Työnohjauspalvelut työterveysasiakkaalle

Omia työtapoja on välillä syytä arvioida sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Työnohjaus edistää työhyvinvointia ja parantaa johtamista ja työmotivaatiota. Työnohjaus auttaa kirkastamaan ja jäsentämään työn tavoitteita ja omaa työroolia. Työnohjausta voi hyödyntää, kun esimerkiksi haluaa tukea omien työtapojen arviointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla, kun halutaan ammattilaisten tukea uusien näkökulmien avaamiseen tai halutaan löytää työhön uutta motivaatiota ja jaksamista.

Terveystalo Työnohjaus tapahtuu joko yksilöpolulla tai 3 - 7 henkilön ryhmässä. Palvelun kulkuun kuuluu tavoiteasetannan määrittäminen, sovitut tapaamiset (esim. 10 kertaa) sekä tavoitteiden toteutumisen arviointi ja jatkotoimenpiteiden määrittäminen. Työskentely tapahtuu keskustellen, ja tarvittaessa apuna käytetään myös toiminnallisia tai kuvallisia menetelmiä. Ohjaajana toimii Terveystalon ammattilainen, ja ohjaus on luottamuksellista.

Lisätietoja palvelusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyspsykologilta. Tarjouksen voi pyytää myös täältä. Työnohjausta on tarjolla myös itse maksaville asiakkaille.

Yritysasiakkaat

Lue lisää miten voit työterveyspalveluiden kautta edistää henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia sekä ottaa palveluita käyttöön henkilöstöllesi.

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Työssä jaksaminen

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Työssä jaksaminen