Firstbeat Lifen avulla mitattua tietoa hyvinvoinnin tueksi

10.10.2022

Firstbeat ja Terveystalo ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään ja nyt uusi Firstbeat Life -hyvinvointiratkaisu on mukana Terveystalon vapaaehtoisissa terveystarkastuksissa sekä työhyvinvointipalvelussa. Firstbeatin hyvinvointiteknologian tarjoama mittausdata stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnasta auttaa tunnistamaan yksilöllisiä kuormitustekijöitä ja elintapojen vaikutuksia hyvinvointiin yhä paremmin. Terveystalon työterveystiimi seuraa dataa ja näkee mahdollisten muutosten vaikutukset välittömästi. Työnantajalle tietoa kertyy yritys- ja ryhmäraporteille, jotta työyhteisön kuormitus- ja palautumistekijät voidaan tunnistaa ja löytää konkreettisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Firstbeat Life hyvinvointianalyysi mittaus naisella

Työnantajien tavoitteena on pitää huolta oman henkilöstönsä työkyvystä. Työkyky ei kuitenkaan ole yksistään työympäristöön sidottu asia, vaan siihen vaikuttavat myös kunkin henkilön arjen valinnat sekä vapaa-ajan ilot ja murheet.

Arjen jaksaminen sekä stressin ja palautumisen hallinta haastavatkin sekä työntekijöitä että työyhteisöjä.

Kuormitustilanne heijastuu usein myös elämänlaatuun, terveyteen ja suorituskykyyn, eikä kuormituksen syitä aina ole helppo tunnistaa tai ratkaista itse.

Firstbeatin uuden sykevälimittaukseen perustuvan hyvinvointipalvelun avulla saadaan objektiivista dataa työn ja vapaa-ajan kuormitus- ja palautumistekijöistä. Niiden pohjalta Terveystalon ammattilaisten tuella laaditaan jokaiselle oma henkilökohtainen muutosmatka kohti parempaa työssä jaksamista ja hyvinvointia.

– Kun halutaan kannustaa ihmisiä tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä muutoksia, tiedetään, että onnistumista edesauttaa selkeä tavoite ja sen seuranta. Tarjoamalla objektiivista mittausdataa, jokainen havaitsee suoraan pienenkin toimenpiteen vaikutuksen ja sisäinen motivaatio elämäntapojen muutokseen kasvaa, kertoo Firstbeatin strategisista kumppanuuksista vastaava Juho Tuppurainen.

Hälytykset poikkeavista tuloksista työterveystiimille

Firstbeat Life ei ole lääkinnällinen laite, vaan hyvinvointiteknologiaa, joten se ei anna diagnooseja, vaan ohjaa tarvittaessa kääntymään terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tavanomaisesta poikkeavat tulokset aiheuttavat hälytyksen työterveystiimille, jotta mahdollisiin työkyky- ja terveysriskeihin päästään tarttumaan ennakoivasti. Esimerkiksi jos mittauksessa palautuminen on toistuvasti heikolla tasolla, sovellus hälyttää sekä käyttäjää että työterveystiimiä asiasta.

Firstbeat Life sovelluskuva

Työhyvinvointipalvelussa mittauksista saatu data muokataan informaatioksi, joka hyödyttää myös työyhteisöä. Anonyymiin dataan perustuvien yhtiö- tai tiimitason säännöllisten raporttien avulla päästään koko työyhteisön tilanteen pulssille ja voidaan kohdentaa tuki oikein.

– Työhyvinvointipalvelussa huomioidaan sekä yksilön että työyhteisön taso. Tavoitteena on ohjata henkilöitä oikeisiin valintoihin ja lisätä ymmärrystä koko työyhteisön tilanteesta, kertoo Terveystalon johtava työfysioterapeutti Janina Achren.

Objektiivista dataa oman työyhteisön hyvinvoinnin tueksi

Haluaisitko kuulla lisää työhyvinvointipalvelusta, jossa hyödynnetään Firsbeat Life-teknologiaa? Mittauspalvelun lisenssi on saatavilla joko puolen vuoden tai vuoden mittaisiin työhyvinvointipalveluihin.

Kysy lisää ja pyydä tarjous omalta työterveyden yhteyshenkilöltäsi!

Lule lisää työterveyden sisältöjä

Mies istuu psykologin vastaanotolla. Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi työterveyden lyhytpsykoterapian ansiosta

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät Terveystalon työterveysasiakkailla noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Tämä käy ilmi Terveystalon selvityksestä, jossa seurattiin työterveysasiakkaiden lyhytpsykoterapiakäyntejä sekä määrättyjä sairauslomia vuosina 2000–2022.

Työkyky ei ole on/off Artikkeli

Unohda on/off-ajattelu, kun kyse on työkyvystä

Siivooja saa haavan sormeensa, haava tikataan ja hänen on vältettävä likaista työtä viikon ajan. Toisaalla varastotyöntekijä nyrjäyttää nilkkansa ja saa lääkäriltä ohjeen välttää liikkumista vaativaa työtä määräajan. Nuori mieli ahdistuu nykyisen työtehtävänsä kuormittavuudesta, eikä koe voivansa jatkaa sitä enää hetkeäkään. Kaikilla heillä työkyky on rajoittunut, muttei kuitenkaan kokonaan poistunut.

Artikkeli

Osta näitä ruokakaupasta, jos kärsit turvotuksesta

Yleisin harhaluulo turvotuksesta on, ettei sitä saisi olla lainkaan. Pieni turvotus on normaalia ja tarkoittaa, että suoliston mikrobit toimivat, sanoo ravitsemusterapeutti Riia Reunamäki. Hän kertoo, miten turvotus kannattaa ottaa huomioon ruokakaupassa, jos se hankaloittaa elämää.

Artikkeli

Mitä laihduttajan kannattaa nauttia päiväkahvin kanssa?

Ravitsemusterapeutti Mikko Rinta vastaa Ravitsemuksen uutiskirjeen lukijoiden kysymyksiin laihduttamisesta.

Esihenkilö mies hymyilee terveessä työpaikassa Artikkeli

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

Kun työelämä on jatkuvassa muutoksessa, se vaatii esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä sekä tarjottava heille apua ja työkaluja oman työn johtamiseen, jotta työ antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat työntekijät ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen.

Artikkeli

Työkykyriskiä ennakoivat signaalit - ota organisaatiosi käyttöön kaukoputki tulevaan

Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että sairauspoissaoloseurannassa on havaittu mielenterveydellisistä syistä kirjoitettujen poissaolojen kasvua. Sairauspoissaoloseurantaa on tehty työterveydessä jo vuosia, ja vaikka kyseessä on vakiintunut malli reagoida poissaoloihin ja hallita niistä koituvia kustannuksia, kyse on kuitenkin peräpeiliin katsomisesta. Terveystalossa on valjastettu tukiäly analysoimaan dataa ja luotu kaukoputki tulevaan, joka ennakoi työkykyriskejä ja mahdollistaa niihin pureutumisen jo ennen ensimmäistäkään sairauspoissaoloa.