Uusi ohjausmalli työterveysasiointiin digitaalisissa kanavissa

Terveystalon kaikki työterveysasiakkaat saavat syksyn 2023 aikana käyttöön CE-merkityn lääkinnällisen laitteen Oirearvio-työkalun, joka tulee merkittävästi sujuvoittamaan työterveysasiointia sairastumistapauksissa. Oirearvion avulla asiakas ohjataan oikea-aikaisesti, oikealle asiantuntijalle ja oikeaan kanavaan. Oirearvio tukee myös ammattilaisten työtä hoitamalla osan rutiiniluontoisista asioista ammattilaisen puolesta, jolloin säästetty aika voidaan käyttää asiakkaan kohtaamiseen.

Pelkkä teknologia ei itsessään ratkaise mitään: tärkeintä on, miten se kytkeytyy päivittäiseen elämään. Terveystalon uuden ratkaisun taustalla on ollut tavoite helpottaa sekä ammattilaisten että asiakkaiden arkea. Kun asiakkaalle herää tarve olla yhteydessä työterveyteen, Terveystalon digitaalisissa asiointikanavissa häntä pyydetään kuvailemaan oireitaan, joiden pohjalta Oirearvio-työkalu analysoi annetut vastaukset ja ohjaa hänet kiireellisyyden perusteella oikea-aikaisesti, oikeaan kanavaan ja oikealle asiantuntijalle. 

Ohjausmallin ansiosta asiakkaan ei tarvitse itse osata arvioida kuka ammattilainen on oikea hoitamaan hänen vaivaansa ja missä kanavassa, sillä hänet opastetaan oirearvion vastausten perusteella oikein. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivoihin paras apu voi löytyä lääkärin sijaan fysioterapeutin suoravastaanotolta. Samoin jotkut vaivat hoituvat ongelmitta etänä, kun taas osa edellyttää selkeästi tapaamista vastaanotolla, kertoo Terveystalon digiterveyden ylilääkäri Tuomo Oikarainen.

Oirearvio antaa asiointisuosituksen vastausten perusteella

Uusi ohjausmalli lievittää osaltaan lääkäripulaa ja parantaa hoidonlaatua

Hoitoon pääsy sujuvoituu, kun asiakkaat ohjautuvat vaivansa mukaan joko lähivastaanotolle tai etäkanaviin ja monipuolisesti työterveyden eri ammattilaisille.

– Terveydenhuollossa kaivataan uudistuksia, jotka lievittävät Suomessakin vallitsevaa pulaa lääkäreistä. Uudella ohjausmallilla varmistamme, että aiemmin tarpeettomasti lääkärille varatut vastaanottoajat vapautuvat heille, joilla on lääketieteellisesti arvioiden akuutein tarve lääkärin vastaanotolle.​ Toki valinta on edelleen asiakkaan käsissä. Kokemusten perusteella asiakkaamme ovat olleet kuitenkin tyytyväisiä suositusten selkeyteen ja arvostaneet sen antamia hoito-ohjeita, sanoo Terveystalon työterveyden ylilääkäri Jukka Pitkänen. 

Asiakkaan vastaukset toimitetaan vastaanottavalle asiantuntijalle, mikä nopeuttaa ja parantaa asiakkaan saamaa hoitoa ammattilaiselta.

– Digitaaliset ratkaisut eivät tulevaisuudessakaan tule korvaamaan ammattilaiselta saatua hoitoa tilanteissa, jotka edellyttävät ihmisen päättelykykyä, empatiaa ja hoidollista kohtaamista. Teknologian hoitaessa osan rutiinityöstä ammattilainen voi kuitenkin käyttää säästetyn ajan asiakkaiden hoitoon. Seurauksena palveluiden saavutettavuus, hoidon laatu ja asiakaskokemus paranevat.  Ammattilaisilta kerätyn palautteen mukaisesti myös kokemus työn merkityksellisyydestä vahvistuu, kertoo Pitkänen. 

Ohjausmalli käyttöön vaiheittain syksyn aikana 

Uusi Oirearvio-työkalu ja älykäs asiakasohjaus tulee käyttöön työterveyden digitaalisiin kanaviin syys-, loka- ja marraskuun aikana vaiheittain jokaiseen asiakkuuteen. Porrastamalla käyttöönottoa varmistetaan, että ohjausmallin tarjoama asiointisuositus on lääketieteellisesti sopivin ja siinä huomioidaan työterveyssopimuksen mukainen palvelukokonaisuus. Asiakas voi siten aina olla varma, että suositeltu palvelu sisältyy omaan työterveyteen. 

Suosittelemme, että jaatte tietoa oheisen aineiston avulla omalle henkilöstöllenne tulevista muutoksista alkusyksyn aikana ennen uuden ohjausmallin käyttöönottoa. Uuden ohjausmallin käyttöönoton jälkeen työterveyden verkkoajanvarauksessa ja etäasioinnissa on mahdollista hyödyntää Oirearvio-työkalua jokaisen sairastumiseen liittyvän ajanvarauksen ja chatin yhteydessä. 

Tutustu aineistoon

Asiakaskokemukset kehitystyön ajurina 

Ensimmäisissä asiakaspalautteissa Oirearvio-työkalun helppokäyttöisyys on saanut yleisarvosanaksi 4/5. Uudesta ohjausmallista kerätään syksyn aikana systemaattisesti lisää kokemuksia satunnaisilta oirearviota käyttäneiltä henkilöiltä. Tämä tarkoittaa, että käyttöönoton jälkeen lähetämme osalle palvelua käyttäneistä henkilöistä kutsun palautekyselyyn, tai pyynnön osallistua asiakaskokemuksia kartoittavaan haastattelututkimukseen.   

 Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä osallistujien asioinnista tai sen aiheesta toimiteta mitään tietoa haastattelijalle. Palautteita hyödynnetään palvelun kehityksessä ja niistä tuotetaan yhteinen kooste kaikille yritysasiakkaillemme. Palautteita ei tulla analysoimaan organisaatiotasolla.  

Uutisoidessanne uuden ohjausmallin käyttöönotosta, voitte samalla mainita palautteen keräämisestä, vaikka kutsut kyselyyn lähetetään satunnaisesti ainoastaan osalle oirearviota käyttäneistä henkilöistä.