Sairauspoissaolot ja työkykyongelmat työnantajan huolena – vaikuttavaa apua lyhytpsykoterapiasta

11.4.2022

Työterveyden lyhytpsykoterapia vähentää sekä kustannuksia että inhimillistä kärsimystä, kun ongelmiin puututaan ajoissa.

Mielen hyvinvoinnin ongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja mielenterveyden häiriöt kuten ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt sekä uniongelmat ovat kasvaneet merkittävästi pandemia-aikana. Vuonna 2020 yli kolmannes työkyvyttömyyseläkkeen sekä sairauspäivärahan myöntämisen syistä liittyi mielenterveyden häiriöihin, eikä vuosi 2021 tuonut suuria muutoksia tähän.

– Vaikka mielenterveyden ongelmat eivät johtaisikaan työkyvyttömyyteen, ne alentavat työkykyä, heikentävät työssä jaksamista, koskettavat työyhteisöä monin tavoin ja vaikuttavat negatiivisesti työn tuottavuuteen. Työkyvyn laskemisen tai työkyvyttömyyden vaikutukset aiheuttavat myös merkittävää inhimillistä kärsimystä, sillä työ on merkittävä osa yksilön elämää ja identiteettiä, sanoo Terveystalon johtava psykologi-psykoterapeutti  Aino Kohtala.

Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia henkilöstönsä mielen hyvinvoinnista, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Mielen hyvinvoinnin tukemiseen löytyy toimivia keinoja, ja psykoterapia onkin tutkitusti tehokas ja vaikuttava hoitomuoto, joka sisältyy monen mielenterveyden häiriön Käypä Hoito -suosituksiin.

Lyhytpsykoterapiasta vaikuttavaa tukea työkykyyn

Terveystalon työterveyden lyhytpsykoterapia tutkitusti vähentää psyykkisiä oireita, lisää psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä.

– Kuuden kuukauden seurannassa havaittiin, että Terveystalon lyhytpsykoterapia-asiakkaiden sairauspoissaolomäärät olivat merkittävästi pienemmät kuin yksilöillä, joilla oli vastaava mielenterveyden diagnoosi, mutta ei lyhytpsykoterapiapalvelua käytössään, Kohtala kertoo.

Varhainen avunsaanti mielen hyvinvoinnin ongelmiin on olennaista ja auttaa vähentämään pitkittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen. Lievät ja keskivaikeat masennustilat voidaankin tutkitusti hoitaa hyvän ja oikea-aikaisen työterveysyhteistyön ja lyhytpsykoterapian avulla.

Kohtala opastaa, että työterveyden lyhytpsykoterapiaan voidaan ohjata, jos työ- ja toimintakykyä uhkaa jokin mielen hyvinvoinnin ongelma, tai jokin elämän kriisi- tai muutostilanne aiheuttaa kuormitusta. Lyhytpsykoterapiaa toteuttaa aina psykoterapeutti, joka on pitkälle kouluttautunut terveydenhuollon ammattilainen. Työterveyden lyhytpsykoterapia sisältää yleensä 10-20 tapaamista, jotka voidaan toteuttaa myös videovastaanottona. Psykoterapia tähtää psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen.

– Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja siinä käytetään tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä. Hoidon vaikuttavuutta seurataan hoitojakson alussa ja lopussa, ja hoitojakson päätteeksi jaksosta tehdään loppuyhteenveto jatkosuosituksineen, Kohtala kuvaa.

Psykoterapiassa psykoterapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä asiakkaalle tärkeiden teemojen parissa asetettujen tavoitteiden raamittaessa yhteistyötä. Psykoterapia mahdollistaa parhaimmillaan ymmärryksen lisääntymisen ja kuormituksen helpotuksen lisäksi keinoja selviytyä vaikeista tilanteista jatkossa paremmin.

– Vaikka lyhytpsykoterapiassa työskentely on usein rajattu sovittuihin teemoihin, työskentelyllä saavutetaan usein isompi hyöty, koska aikaansaadut vaikutukset voivat näkyä laaja-alaisesti useilla eri elämänalueilla, Kohtala summaa.

S-ryhmän ja Terveystalon yhteistyönä olemme löytäneet mallin, jolla mielenterveyden häiriöiden ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvutrendi on saatu kääntymään laskuun. Sen lisäksi, että yksilöt ovat saaneet apua, satsaus on ollut työnantajalle taloudellisesti kannattava.

S-ryhmän työhyvinvointijohtaja

Arvostettu ja kustannusvaikuttava henkilöstöetu

Esihenkilön on tärkeää pysyä kartalla työntekijöiden mielenterveyteen liittyvistä sairauspoissaoloista: jos poissaoloja alkaa kertymään paljon, on hyvä keskustella siitä, millaisesta tuesta työntekijä hyötyisi. Lyhytpsykoterapia yhdessä muiden työssä jaksamisen tukemisen keinojen kanssa on erityisen vaikuttava kokonaisuus, jolla saadaan puututtua tehokkaasti erilaisiin työkykyä uhkaaviin tekijöihin.

