Psykososiaaliset kriisitilanteet työpaikalla

Kun työpaikalla sattuu jotakin järkyttävää, esimerkiksi väkivaltatilanne, uhkaava tilanne, onnettomuus tai työntekijän äkillinen kuolema, ihmisissä herää monenlaisia tunteita ja reaktioita. Jotkut niistä voivat tuntua vaikeilta kestää ja pitkittyessään ne voivat jopa uhata työkykyä. Työterveyspsykologi, psykologi tai psykoterapeutti tukee työntekijöitä ja työyhteisöjä kriisitilanteissa tarjoamalla tukea yksilöille ja ryhmille tilanteesta riippuen.

Palvelemme esihenkilöitä työpaikan kriisituen järjestämisessä 24/7 numerossa 0900 30 100

Esihenkilöt voivat soittaa kriisituen järjestämisnumeroon nopean kriisiavun järjestämiseksi työpaikalle. Palvelussa vastaa terveydenhuollon ammattilainen, joka ottaa kriisitapahtumatiedot vastaan, antaa tarvittavat toimintaohjeet soittajalle ja välittää tiedot työterveystiimille. Työterveystiimi ottaa asiakkaaseen yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä ja sopii miten ja milloin työyhteisön kriisituki toteutetaan.

  • Kriisiavun järjestämispuhelin palvelee vuorokauden ympäri joka päivä 24/7.

Ei kiireellisissä kriisitilanteissa voit pyytää lisätietoja täältä tai omalta työterveysyhteyshenkilöltäsi.

Huomioithan, että tämä puhelinnumero ei ole tarkoitettu henkilöasiakkaille. Jos tarvitset keskusteluapua tilanteeseesi, ota yhteyttä Terveystalon asiakaspalveluun. Myös Terveystalon Mielen Chat on  työterveysasiakkaiden käytettävissä. 

Yritysasiakkaat

Lue lisää miten voit työterveyspalveluiden kautta edistää henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia sekä ottaa palveluita käyttöön henkilöstöllesi.

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Työssä jaksaminen

Palvelut

Työnohjauspalvelut työterveysasiakkaalle

Omia työtapoja on välillä syytä arvioida sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Työnohjaus edistää työhyvinvointia ja parantaa johtamista ja työmotivaatiota. Työnohjaus auttaa kirkastamaan ja jäsentämään työn tavoitteita ja omaa työroolia. Työnohjausta voi hyödyntää, kun esimerkiksi haluaa tukea omien työtapojen arviointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla, kun halutaan ammattilaisten tukea uusien näkökulmien avaamiseen tai halutaan löytää työhön uutta motivaatiota ja jaksamista.

Palvelut

Työkykyvalmennus työterveyden lähetteellä

Työkykyvalmennus on osa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Sen tavoitteena on käynnistää työhön paluun tukitoimet oikeaan aikaan ja varmistaa edellytykset työssä jatkamiseen. Valmennuksessa työkykyvalmentaja auttaa sinua löytämään konkreettisia ratkaisuja. Hän auttaa laatimaan suunnitelman työelämässä jatkamiseen ja selvittää mikä on tilanteessa paras tukimuoto- ja järjestelmä. Tapaamiskertoja on yleensä yhdestä viiteen. Tapaamisten ratkaisut menevät tiedoksi työterveyshuoltoon. Työkykyvalmentajalle pääsee työterveyslääkärin, -hoitajan tai työfysioterapeutin lähetteellä.

Palvelut

Palautuminen

Terveyden kannalta tärkeää on kyky ja taito palautua työn aiheuttamasta kuormittuneisuudesta. Kovakaan paine työssä ei ole haitallista, kun siitä palautuu riittävästi. Omaa palautumista voi tehokkaasti edistää yksinkertaisilla keinoilla. Palautumisen hallinta -ryhmässä harjoitetaan yhdessä omaa palautumiskykyä. Ryhmä voidaan muodostaa esimerkiksi työyhteisön kesken.

Palvelut

Defusing

Defusingilla tarkoitetaan psyykkisesti kuormittavan tilanteen purkamista työryhmässä muutaman tunnin sisällä tapahtumasta. Ryhmän ohjaajan ei tarvitse olla ulkopuolinen asiantuntija, vaan voi olla esimerkiksi työyhteisön esimies. Purkukokouksen tarkoituksena on edistää työntekijöiden paluuta normaaliin työhön, mutta myös kartoittaa mahdollisen lisätuen tarve. Terveystalon asiantuntijoilta, kuten psykologeilta tai psykoterapeuteilta, on mahdollista saada tukea yksittäisille työntekijöille tai koko työryhmälle.

Palvelut

Varhainen tuki ja haastavat tilanteet

Tehokas ja aktiivinen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta organisaatiossa on jokaisen työpaikan hyvinvoinnin perusta. Se on yhteisesti sovittu tapa työyhteisön toimivuuden takaamiseksi ja työkykyhaasteiden kohtaamiseksi. Varhaisen tuen toiminnassa jokainen työyhteisön jäsen on vastuullinen puuttumaan työkykyä ja työtehoa heikentäviin aiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.