Samtycken

Vi ber Terveystalos kunder att fylla i en blankett för grunduppgifter och samtycken i samband med det första besöket hos oss. På blanketten kan kunden ge sitt samtycke till samregisterföring och överlåtelse av patientuppgifter, till att ta emot elektroniska meddelanden om hälsa och förmåner och till att hälsouppgifterna kan användas med syfte att informera och skicka påminnelser. Samtycket kan ändras och hanteras i tjänsten Oma Terveys och på Terveystalos verksamhetsställe.

Patientuppgifter

Kundens patientuppgifter sparas i ett centraliserat register som upprätthålls av Terveystalo och självständiga yrkesutövare som arbetar som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på Terveystalo och av bolag för vilka och för vars räkning yrkesutövarna arbetar. Patientuppgifterna inom företagshälsovården sparas i företagshälsovårdens register, där informationen är tillgänglig för den personal som vårdar kunden inom företagshälsovården.

Av kunden begärs samtycke till att patientuppgifter på den privata mottagningen kan sparas i Terveystalos gemensamma register och att kundens uppgifter överlåtas mellan de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i kundens vård på Terveystalo. Uppgifterna kan endast överlåtas om vårdrelationen kräver det. Utan detta samtycke visas inte patientuppgifter på den privata mottagningen för andra yrkespersoner inom hälso- och sjukvården som vårdar kunden. Samtycke till samregisterföring kan anses ligga i kundens intresse om kunden använder många olika tjänster och besöker flera olika yrkespersoner. Genom att tillåta samregisterföring är aktuella uppgifter om kundens vård tillgängliga för den yrkesutbildande hälsovårdspersonalen och möjliggör beslut om behandling och vård som grundar sig på korrekt, exakt och aktuell information.

Av kunden begärs även samtycke till att uppgifterna vid behov får visas i samband med besök på den privata mottagningen. På företagshälsovården sparas uppgifterna alltid i företagshälsovårdens register och företagshälsovårdsuppgifterna kan ses av de personer som deltar i företagshälsovården. Kunden kan separat komma överens om att sekretessbelägga uppgifter om enskilda besök i samband med besök på mottagningen.

 

Kommunikation, meddelanden och marknadsföring

Ett separat samtycke begärs från kunden till att ta emot elektroniska meddelanden baserade på uppgifter om hälsotillståndet. Med detta samtycke kan kunden utöver meddelanden baserade på sin vårdplan även få påminnelser och information om tjänster som utifrån kundens patientuppgifter kan passa honom eller henne, såsom kliniska undersökningar, eller påminnelser om vaccinationer. Samtycke till påminnelsemeddelanden om munhälsa (s.k. recall meddelanden) begärs separat på mottagningen.

Dessutom begärs ett samtycke från kunden till att ta emot elektroniska meddelanden som gäller hälsa och välbefinnande samt förmåner. Genom att ge sitt samtycke kan kunden få information om till exempel aktuella ämnen om hälsa och välbefinnande och om Terveystalos och dess partners förmåner.

Meddelanden om kundens ärenden på Terveystalo, såsom påminnelser om mottagningstider, förutsätter inte ovan nämnda samtycken. Genom att kontakta vår kundtjänst kan kunden dock förbjuda att nämnda meddelanden skickas.

 

Återkallande av samtycke

Det är när som helst möjligt att återkalla samtycket till behandling av personuppgifter via tjänsten Oma Terveys eller genom att sköta ärendet på vårt verksamhetsställe. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter här eller fråga vår personal för mer information.

 

Biobankssamtycke

Kunden kan ge och återkalla sitt biobankssamtycke enligt följande anvisning här (endast på finska)

Läs mer om Biobankens behandling av personuppgifter här (endast på finska).