Sairauspoissaolot ja työkykyongelmat työnantajan huolena – vaikuttavaa apua lyhytpsykoterapiasta

11. huhtikuuta 2022

Työterveyden lyhytpsykoterapia vähentää sekä kustannuksia että inhimillistä kärsimystä, kun ongelmiin puututaan ajoissa.

Mielen hyvinvoinnin ongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja mielenterveyden häiriöt kuten ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt sekä uniongelmat ovat kasvaneet merkittävästi pandemia-aikana. Vuonna 2020 yli kolmannes työkyvyttömyyseläkkeen sekä sairauspäivärahan myöntämisen syistä liittyi mielenterveyden häiriöihin, eikä vuosi 2021 tuonut suuria muutoksia tähän.

– Vaikka mielenterveyden ongelmat eivät johtaisikaan työkyvyttömyyteen, ne alentavat työkykyä, heikentävät työssä jaksamista, koskettavat työyhteisöä monin tavoin ja vaikuttavat negatiivisesti työn tuottavuuteen. Työkyvyn laskemisen tai työkyvyttömyyden vaikutukset aiheuttavat myös merkittävää inhimillistä kärsimystä, sillä työ on merkittävä osa yksilön elämää ja identiteettiä, sanoo Terveystalon johtava psykologi-psykoterapeutti  Aino Kohtala.

Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia henkilöstönsä mielen hyvinvoinnista, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Mielen hyvinvoinnin tukemiseen löytyy toimivia keinoja, ja psykoterapia onkin tutkitusti tehokas ja vaikuttava hoitomuoto, joka sisältyy monen mielenterveyden häiriön Käypä Hoito -suosituksiin.

Lyhytpsykoterapiasta vaikuttavaa tukea työkykyyn

Terveystalon työterveyden lyhytpsykoterapia tutkitusti vähentää psyykkisiä oireita, lisää psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä.

– Kuuden kuukauden seurannassa havaittiin, että Terveystalon lyhytpsykoterapia-asiakkaiden sairauspoissaolomäärät olivat merkittävästi pienemmät kuin yksilöillä, joilla oli vastaava mielenterveyden diagnoosi, mutta ei lyhytpsykoterapiapalvelua käytössään, Kohtala kertoo.

Varhainen avunsaanti mielen hyvinvoinnin ongelmiin on olennaista ja auttaa vähentämään pitkittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen. Lievät ja keskivaikeat masennustilat voidaankin tutkitusti hoitaa hyvän ja oikea-aikaisen työterveysyhteistyön ja lyhytpsykoterapian avulla.

Kohtala opastaa, että työterveyden lyhytpsykoterapiaan voidaan ohjata, jos työ- ja toimintakykyä uhkaa jokin mielen hyvinvoinnin ongelma, tai jokin elämän kriisi- tai muutostilanne aiheuttaa kuormitusta. Lyhytpsykoterapiaa toteuttaa aina psykoterapeutti, joka on pitkälle kouluttautunut terveydenhuollon ammattilainen. Työterveyden lyhytpsykoterapia sisältää yleensä 10-20 tapaamista, jotka voidaan toteuttaa myös videovastaanottona. Psykoterapia tähtää psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen.

– Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja siinä käytetään tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä. Hoidon vaikuttavuutta seurataan hoitojakson alussa ja lopussa, ja hoitojakson päätteeksi jaksosta tehdään loppuyhteenveto jatkosuosituksineen, Kohtala kuvaa.

Psykoterapiassa psykoterapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä asiakkaalle tärkeiden teemojen parissa asetettujen tavoitteiden raamittaessa yhteistyötä. Psykoterapia mahdollistaa parhaimmillaan ymmärryksen lisääntymisen ja kuormituksen helpotuksen lisäksi keinoja selviytyä vaikeista tilanteista jatkossa paremmin.

– Vaikka lyhytpsykoterapiassa työskentely on usein rajattu sovittuihin teemoihin, työskentelyllä saavutetaan usein isompi hyöty, koska aikaansaadut vaikutukset voivat näkyä laaja-alaisesti useilla eri elämänalueilla, Kohtala summaa.

S-ryhmän ja Terveystalon yhteistyönä olemme löytäneet mallin, jolla mielenterveyden häiriöiden ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvutrendi on saatu kääntymään laskuun. Sen lisäksi, että yksilöt ovat saaneet apua, satsaus on ollut työnantajalle taloudellisesti kannattava.

