Mentalisaatioon perustuva terapia (MBT)

Mentalisaatioon perustuva terapia (MBT, Mentalisation Based Therapy) on terapeuttinen menetelmä, jota käytetään muun muassa persoonallisuushäiriöiden ja syömishäiriöiden hoidossa. Terapiakeskusteluiden avulla pyritään edistämään mentalisaatiokykyä eli kykyä ottaa vuorovaikutuksessa huomioon omat ja toisen ajatukset ja tunteet. Mentalisaatiokyky kehittyy lapsuudesta lähtien turvallisessa kiintymyssuhteessa. Tätä kykyä voidaan vahvistaa mentalisaatiota vahvistavilla menetelmillä ja harjoituksilla.

Mentalisaatioon perustuva terapia (MBT)

Mentalisaatioon perustuvan terapian menetelmiä voidaan hyödyntää sekä lyhyissä että pitkissä terapiasuhteissa. MBT-F on mentalisaatioteoriaan perustuva, perheille tarkoitettu hoitomuoto. Suunnitelma terapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika menetelmään perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos koet haasteita ihmissuhteissasi ja haluat kehittää vuorovaikutustaitojasi mentalisaatiokyvyn vahvistamisen kautta.

Mentalisaatioon perustuva terapia (MBT) lyhyesti

  • esimerkiksi persoonallisuushäiriöiden ja syömishäiriöiden hoito
  • mentalisaatiokykyä vahvistavat menetelmät ja harjoitukset
  • kiintymyssuhteen hoito

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.