin edullinen, 42 euroa/käynti, mutta harjoittelijan vastaanotosta ei saa Kela-korvausta.