Yhdenvertainen työelämä lisää sujuvuutta, työtehoa ja sitoutuneisuutta

08. kesäkuuta 2022

Työn äärellä vietetään iso osa elämästä ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus töissä on siksi erityisen tärkeää. Tuomme koko potentiaalimme töihin vain, jos koemme olevamme turvallisessa ympäristössä ja että töissä saa olla kokonainen oma itsensä. Jos arjessa kokee joutuvansa piilottelemaan itseään se nakertaa myös jaksamista. Yhdenvertaisuudella ja monimuotoisuudella ja näiden edistämisellä on näin suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola kertoo, millaisilla teoilla työyhteisöissä voidaan varmistaa ja vaalia yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuus on yhteiskunnassamme, suomalaisessa työelämässä sekä yhä laajemmin myös globaalisti lähtökohtana yhteistyölle. Monessa organisaatiossa yhdenvertaisuuskysymyksiä on arvioitu aikaan sidonnaisesti ja aikaisempina vuosikymmeninä keskitytty muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, ikäsyrjintään ja etnisiin kysymyksiin.

– Parhaillaan olemme kehitysmatkalla omaksumassa ja ottamassa haltuun moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden voi tulevaisuudessa odottaa olevan yhtä arkipäiväisiä ja itsestään selviä asioita kuin ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset tänä päivänä, Harjumaaskola sanoo.

Työssään työterveyspsykologina Harjumaaskola on huomannut, että viime aikoina sukupuolisensitiivisyyden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden saralla on tapahtunut paljon edistystä ja esimerkiksi turvallisen tilan konsepti näkyy yhä useammin erinäisissä tapahtumissa ja kohtaamispaikoissa. Samoin monessa työyhteisössä sukupuolineutraali terminologia huomioidaan paremmin ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on päivitetty kattamaan myös sukupuolen moninaisuuden käsite.

– Enenevässä määrin organisaatioiden toimintaympäristö ja asiakaskunta edellyttävät moninaisuuden huomioimista. Yritykset eivät voi ulospäin antaa tällaista asiakaslupausta ennen kuin sama lupaus on annettu henkilöstölle. Esimerkiksi, jos ravintola lupaa asiakkailleen olla turvallinen tila, täytyy sen uskottavuuden nimissä olla sitä samaa myös henkilöstölleen, Harjumaaskola kertoo.

Yhteiskunnassa on vielä havaittavissa rakenteellista epätasa-arvoa ylläpitäviä säädöksiä ja käytänteitä, joita on hankala tunnistaa, jos ne eivät kosketa omaa arkea. Esimerkiksi translaki määrittää ihmiselle sen mikä elämässä on mahdollista ja mikä ei. Organisaatioissa voi olla vastaavia rajoitteita ja reunaehtoja, jotka sulkevat joitain henkilöitä toiminnan ulkopuolelle, vaikka tämä ei olisi tarkoitus. Muutosmatkalla yhdenvertaiseksi organisaatioksi työnantajan vastuulla on moninaisuutta kunnioittavan tahtotilan osoittaminen, sekä sen normittaminen kuinka menetellään, jos toimitaan vastoin tahtotilaa.

– Normien määrittäminen kannattaa, sillä niissä työpaikoissa, missä kaikki jo perehdytysvaiheessa omaksuvat vuorovaikutuksen pelisäännöt ja yhteisen toimintamallin epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän tilanteisiin, on tunnetusti havaittu olevan muita organisaatioita vähemmän epäasiallista käyttäytymistä, Harjumaaskola valottaa.

Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen kannattaa, sillä se vahvistaa yksilöiden työkykyä, työmotivaatiota ja sitoutumista organisaatioon.

– Jokaisella työntekijällä on työssänsä tarve tulla kohdelluksi reilusti ja oikeudenmukaisesti ja kokea työpaikka turvalliseksi. Näin työelämän psyykkinen kuormitus pysyy hallinnassa ja onnistutaan ehkäisemään haitallista stressiä, mikä pitkäkestoisena altistaa työuupumukselle ja sairastumiselle, Harjumaaskola kertoo.

Sanoilla luomme maailman

Yhdenvertaisen työyhteisön rakennuspalikoina toimii oikea asenne – halu oppia, tietoisuus omasta tahattomastakin toiminnasta ja ymmärrys moninaisuudesta. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi työympäristöissä tulisi pelkän velvoitteet täyttävän toiminnan lisäksi kiinnittää huomioita puhuttuun kieleen ja sanoitusten käytäntöön viemiseen.

