Sairauspoissaolot ja työkykyongelmat työnantajan huolena – vaikuttavaa apua lyhytpsykoterapiasta

11.4.2022

Työterveyden lyhytpsykoterapia vähentää sekä kustannuksia että inhimillistä kärsimystä, kun ongelmiin puututaan ajoissa.

Mielen hyvinvoinnin ongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja mielenterveyden häiriöt kuten ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt sekä uniongelmat ovat kasvaneet merkittävästi pandemia-aikana. Vuonna 2020 yli kolmannes työkyvyttömyyseläkkeen sekä sairauspäivärahan myöntämisen syistä liittyi mielenterveyden häiriöihin, eikä vuosi 2021 tuonut suuria muutoksia tähän.

– Vaikka mielenterveyden ongelmat eivät johtaisikaan työkyvyttömyyteen, ne alentavat työkykyä, heikentävät työssä jaksamista, koskettavat työyhteisöä monin tavoin ja vaikuttavat negatiivisesti työn tuottavuuteen. Työkyvyn laskemisen tai työkyvyttömyyden vaikutukset aiheuttavat myös merkittävää inhimillistä kärsimystä, sillä työ on merkittävä osa yksilön elämää ja identiteettiä, sanoo Terveystalon johtava psykologi-psykoterapeutti  Aino Kohtala.

Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia henkilöstönsä mielen hyvinvoinnista, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Mielen hyvinvoinnin tukemiseen löytyy toimivia keinoja, ja psykoterapia onkin tutkitusti tehokas ja vaikuttava hoitomuoto, joka sisältyy monen mielenterveyden häiriön Käypä Hoito -suosituksiin.

Lyhytpsykoterapiasta vaikuttavaa tukea työkykyyn

Terveystalon työterveyden lyhytpsykoterapia tutkitusti vähentää psyykkisiä oireita, lisää psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä.

– Kuuden kuukauden seurannassa havaittiin, että Terveystalon lyhytpsykoterapia-asiakkaiden sairauspoissaolomäärät olivat merkittävästi pienemmät kuin yksilöillä, joilla oli vastaava mielenterveyden diagnoosi, mutta ei lyhytpsykoterapiapalvelua käytössään, Kohtala kertoo.

Varhainen avunsaanti mielen hyvinvoinnin ongelmiin on olennaista ja auttaa vähentämään pitkittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen. Lievät ja keskivaikeat masennustilat voidaankin tutkitusti hoitaa hyvän ja oikea-aikaisen työterveysyhteistyön ja lyhytpsykoterapian avulla.

Kohtala opastaa, että työterveyden lyhytpsykoterapiaan voidaan ohjata, jos työ- ja toimintakykyä uhkaa jokin mielen hyvinvoinnin ongelma, tai jokin elämän kriisi- tai muutostilanne aiheuttaa kuormitusta. Lyhytpsykoterapiaa toteuttaa aina psykoterapeutti, joka on pitkälle kouluttautunut terveydenhuollon ammattilainen. Työterveyden lyhytpsykoterapia sisältää yleensä 10-20 tapaamista, jotka voidaan toteuttaa myös videovastaanottona. Psykoterapia tähtää psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen.

– Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja siinä käytetään tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä. Hoidon vaikuttavuutta seurataan hoitojakson alussa ja lopussa, ja hoitojakson päätteeksi jaksosta tehdään loppuyhteenveto jatkosuosituksineen, Kohtala kuvaa.

Psykoterapiassa psykoterapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä asiakkaalle tärkeiden teemojen parissa asetettujen tavoitteiden raamittaessa yhteistyötä. Psykoterapia mahdollistaa parhaimmillaan ymmärryksen lisääntymisen ja kuormituksen helpotuksen lisäksi keinoja selviytyä vaikeista tilanteista jatkossa paremmin.

– Vaikka lyhytpsykoterapiassa työskentely on usein rajattu sovittuihin teemoihin, työskentelyllä saavutetaan usein isompi hyöty, koska aikaansaadut vaikutukset voivat näkyä laaja-alaisesti useilla eri elämänalueilla, Kohtala summaa.

S-ryhmän ja Terveystalon yhteistyönä olemme löytäneet mallin, jolla mielenterveyden häiriöiden ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvutrendi on saatu kääntymään laskuun. Sen lisäksi, että yksilöt ovat saaneet apua, satsaus on ollut työnantajalle taloudellisesti kannattava.

S-ryhmän työhyvinvointijohtaja

Arvostettu ja kustannusvaikuttava henkilöstöetu

Esihenkilön on tärkeää pysyä kartalla työntekijöiden mielenterveyteen liittyvistä sairauspoissaoloista: jos poissaoloja alkaa kertymään paljon, on hyvä keskustella siitä, millaisesta tuesta työntekijä hyötyisi. Lyhytpsykoterapia yhdessä muiden työssä jaksamisen tukemisen keinojen kanssa on erityisen vaikuttava kokonaisuus, jolla saadaan puututtua tehokkaasti erilaisiin työkykyä uhkaaviin tekijöihin.

