Sairauspoissaolot ja työkykyongelmat työnantajan huolena – vaikuttavaa apua lyhytpsykoterapiasta

Työterveyden lyhytpsykoterapia vähentää sekä kustannuksia että inhimillistä kärsimystä, kun ongelmiin puututaan ajoissa.

Mielen hyvinvoinnin ongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja mielenterveyden häiriöt kuten ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt sekä uniongelmat ovat kasvaneet merkittävästi pandemia-aikana. Vuonna 2020 yli kolmannes työkyvyttömyyseläkkeen sekä sairauspäivärahan myöntämisen syistä liittyi mielenterveyden häiriöihin, eikä vuosi 2021 tuonut suuria muutoksia tähän.

– Vaikka mielenterveyden ongelmat eivät johtaisikaan työkyvyttömyyteen, ne alentavat työkykyä, heikentävät työssä jaksamista, koskettavat työyhteisöä monin tavoin ja vaikuttavat negatiivisesti työn tuottavuuteen. Työkyvyn laskemisen tai työkyvyttömyyden vaikutukset aiheuttavat myös merkittävää inhimillistä kärsimystä, sillä työ on merkittävä osa yksilön elämää ja identiteettiä, sanoo Terveystalon johtava psykologi-psykoterapeutti  Aino Kohtala.

Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia henkilöstönsä mielen hyvinvoinnista, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Mielen hyvinvoinnin tukemiseen löytyy toimivia keinoja, ja psykoterapia onkin tutkitusti tehokas ja vaikuttava hoitomuoto, joka sisältyy monen mielenterveyden häiriön Käypä Hoito -suosituksiin.

Lyhytpsykoterapiasta vaikuttavaa tukea työkykyyn

Terveystalon työterveyden lyhytpsykoterapia tutkitusti vähentää psyykkisiä oireita, lisää psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä.

– Kuuden kuukauden seurannassa havaittiin, että Terveystalon lyhytpsykoterapia-asiakkaiden sairauspoissaolomäärät olivat merkittävästi pienemmät kuin yksilöillä, joilla oli vastaava mielenterveyden diagnoosi, mutta ei lyhytpsykoterapiapalvelua käytössään, Kohtala kertoo.

Varhainen avunsaanti mielen hyvinvoinnin ongelmiin on olennaista ja auttaa vähentämään pitkittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen. Lievät ja keskivaikeat masennustilat voidaankin tutkitusti hoitaa hyvän ja oikea-aikaisen työterveysyhteistyön ja lyhytpsykoterapian avulla.

Kohtala opastaa, että työterveyden lyhytpsykoterapiaan voidaan ohjata, jos työ- ja toimintakykyä uhkaa jokin mielen hyvinvoinnin ongelma, tai jokin elämän kriisi- tai muutostilanne aiheuttaa kuormitusta. Lyhytpsykoterapiaa toteuttaa aina psykoterapeutti, joka on pitkälle kouluttautunut terveydenhuollon ammattilainen. Työterveyden lyhytpsykoterapia sisältää yleensä 10-20 tapaamista, jotka voidaan toteuttaa myös videovastaanottona. Psykoterapia tähtää psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen.

– Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja siinä käytetään tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä. Hoidon vaikuttavuutta seurataan hoitojakson alussa ja lopussa, ja hoitojakson päätteeksi jaksosta tehdään loppuyhteenveto jatkosuosituksineen, Kohtala kuvaa.

Psykoterapiassa psykoterapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä asiakkaalle tärkeiden teemojen parissa asetettujen tavoitteiden raamittaessa yhteistyötä. Psykoterapia mahdollistaa parhaimmillaan ymmärryksen lisääntymisen ja kuormituksen helpotuksen lisäksi keinoja selviytyä vaikeista tilanteista jatkossa paremmin.

– Vaikka lyhytpsykoterapiassa työskentely on usein rajattu sovittuihin teemoihin, työskentelyllä saavutetaan usein isompi hyöty, koska aikaansaadut vaikutukset voivat näkyä laaja-alaisesti useilla eri elämänalueilla, Kohtala summaa.

S-ryhmän ja Terveystalon yhteistyönä olemme löytäneet mallin, jolla mielenterveyden häiriöiden ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvutrendi on saatu kääntymään laskuun. Sen lisäksi, että yksilöt ovat saaneet apua, satsaus on ollut työnantajalle taloudellisesti kannattava.

S-ryhmän työhyvinvointijohtaja

Arvostettu ja kustannusvaikuttava henkilöstöetu

Esihenkilön on tärkeää pysyä kartalla työntekijöiden mielenterveyteen liittyvistä sairauspoissaoloista: jos poissaoloja alkaa kertymään paljon, on hyvä keskustella siitä, millaisesta tuesta työntekijä hyötyisi. Lyhytpsykoterapia yhdessä muiden työssä jaksamisen tukemisen keinojen kanssa on erityisen vaikuttava kokonaisuus, jolla saadaan puututtua tehokkaasti erilaisiin työkykyä uhkaaviin tekijöihin.

