Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta?

Etätyösuosituksen päätyttyä jotkut ovat enemmän kuin innokkaita palaamaan työpaikoille, jotkut pelkäävät sitä ja toiset ovat näiden kahden vaiheilla. Ainoa varma asia on, että epävarmuutta tulee olemaan paljon. Esihenkilöillä voi olla edessä haastavia tilanteita ja keskusteluita tiimiläisten kanssa lähityöhön palaamisesta, joten kuinka niihin tulisi valmistautua?

Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta?

Terveystalon asiantuntija organisaatiopsykologi Outi Ikonen listaa esihenkilöiden avuksi vinkkejä, joiden avulla hybridityön malli onnistutaan rakentamaan parhaiten. 

Organisaation yhteiset pelisäännöt 

Varmista ensin, että tunnet organisaation lähestymistavan hybridityöhön ja sen missä rajoissa voitte tiimisi kanssa sopia yhdessä asioista. Onko organisaatiossasi esimerkiksi olemassa suositus lähityöpäivien lukumäärästä, tai ovatko joustavat työajat sallittuja? Selvitä mitkä ovat yleiset kaikkia koskevat linjaukset, ettette ideoi tiimisi kanssa toisenlaisia järjestelyitä.  

Älä takerru oikeudenmukaisuuden käsitteeseen 

Tiimissä voi olla erilaisia tehtäviä, jotka edellyttävät erilaisia järjestelyitä. Mieti jokaisen roolia ja sitä, kuinka etätyö ja lähityö vaikuttavat siinä onnistumiseen. Osalle tämä voi tarkoittaa suurta lähityön määrää – osan tehtävät taas hoituvat suurimmaksi osin etänä. Jotkut tiimistäsi ajattelevat todennäköisesti väistämättä, että soveltamasi periaate on epäoikeudenmukainen jos se ei ole sama kaikille. Toiset taas ajattelevat että käytäntö on epäreilu, jos se ei ota huomioon eroja rooleissa ja vastuissa. Kerro avoimesti tiimillesi mitä asioita painotat, kun arvioit etätyön ja lähityön määrää. Pidä myös mielessä, että työnantajalla on oikeus osoittaa työntekopaikka, mutta pakko ei ole motivoiva kannustin. 

Mieti tiimin etua 

Sen lisäksi, kuinka hybridityö on raamitettu organisaatiotasolla ja kuinka se sopii kunkin henkilökohtaiseen tehtävään ja toiveisiin, on tärkeää pohtia millainen järjestely on tiimin edun mukaista. Kuinka eri roolit ovat vuorovaikutuksessa muiden tiimiläisten kanssa, ja millainen järjestely parhaiten edistäisi yhteistyötä, loisi syvällisemmän yhteyden tiimiläisten välille ja rakentaisi positiivista ja inhimillisesti tehokasta työkulttuuria? Esihenkilönä vastuullasi on rakentaa tiimistäsi enemmän kuin vahvoja yksilöitä.  

Aloita kokeillen, hyväksy että kyseessä on matka kohti lopullista toimintamallia 

Kun olette löytäneet toimivan ratkaisun, sopikaa valmiiksi jo ajankohta arvioinnille. Tällä tavalla voitte molemmat rentoutua tietäen että teette kaikkenne, jotta valittu malli toimisi, mutta sitä on mahdollisuus muuttaa, jos se ei toimi. Jatkakaa iterointia, kunnes koette, että teillä on paras ratkaisu organisaatiolle, tiimille ja yksilölle. 

 

Lue lisää aiheesta

Nainen potee influenssaa sohvalla. Artikkeli

Influenssakausi lähestyy – suojaa työntekijäsi rokotteella

Nopeasti leviävä influenssa voi aiheuttaa työikäisillä pitkiä sairauspoissaoloja. Tehokkain suoja influenssaa vastaan on rokote. Se ehkäisee sairauden jopa 80 prosenttisesti ja lyhentää taudin kestoa. Jos influenssa kuitenkin iskee, suosittelemme asiakkaitamme hyödyntämään Terveystalon etäpalveluita sekä ottamaan omailmoituksen käyttöön.

Työkykyjohtaminen on hyvinvoivan työyhteisön rakentamisen ja ylläpitämisen merkittävä tekijä. Artikkeli

Työkyky seuraa, kun sitä johdetaan – Arkijohtamiseen tarvitaan oikeaa tietoa

Työelämä on keskellä murrosta, joka haastaa jokaista organisaatiota. Uupuminen ja ahdistuneisuus yleistyvät, digitalisaation tuomat muutokset, työvoimapula, väestön ikääntyminen ja vaatimukset jatkuvaan oppimiseen lisäävät työntekijöiden kuormitusta. Nämä megatrendit ovat hallittavissa, mutta se vaatii järjestelmällistä työtä, sekä tiedolla johtamisen työkaluja.

Ennakoi työkykyriskit terveystarkastuksella. Artikkeli

Ennakoi työkykyriskit uudistetuilla terveystarkastuksilla

Tuottava ja kustannustehokas työkyvystä huolehtiminen edellyttää uudenlaista ajattelua. Terveystalon uudet vuoden 2023 alusta käynnistyvät terveystarkastukset huomioivat entistä paremmin toimialojen erityispiirteet ja työn kuormitustekijät. Kohdennetut terveystarkastukset auttavat tunnistamaan mahdolliset työkyvyn haasteet ennakoiden ja varhaisessa vaiheessa. Uudistettujen tarkastusten avulla tuemme ja edistämme terveyttä ja työkykyä oikea-aikaisesti yksilö- ja ryhmätasolla.

Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan jokaiselle työpaikalle omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Artikkeli

Valmistaudu toimintasuunnitelmaan nyt!

Toimialat ja työn luonne vaihtelevat, ja jokainen työpaikka on omanlaisensa. Siten myös jokaisella organisaatiolla on omat työterveyteen liittyvät tarpeensa. Työterveyden kanssa yhteistyössä vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyden tarpeet ja tavoitteet sekä niihin perustuvat toimenpiteet.

Terveystalon digitaaliset hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa ja hoidon etenemistä. Artikkeli

Terveystalon hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa

Terveystalon digitaaliset hoitopolut tukevat asiakkaan omahoitoa ja hoidon etenemistä. Ensimmäiset hoitopolut ovat olleet käytössä pian vuoden verran. Vuoden aikana hoitopoluista on saatu arvokasta palautetta niin asiakkailta kuin ammattilaisilta.