– Mielen hyvinvoinnin ongelmien oikea-aikainen hoito vähentää tarvetta jäädä sairauslomalle, vähentää varsinkin pitkiä sairauspoissaoloja ja nopeuttaa työhön paluuta. 10-20 kerran lyhytpsykoterapiajakso vastaa noin 4-8 sairauslomapäivän kustannuksia. Ennaltaehkäisy on siis paitsi tehokasta, myös kustannusvaikuttavaa, sanoo Kohtala.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore huhtikuussa julkaistu raportti kertoo työvoimapulan jälleen kasvaneen. Niinpä myös kilpailu parhaista tekijöistä kovenee työmarkkinoilla entisestään. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon tarjoaminen ja työntekijöiden sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on yhä tärkeämpää yrityksille niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöiden sitouttamiseksi ja siten kilpailuedun saavuttamiseksi. Nykyajan työnantaja tukee työntekijöidensä hyvinvointia laaja-alaisesti.

Fokus Mielen erikoisyksikön asiantuntijat palveluksessasi

Työterveyden lyhytpsykoterapia voidaan liittää osaksi työterveyshuollon sopimusta. Kattava valtakunnallinen psykoterapeuttiverkostomme palvelee asiakkaita sekä lähi- että etävastaanotoilla. Lähetteen lyhytpsykoterapiaan voi saada työterveystiimin hoitavalta lääkäriltä, joka suorittaa hoidontarpeen arvioinnin. Ota yhteyttä työterveyden yhteyshenkilöösi lyhytpsykoterapiapalveluiden lisäämiseksi osaksi yrityksesi työterveyssopimusta tai lue aiheesta lisää.

 

Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme

Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä Mielen chat ja sparri -palvelukokonaisuus ja tutkitusti vaikuttava Työterveyden lyhytpsykoterapia auttavat mielen haasteissa. Tilaa Mielenpalveluista kertova esitteemme sähköpostiisi ja tutustu ratkaisuihimme.

Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme

 

Lue lisää aiheesta

Jukka Pitkänen Terveystalo Blogi

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030?

Työelämä on murroksessa. Monet voimat haastavat yhtä aikaa sekä työnantajia, että työvoimaa. Työterveyttä on yhtä lailla kehitettävä aktiivisesti toivomamme tulevaisuuden suuntaan, ettemme vain ajaudu virran mukana.

Nainen töissä kotitoimistolla Artikkeli

Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.

Artikkeli

Millaista johtamista kaivataan haastavina aikoina?

Tiukat talousajat näkyvät nyt Suomen yrityskentässä. Myös Tilastokeskus uutisoi hiljattain, että konkurssihakemusten sekä yrityssaneerausten määrät ovat jatkaneet nousuaan, joten yhä useampi yritysjohtaja on haasteellisen tilanteen edessä – kuinka selviytyä kovien talouspaineiden alla ja käsitellä muutoksia inhimilliset tekijät huomioiden?

Tiesitkö nämä kuusi influenssaan liittyvää arvoitusta Artikkeli

Omalaatuinen influenssa: tiesitkö nämä kuusi influenssaan liittyvää arvoitusta

Ovella kolkutteleva kausi-influenssa on suomalaisten jokavuotinen riesa. Tuttuun tautiin liittyy kuitenkin vielä avoimia lääketieteellisiä kysymyksiä ja kummallisuuksia, kertoo Terveystalon yleislääketieteen erikoislääkäri Emil Heinäaho.

Oirearvio antaa asiointisuosituksen vastausten perusteella Uutiset

Uusi ohjausmalli työterveysasiointiin digitaalisissa kanavissa

Terveystalon kaikki työterveysasiakkaat saavat syksyn 2023 aikana käyttöön CE-merkityn lääkinnällisen laitteen Oirearvio-työkalun, joka tulee merkittävästi sujuvoittamaan työterveysasiointia sairastumistapauksissa. Oirearvion avulla asiakas ohjataan oikea-aikaisesti, oikealle asiantuntijalle ja oikeaan kanavaan. Oirearvio tukee myös ammattilaisten työtä hoitamalla osan rutiiniluontoisista asioista ammattilaisen puolesta, jolloin säästetty aika voidaan käyttää asiakkaan kohtaamiseen.

Pienyrittäjä kukkakaupassa Artikkeli

Yrittäjyys on innovaatioita, työpaikkoja ja rohkeita harppauksia

Sanotaan, että Suomi on tuhansien järvien maa. Laskentatavasta riippuen, yrittäjiä on Suomessa kuitenkin melkein tuplasti sen mitä järviä – lähes 300 000. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yrittäjyys on Suomessa myös yleisempää, kuin muissa Pohjoismaissa. Onkin siksi oikein osuvaa, että valtakunnallista yrittäjän päivää vietetään Suomessa vuosittain.