Tietoa suostumuksista

Lisätietoa: Terveystalon henkilöasiakkaiden tietosuojaselosteTerveystalon yritysasiakkaiden tietosuojaseloste sekä Terveystalon Rekrytointi ja HR tietosuojaseloste.

Suostumukset

Jos Terveystalo haluaa käsitellä asiakkaan henkilötietoja asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalta pyydetään henkilötietojen käsittelyyn suostumus. Suostumuksia pyydetään muun muassa asiakkaan asioidessa ensimmäisen kerran Terveystalossa. Tuolloin asiakkaalta pyydetään suostumuksia liittyen potilastietojen luovuttamiseen Terveystalossa toimivien, asiakkaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon eri palvelunantajien ja rekisterien välillä, suostumusta ottaa vastaan sähköisesti terveyteen liittyviä viestejä ja etuja sekä suostumusta terveystietojen hyödyntämiseen markkinoinnissa ja muistutuksissa. Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus on mahdollista perua milloin tahansa. Suostumuksia voi muuttaa ja hallinnoida muun muassa Terveystalo-sovelluksessa ja Terveystalo-verkkopalvelussa sekä asioimalla Terveystalon toimipisteessä. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen perumista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Terveystalossa saa osoitteesta www.terveystalo.com/tietosuojaseloste tai henkilökunnaltamme.

Potilastietoihin liittyvät suostumukset

Suomen Terveystalo Oy:n potilasrekisteri on yhteiskäytössä Terveystalon ja siellä toimivien eri palvelunantajien kesken, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta.

Yksityisvastaanottojen käyntien osalta asiakkaalta pyydetään suostumusta siihen, saako potilasrekisterin tietoja luovuttaa Terveystalossa toimivien, asiakkaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon palvelunantajien välillä. Suostumus koskee sekä aiemmin tallennettua että tulevaisuudessa tallennettavaa tietoa.

Työterveyshuollon potilastiedot tallennetaan työterveyshuollon potilasrekisteriin. Nämä potilastiedot ovat asiakasta hoitavan työterveyshuollon henkilökunnan käytössä ilman asiakkaan antamaa suostumusta. Työterveyshuollon tietojen osalta asiakkaalta pyydetään suostumusta siihen, salliiko asiakas tietojen käyttämisen häntä hoitaville asiantuntijoille asioidessaan yksityisvastaanotolla.

Hyvän hoidon varmistamiseksi Terveystalo suosittelee sallimaan potilastietojen käytön Terveystalossa toimiville, hoitoon osallistuville asiantuntijoille, jos asiakas käyttää useita eri palveluita tai asioi usean eri ammattilaisen vastaanotolla. Tällöin asiakasta koskeva hoitoinformaatio on ajantasaisesti terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla mahdollistaen oikeaan, täsmälliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvien tutkimus- ja hoitopäätösten tekemisen.

Viestintä, tiedotus ja markkinointi

Asiakkaalta pyydetään suostumusta vastaanottaa sähköisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä etuihin liittyviä viestejä. Antamalla tämän suostumuksen asiakas voi saada esimerkiksi tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista sekä Terveystalon ja kumppaneiden eduista.

Lisäksi asiakkaalta pyydetään erillistä suostumusta vastaanottaa sähköisesti ja muulla tavalla terveydentilatietoihin perustuvia viestejä tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa. Antamalla tämän suostumuksen asiakas voi saada tietoa potilastietojensa perusteella hänelle soveltuvista palveluista, kuten kliinisistä tutkimuksista, ja muistutuksia, esimerkiksi rokotteista. Ilman tätä suostumustakin asiakkaalle voidaan lähettää hoitosuunnitelmaan perustuvia yhteydenottoja, kuten esimerkiksi muistutusviestejä vastaanottoajasta. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus kieltää tällaisten viestien lähettäminen ottamalla yhteyttä Terveystalon asiakaspalveluun. Suostumus suunterveyden ns. recall-viesteihin eli hoitoonkutsuviesteihin, kysytään erikseen vastaanotolla

Biopankkisuostumus

Suomen Terveystalon Biopankki edistää lääketieteellistä tutkimusta. Asiakas voi antaa biopankkisuostumuksen ja perua sen linkin takaa löytyvän ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja Biopankin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä saa osoitteesta www.terveystalo.com/fi/yhtio/biopankki/tietosuojaseloste.