– Mielen hyvinvoinnin ongelmien oikea-aikainen hoito vähentää tarvetta jäädä sairauslomalle, vähentää varsinkin pitkiä sairauspoissaoloja ja nopeuttaa työhön paluuta. 10-20 kerran lyhytpsykoterapiajakso vastaa noin 4-8 sairauslomapäivän kustannuksia. Ennaltaehkäisy on siis paitsi tehokasta, myös kustannusvaikuttavaa, sanoo Kohtala.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore huhtikuussa julkaistu raportti kertoo työvoimapulan jälleen kasvaneen. Niinpä myös kilpailu parhaista tekijöistä kovenee työmarkkinoilla entisestään. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon tarjoaminen ja työntekijöiden sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on yhä tärkeämpää yrityksille niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöiden sitouttamiseksi ja siten kilpailuedun saavuttamiseksi. Nykyajan työnantaja tukee työntekijöidensä hyvinvointia laaja-alaisesti.

Fokus Mielen erikoisyksikön asiantuntijat palveluksessasi

Työterveyden lyhytpsykoterapia voidaan liittää osaksi työterveyshuollon sopimusta. Kattava valtakunnallinen psykoterapeuttiverkostomme palvelee asiakkaita sekä lähi- että etävastaanotoilla. Lähetteen lyhytpsykoterapiaan voi saada työterveystiimin hoitavalta lääkäriltä, joka suorittaa hoidontarpeen arvioinnin. Ota yhteyttä työterveyden yhteyshenkilöösi lyhytpsykoterapiapalveluiden lisäämiseksi osaksi yrityksesi työterveyssopimusta tai lue aiheesta lisää.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme

 

Lue lisää aiheesta

Anna aikaa palautumiselle - ota organisaatiollesi hierontaetu käyttöön! Uutiset

Anna aikaa palautumiselle - ota organisaatiollesi hierontaetu käyttöön!

Kesän saapuessa on hyvä hetki rentoutua ja antaa hieronnan ammattilaistemme karistaa stressi irti myös lihaksista. Terveystalo Rela-hierojien tuttu työterveysasiakkaille suunnattu kesäetu auttaa työntekijöitänne palautumaan hieronnan avulla, valtakunnallisesti lähes 80 hierontavastaanotollamme.

Työyhteisö toimistotöissä Artikkeli

Terve Työelämä -barometri: 47 % prosenttia pitää suomalaista työelämää terveenä

Terveystalon vuosittain toteuttamassa Terve Työelämä -barometrissa kartoitettiin suomalaisen työelämän tilaa ja organisaatioiden kykyä vastata muuttuvaan työelämään.

Nainen jakussa keskustelee Uutiset

Vaikuttavaa apua työterveyden lyhytpsykoterapiasta entistä sujuvammin

Terveystalon Näin Suomi voi- tutkimuksessa* selvisi, että vaikka mielenterveyshaasteet koskettavat yhä useampaa, niistä koituvien sairauspoissaolojen määrä on pysynyt kohtalaisen vakaana viimeiset vuodet. Tutkitusti yksi merkittävimmistä syistä mielenterveysongelmien hoidon vaikuttavuuden taustalla on hyvin toimiva ja nopea ohjaus Käypä hoito -suositusten mukaisen hoidon pariin.

Nainen hymyilee kahvikuppi kädessä Uutiset

Yrityspäättäjät valitsivat Terveystalon suosituimmaksi työterveyskumppaniksi

Kantarin yritysmielikuvatutkimuksessa* työterveyspalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöstöjohtajat ja liiketoimintajohtajat arvioivat eri palveluntarjoajien tunnettuutta ja preferenssiä, sekä arvottivat hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan Terveystalo on ensimmäinen mieleen tuleva palveluntarjoaja ja suosituin valinta työterveyskumppaniksi.

Terveystalo on Suomen terveydenhuoltoalan digimenestyjä 2024 Uutiset

Terveystalo on Suomen terveydenhuoltoalan digimenestyjä 2024

Suomen Digimenestyjät 2024 -tutkimus arvioi 65 suuren suomalaisyrityksen digitaalista kilpailukykyä sähköisten kanavien asiakaskokemuksen näkökulmasta. Tänä vuonna Terveystalo suoriutui tutkimuksen terveydenhuoltoalan yrityksistä parhaiten.

Digitaalinen edelläkävijyys työterveyspalveluissa: Oirearvion tuomat hyödyt ja asiakaskokemukset Uutiset

Digitaalinen edelläkävijyys työterveyspalveluissa: Oirearvion tuomat hyödyt ja asiakaskokemukset

Työterveyden uusi asiakasohjausmalli otettiin vuoden 2023 lopulla käyttöön kaikille työterveysasiakkaillemme. Ohjausmalliin kuuluu olennaisena osana digitaalisissa kanavissa käytössä oleva Oirearvio-työkalu, joka opastaa työterveysasiakkaamme sairastumistapauksissa oikealle asiantuntijalle, oikeaan kanavaan ja oikea-aikaisesti. Oirearvio auttaa myös ammattilaisiamme valmistautumaan tulevaan vastaanottoon ja sujuvoittaa siten asiakkaan kohtaamista.