– Mielen hyvinvoinnin ongelmien oikea-aikainen hoito vähentää tarvetta jäädä sairauslomalle, vähentää varsinkin pitkiä sairauspoissaoloja ja nopeuttaa työhön paluuta. 10-20 kerran lyhytpsykoterapiajakso vastaa noin 4-8 sairauslomapäivän kustannuksia. Ennaltaehkäisy on siis paitsi tehokasta, myös kustannusvaikuttavaa, sanoo Kohtala.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore huhtikuussa julkaistu raportti kertoo työvoimapulan jälleen kasvaneen. Niinpä myös kilpailu parhaista tekijöistä kovenee työmarkkinoilla entisestään. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon tarjoaminen ja työntekijöiden sekä fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on yhä tärkeämpää yrityksille niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöiden sitouttamiseksi ja siten kilpailuedun saavuttamiseksi. Nykyajan työnantaja tukee työntekijöidensä hyvinvointia laaja-alaisesti.

Fokus Mielen erikoisyksikön asiantuntijat palveluksessasi

Työterveyden lyhytpsykoterapia voidaan liittää osaksi työterveyshuollon sopimusta. Kattava valtakunnallinen psykoterapeuttiverkostomme palvelee asiakkaita sekä lähi- että etävastaanotoilla. Lähetteen lyhytpsykoterapiaan voi saada työterveystiimin hoitavalta lääkäriltä, joka suorittaa hoidontarpeen arvioinnin. Ota yhteyttä työterveyden yhteyshenkilöösi lyhytpsykoterapiapalveluiden lisäämiseksi osaksi yrityksesi työterveyssopimusta tai lue aiheesta lisää.


Työterveyden lyhytpsykoterapia – vaikuttavaa hoitoa nopeasti

Työterveyden lyhytpsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto niin kustannustehokkuudeltaan kuin inhimillisesti ja sillä voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen tarvetta. Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme ja ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu lyhytpsykoterapiaan

 

Lue lisää aiheesta

Artikkeli

Huolehdithan palautumisestasi myös kesällä – Näin valmistaudut lähestyvään lomaan

Loma lähestyy, ihanaa! Tauko ja hengähdys työelämästä on kuormittavan alkuvuoden jälkeen tarpeen itse kullekin. Loman suunnittelua ei kuitenkaan kannata liikaa aikatauluttaa, jotta loma pysyy palauttavana.

Artikkeli

Kuinka nauttia kesästä ilman lomaa?

Moni suomalainen aloittaa palauttavan ja virkistävän kesälomansa juhannuksesta, mutta entä jos koko kesä kuluukin töissä? Kenties uusi työ on alkanut juuri ennen lomakautta tai kesätyö pitää kiireisenä läpi kesäkuukausien. Terveystalon asiantuntijat kertovat, kuinka saada kesästä kaikki irti ja palautuminen onnistuu osana normaalia arkea, vaikka päivät vietettäisiin työpaikalla.

Värikkäitä ilmapalloja. Artikkeli

Itsensä hyväksyminen vahvistaa mielen hyvinvointia – paras tuki voi löytyä vertaisten joukosta

Oma identiteetti ja hyväksytyksi tuleminen ovat teemoja, joiden kanssa useimmat painiskelevat jossain elämänsä vaiheessa. Kokosimme Pride-kuukauden kunniaksi asiantuntijan ajatuksia aiheesta.

Artikkeli

6 tehokkainta vinkkiä johtajille työkyvystä huolehtimiseen

Yritykset huoltavat tietokoneitaan, remontoivat toimitilojaan ja käyttävät autojaan määräaikaishuolloissa. Nämä ovat kaikille itsestään selviä välttämättömyyksiä. Työntekijöiden työkyvyn hoito puolestaan ei useinkaan saa samanlaista huomiota osakseen. Jos Terveystalon johtavan työterveyspsykologin Antti Aron pitäisi antaa yritysjohtajille vain yksi neuvo, hän kehottaisi heitä katsomaan asioita työntekijöiden näkökulmasta.

Äiti ja tyttölapsi katselevat sohvalla yhdessä puhelinta Artikkeli

Vanhemmuus on intensiivinen ja tunnepitoinen matka, johon saa kuulua myös haparointia

Kun kantaa vastuuta toisesta, tarvitsee aika ajoin myös itse kannatelluksi ja hoivatuksi tulemista. Psykologi kehottaa tänä äitienpäivänä pysähtyä kuulostelemaan, mitä kaipaisi juuri nyt ja miten voisi olla itselleen armollisempi.

Artikkeli

Sairauspoissaolosuositukset toimitetaan jatkossa sähköisesti

Toukokuussa 10.5. alkaen myös hoitajien, työfysioterapeuttien ja fysioterapian suoravastaanottajien tekemät sairauspoissaolosuositukset toimitetaan automaattisesti asiakkaalle itselleen Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluun. Samalla suositus siirtyy myös työnantajalle silloin, kun työntekijä on sallinut automaattisen tiedonsiirron työnantajalle, jos työnantajalla on käytössä työkyvynjohtamisen järjestelmä Sirius.