Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta?

Etätyösuosituksen päätyttyä jotkut ovat enemmän kuin innokkaita palaamaan työpaikoille, jotkut pelkäävät sitä ja toiset ovat näiden kahden vaiheilla. Ainoa varma asia on, että epävarmuutta tulee olemaan paljon. Esihenkilöillä voi olla edessä haastavia tilanteita ja keskusteluita tiimiläisten kanssa lähityöhön palaamisesta, joten kuinka niihin tulisi valmistautua?

Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta?

Terveystalon asiantuntija organisaatiopsykologi Outi Ikonen listaa esihenkilöiden avuksi vinkkejä, joiden avulla hybridityön malli onnistutaan rakentamaan parhaiten. 

Organisaation yhteiset pelisäännöt 

Varmista ensin, että tunnet organisaation lähestymistavan hybridityöhön ja sen missä rajoissa voitte tiimisi kanssa sopia yhdessä asioista. Onko organisaatiossasi esimerkiksi olemassa suositus lähityöpäivien lukumäärästä, tai ovatko joustavat työajat sallittuja? Selvitä mitkä ovat yleiset kaikkia koskevat linjaukset, ettette ideoi tiimisi kanssa toisenlaisia järjestelyitä.  

Älä takerru oikeudenmukaisuuden käsitteeseen 

Tiimissä voi olla erilaisia tehtäviä, jotka edellyttävät erilaisia järjestelyitä. Mieti jokaisen roolia ja sitä, kuinka etätyö ja lähityö vaikuttavat siinä onnistumiseen. Osalle tämä voi tarkoittaa suurta lähityön määrää – osan tehtävät taas hoituvat suurimmaksi osin etänä. Jotkut tiimistäsi ajattelevat todennäköisesti väistämättä, että soveltamasi periaate on epäoikeudenmukainen jos se ei ole sama kaikille. Toiset taas ajattelevat että käytäntö on epäreilu, jos se ei ota huomioon eroja rooleissa ja vastuissa. Kerro avoimesti tiimillesi mitä asioita painotat, kun arvioit etätyön ja lähityön määrää. Pidä myös mielessä, että työnantajalla on oikeus osoittaa työntekopaikka, mutta pakko ei ole motivoiva kannustin. 

Mieti tiimin etua 

Sen lisäksi, kuinka hybridityö on raamitettu organisaatiotasolla ja kuinka se sopii kunkin henkilökohtaiseen tehtävään ja toiveisiin, on tärkeää pohtia millainen järjestely on tiimin edun mukaista. Kuinka eri roolit ovat vuorovaikutuksessa muiden tiimiläisten kanssa, ja millainen järjestely parhaiten edistäisi yhteistyötä, loisi syvällisemmän yhteyden tiimiläisten välille ja rakentaisi positiivista ja inhimillisesti tehokasta työkulttuuria? Esihenkilönä vastuullasi on rakentaa tiimistäsi enemmän kuin vahvoja yksilöitä.  

Aloita kokeillen, hyväksy että kyseessä on matka kohti lopullista toimintamallia 

Kun olette löytäneet toimivan ratkaisun, sopikaa valmiiksi jo ajankohta arvioinnille. Tällä tavalla voitte molemmat rentoutua tietäen että teette kaikkenne, jotta valittu malli toimisi, mutta sitä on mahdollisuus muuttaa, jos se ei toimi. Jatkakaa iterointia, kunnes koette, että teillä on paras ratkaisu organisaatiolle, tiimille ja yksilölle. 

 

Lue lisää aiheesta

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Ilari Rikhardt Artikkeli

Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.

Kaisu Norbäck ja Anna-Mari Heikkinen Blogi

Työelämän kuumat aallot - Miksi gynekologisiin vaivoihin liittyviin työkykyhaasteisiin on puututtava?

Tälläkin hetkellä merkittävä osa työikäisistä naisista kärsii vaihdevuosiin liittyvistä vaivoista ja osa heistä jopa työkykyä heikentävällä tavalla. Osin tämän väistämättömän tosiasian vuoksi Suomen hallitus on linjannut, että vaihdevuosioireiden tunnistamista ja hoitoa tulee edistää työterveydessä. Työelämän yhdenvertaisuuden nimissä myös muiden naisten työkykyä uhkaavien gynekologisten vaivojen tutkimus ja hoito on yhtä lailla osa työterveyttä siinä missä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito ja tutkimus. Naiseus ei ole sairaus, mutta gynekologinen sairaus ei ole osa normaalia naiseutta.

Uudistetut terveystarkastukset käyttöön ensimmäisillä paikkakunnilla jo marraskuusta 2023 alkaen Uutiset

Uudistetut terveystarkastukset käyttöön ensimmäisillä paikkakunnilla jo marraskuusta 2023 alkaen

Terveystalo on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja parantamaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa. Otamme ensimmäisenä työterveystoimijana käyttöömme Suomessa kehitetyn verianalyysiteknologian ja tuomme sen osaksi työterveydessä tehtäviä terveystarkastuksia. Käynnistämme uudistetut terveystarkastukset osassa toimipaikoistamme jo marraskuussa 2023. Verianalyysiteknologian avulla tunnistamme yhdestä verinäytteestä sairastumisriskin kahdeksaan keskeiseen kansantautiin. Näytteenotto on asiakkaalle vaivatonta ja nopeaa.