S-ryhmän työhyvinvointijohtaja

Arvostettu ja kustannusvaikuttava henkilöstöetu

Esihenkilön on tärkeää pysyä kartalla työntekijöiden mielenterveyteen liittyvistä sairauspoissaoloista: jos poissaoloja alkaa kertymään paljon, on hyvä keskustella siitä, millaisesta tuesta työntekijä hyötyisi. Lyhytpsykoterapia yhdessä muiden työssä jaksamisen tukemisen keinojen kanssa on erityisen vaikuttava kokonaisuus, jolla saadaan puututtua tehokkaasti erilaisiin työkykyä uhkaaviin tekijöihin.

– Mielen hyvinvoinnin ongelmien oikea-aikainen hoito vähentää tarvetta jäädä sairauslomalle, vähentää varsinkin pitkiä sairauspoissaoloja ja nopeuttaa työhön paluuta. 10-20 kerran lyhytpsykoterapiajakso vastaa noin 4-8 sairauslomapäivän kustannuksia. Ennaltaehkäisy on siis paitsi tehokasta, myös kustannusvaikuttavaa, sanoo Kohtala.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore huhtikuussa julkaistu raportti kertoo työvoimapulan jälleen kasvaneen. Niinpä myös kilpailu parhaista tekijöistä kovenee työmarkkinoilla entisestään. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon tarjoaminen ja työntekijöiden sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on yhä tärkeämpää yrityksille niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöiden sitouttamiseksi ja siten kilpailuedun saavuttamiseksi. Nykyajan työnantaja tukee työntekijöidensä hyvinvointia laaja-alaisesti.

Fokus Mielen erikoisyksikön asiantuntijat palveluksessasi

Työterveyden lyhytpsykoterapia voidaan liittää osaksi työterveyshuollon sopimusta. Kattava valtakunnallinen psykoterapeuttiverkostomme palvelee asiakkaita sekä lähi- että etävastaanotoilla. Lähetteen lyhytpsykoterapiaan voi saada työterveystiimin hoitavalta lääkäriltä, joka suorittaa hoidontarpeen arvioinnin. Ota yhteyttä työterveyden yhteyshenkilöösi lyhytpsykoterapiapalveluiden lisäämiseksi osaksi yrityksesi työterveyshuollon sopimusta.

>> Lue lisää työterveyden lyhytpsykoterapiasta

Lue lisää aiheesta

Artikkeli

AITO Työterveys on osa Terveystaloa 1.6.2022 alkaen

AITO Työterveys fuusioituu Terveystalon kanssa 1.6.2022. Yhdistymisen myötä AITO Työterveyden toimipisteisiin ja ajanvaraukseen tulee muutoksia 25.5.2022 alkaen.

Artikkeli

Työkykyriskiä ennakoivat signaalit - ota organisaatiosi käyttöön kaukoputki tulevaan

Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että sairauspoissaoloseurannassa on havaittu mielenterveydellisistä syistä kirjoitettujen poissaolojen kasvua. Sairauspoissaoloseurantaa on tehty työterveydessä jo vuosia, ja vaikka kyseessä on vakiintunut malli reagoida poissaoloihin ja hallita niistä koituvia kustannuksia, kyse on kuitenkin peräpeiliin katsomisesta. Terveystalossa on valjastettu tekoäly analysoimaan dataa ja luotu kaukoputki tulevaan, joka ennakoi työkykyriskejä ja mahdollistaa niihin pureutumisen jo ennen ensimmäistäkään sairauspoissaoloa.

Artikkeli

Anna aikaa palautumiselle - ota organisaatiollesi hierontaetu käyttöön!

Kulunut vuosi on eletty edelleen poikkeuksellisessa tilanteessa. Nyt on hyvä hetki rentoutua ja antaa hieronnan ammattilaistemme karistaa stressi irti myös lihaksista. Haluamme auttaa työntekijöitänne palautumaan hieronnan avulla, valtakunnallisesti yli 70 hierontavastaanotollamme.

Artikkeli

Onko työpaikallasi jo tunnistettu tämä megatrendi?

Osaajat ovat tulevaisuudessa entistä vaativampia. Terveystalon johtava organisaatiopsykologi Outi Ikonen auttaa yrityksiä valjastamaan inhimillisen tehokkuuden yritysten kilpailueduksi.

Artikkeli

Heräiletkö aamuöisin ja nukahtaminen uudelleen on vaikeaa? Asiantuntijoiden neuvoista apua yleiseen uniongelmaan

Terveystalon psykologi sekä univalmentaja vastaavat, miksi ahdistus herättää aamuöisin ja miten heräilystä voi päästä eroon.

Artikkeli

Luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen

Luottamuksella on tärkeä rooli työyhteisöjen toimivuudelle, ihmisten hyvinvoinnille ja työn tuottavuudelle.