Yritysasiakkaiden tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee yritysasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista).

Lisätietoa: Terveystalon henkilöasiakkaiden tietosuojaseloste, Terveystalon Rekrytointi- ja HR tietosuojaseloste sekä Tietoa suostumuksista.

Rekisterinpitäjä

Suomen Terveystalo Oy
Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI

Henkilörekisteristä vastaava henkilö:
Johtaja, yritysterveys Marja-Leena Tuomola

Suomen Terveystalo Oy:n yritysasiakasrekisterissä ylläpidetään olemassa olevien tai mahdollisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden ja niiden sopimusyhteyshenkilöiden sekä muiden kontaktihenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu sekä yritysasiakkaan sopimus- ja muiden kontaktihenkilöiden tietojen ylläpito
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
 • Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Terveystalon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
 • Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi
 • Yritysasiakkaalle tarjottavan Työterveys Extranet -palvelun käyttäjähallinta

Käsittelyn kohteena olevat henkilötietosi

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Nimike ja sukupuoli
 • Vastuukuvaus
 • Sopimusyhteyshenkilön rooli yrityksessä
 • Suostumukset / kiellot markkinointiviestintään

Lisäksi jos olet Työterveys Extranet -palvelun käyttäjä

 • Käyttäjätunnus ja käyttäjärooli
 • Nimi ja henkilötunnus
 • Viestintä Terveystalon kanssa

Verkko- ja viestintäkäyttäytyminen

 • Verkkokäyttäytymisen ja palvelujen käytön seuranta esimerkiksi IP-tunnuksen tai evästeiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi selailemasi sivu, täyttämäsi lomake, käyttämäsi laitteen malli, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto.
 • Viestintäkäyttäytymisen seuranta, kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi lähettämämme sähköpostiviestin avaaminen, klikkaaminen tai sivustollemme viestistä siirtyminen.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin olet yritysasiakkaamme yhteyshenkilönä tai tietosi ovat aktiivisina Fonectan asiakastietokannassa. Teemme henkilötietojen poistoajon vuosittain.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille
palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Terveystalon lukuun.

Yritysasiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietoja ei luovuteta eikä käsitellä EU-alueen ulkopuolelle.

Suomen Terveystalo Oy:n yritys- ja organisaatioasiakkaiden yhteyshenkilötiedot päivitetään Terveystalon sopimustietokantaan joko sopimusyhteyshenkilön tai henkilön itsensä tekemän ilmoituksen perusteella.

Muiden organisaatioiden yhteyshenkilötiedot perustuvat Fonectan asiakastietokantaan, joka päivittyy kerran viikossa.

Verkkokäyttäytymistä seurataan Terveystalon verkkosivuilla tapahtuvasta toiminnasta. Viestintäkäyttäytymistä seurataan Terveystalon viesteihin reagoinnista.

Silloin kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Pyynnön voit lähettää osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com.

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevia henkilötietoja sekä sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt voi osoittaa osoitteeseen tietosuojavastaava@terveystalo.com.

Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta.

Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Tietosuojavastaava
tietosuoja@terveystalo.com