Tietoa suostumuksista

Lisätietoa: Terveystalon henkilöasiakkaiden tietosuojaselosteTerveystalon yritysasiakkaiden tietosuojaseloste sekä Terveystalon Rekrytointi ja HR tietosuojaseloste.

Suostumukset

Terveystalon asiakkaita pyydetään täyttämään perustieto- ja suostumuslomake heidän asioidessaan ensimmäisen kerran Terveystalossa.

Lomakkeessa asiakkaalta pyydetään suostumuksia liittyen potilastietojen yhteisrekisteröintiin ja luovutukseen sekä suostumusta ottaa vastaan sähköisesti terveyteen liittyviä viestejä ja etuja sekä suostumusta terveystietojen hyödyntämiseen informoinnissa ja muistutuksissa.

Suostumuksia voi muuttaa ja hallinnoida Terveystalo-sovelluksessa sekä asioimalla Terveystalon toimipisteessä.

Potilastiedot

Asiakkaan potilastiedot tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, jota pitävät yllä Terveystalo ja Terveystalossa terveydenhuollon ammattihenkilöinä toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat ja yhtiöt, joiden puolesta ja lukuun ammatinharjoittajat toimivat.

Työterveyshuollon potilastiedot tallennetaan työterveyshuollon rekisteriin, jossa olevat tiedot ovat asiakasta hoitavan työterveyshuollon henkilökunnan käytössä.

Asiakkaalta pyydetään suostumusta siihen, voidaanko yksityisvastaanottoa koskevat potilastiedot tallentaa Terveystalon yhteiseen rekisteriin ja suostuuko asiakas tietojen luovuttamiseen Terveystalossa toimivien ja asiakkaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä.

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan, jos hoitosuhde tätä edellyttää. Jos asiakas ei anna tätä suostumusta, yksityisvastaanottoa koskevat potilastiedot eivät näy muille asiakasta hoitaville terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Yhteisrekisteröinnin sallimista voidaan pitää asiakkaan edun mukaisena, jos asiakas käyttää useita eri palveluita tai asioi usean eri ammattilaisen vastaanotolla. Sallimalla yhteisrekisteröinnin asiakasta koskeva hoitoinformaatio on ajantasaisesti terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla mahdollistaen oikeaan, täsmälliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvien tutkimus- ja hoitopäätösten tekemisen.

Asiakkaalta pyydetään lisäksi suostumusta siihen, salliiko asiakas tietojen näkymisen myös tarvittaessa yksityisasiakasvastaanottokäynnin yhteydessä. Työterveydessä tiedot tallennetaan aina työterveyden rekisteriin ja työterveyshuollon tiedot näkyvät työterveyshuollossa mukana oleville henkilöille. Asiakkaalla on mahdollisuus erikseen sopia yksittäisen käynnin tietojen mahdollisesta salaamisesta vastaanotolla asioidessa.

Viestintä, tiedotus ja markkinointi

Asiakkaalta pyydetään erillistä suostumusta vastaanottaa sähköisesti terveydentilatietoihin perustuvia viestejä. Tämän suostumuksen avulla asiakas voi saada hoitosuunnitelmaan perustuvien yhteydenottojen lisäksi muistutuksia ja tietoa asiakkaalle potilastietojen perusteella soveltuvista palveluista, kuten kliinisistä tutkimuksista, tai muistutuksia rokotteista. Suostumus Suun terveyden ns. recall-viesteihin, eli hoitoonkutsuviesteihin, kysytään erikseen vastaanotolla.

Lisäksi asiakkaalta pyydetään suostumusta vastaanottaa sähköisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä etuihin liittyviä viestejä. Tämän suostumuksen nojalla asiakas voi saada esimerkiksi tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista sekä Terveystalon ja kumppaneiden eduista.

Asiakkaan asiointia Terveystalossa koskevat viestit, kuten muistutusviesti vastaanottoajasta, eivät edellytä edellä mainittuja suostumuksia.  Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus kieltää edellä mainittujen viestien lähettäminen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa Terveystalo-sovelluksen Omat tiedot -osion kautta tai asioimalla toimipisteessämme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit lukea lisää henkilötietojen käsittelystä osoitteessa www.terveystalo.com/tietosuojaseloste tai pyytää lisätietoja henkilökunnalta.

Biopankkisuostumus

Asiakas voi antaa ja peruuttaa biopankkisuostumuksen oheisen ohjeen mukaisesti.

Lue lisää Biopankin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.