1) Älä oleta muuta kuin moninaisuutta

Me kaikki ihmiset olemme ainutlaatuisia yksilöitä. Puhe seksuaalivähemmistöistä pitää sisällään tahattomasti oletuksen enemmistön olemassaolosta. Todellisuudessa jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön, joten on yhdenvertaisempaa puhua moninaisuudesta.

2) Ota terminologia haltuun

Kaikkein ratkaisevinta on myönteinen ja kiinnostunut suhtautuminen oppimiseen. Tutustu Setan sivuilta löytyvään sateenkaarisanastoon ja opi lisää moninaisuudesta ja turvallisesta ja sukupuolisensitiivisestä terminologiasta.

3) Tutki omaa puhettasi ja tee siitä yhdenvertaista

Usein puhuttu kieli voi tiedostamattomasti olla asenteellisesti latautunutta, joten tutki omaa kieltäsi ja mieti kuinka sanoittaisit asiat yhdenvertaisemmin. Mieti esimerkiksi onko teillä työpaikka, jossa sallitaan ja suvaitaan erilaisuutta. Erilaisuuden hyväksyminen pitää sisällään ajatuksen, että jokainen meistä ei olisi ainutlaatuinen yksilö. On yhdenvertaisempaa linjata, että teillä on työpaikka, jossa arvostetaan moninaisuutta.

4) Vie moninaisuutta arvostavat sanoitukset käytäntöön

Sanoitukset ja julkilausumat tulisi näkyä käytännön valintoina kuten esimerkiksi sukupuolineutraaleina tiloina ja mahdollisuutena määrittää sukupuoli itse eri kyselyissä ja lomakkeissa. Erityisesti kaikilla aloilla, joissa kohdataan ihmisiä, olisi hyvä kouluttaa omaa henkilöstöä huomioimaan moninaisuus kohtaamisissa ja sopia yhteisesti sukupuolineutraaleiden termien käytöstä.

Harjumaaskolan mukaan on pääasia, että organisaatioissa herätään aiheeseen ja lähdetään omien voimavarojen mukaisesti matkalle kohti moninaista ja hyvinvoivaa työyhteisöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ylläpitämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä, sillä sellaiset organisaatiot, joita ei kehitetä, taantuvat.

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja -rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

Artikkeli

Luulitko ettei kukaan työpaikallasi koe vähemmistöstressiä – vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin

Yhdenvertaisuutta juhlistavan Pride-tapahtuman teema tänä vuonna on Kohtaamisia. Teema korostaa Pride-tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näillä kohtaamisilla. Työpaikalla kohtaamisia syntyy runsaasti ja on esihenkilöiden vastuulla rakentaa kulttuuria, jossa nämä kohtaamiset ovat yhdenvertaisia eivätkä syrji ketään. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola on koonnut vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin.

Artikkeli

Loma on parasta aikaa palautumiselle – näin valmistaudut lähestyvään lomaan

Loma lähestyy, ihanaa! Tauko ja hengähdys työelämästä on kuormittavan vuoden jälkeen tarpeen itse kullekin. Loman suunnittelua ei kuitenkaan kannata liikaa aikatauluttaa, jotta loma pysyy palauttavana.

Artikkeli

Vastaanotoillamme voi 1.6. alkaen asioida myös hengitystieoireisena

Terveystalo perusti flunssaklinikat keväällä 2020 äkillisen koronapandemian tarpeisiin. Koronatilanteen ja viranomaisohjeistusten muututtua me Terveystalossa puramme flunssaklinikat ja hoidamme myös hengitystieoireisia asiakkaitamme kaikilla vastaanotoillamme keskiviikosta 1.6.2022 alkaen. Poikkeuksena ovat koronatartuntaa epäilevät ja koronaa sairastavat potilaat, joiden kotona tai laboratoriossa tehdyn koronatestin positiivisesta tuloksesta on alle viisi vuorokautta. Heidät ohjaamme asioimaan etäkanavissamme eli chat-, video- tai puhelinvastaanotoillamme.

Artikkeli

AITO Työterveys on osa Terveystaloa 1.6.2022 alkaen

AITO Työterveys fuusioituu Terveystalon kanssa 1.6.2022. Yhdistymisen myötä AITO Työterveyden toimipisteisiin ja ajanvaraukseen tulee muutoksia 25.5.2022 alkaen.