Artikkeli Mielenterveys

Ukrainan sota vavisuttaa turvallisuuden tunnetta – omasta jaksamisesta on tärkeä pitää huolta

2.3.2022

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan herättää ymmärrettävästi huolta, joka näkyy niin kotona kuin myös työyhteisöissä. Akuutissa vaiheessa korostuu voimakas tarpeemme puhua, jakaa ajatuksia ja sitä kautta yrittää ymmärtää tilannetta.

Omasta jaksamisesta on tärkeä pitää huolta

Kukaan ei ole immuuni järkyttäville sotauutisille, muistuttaa Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen ja kehottaa nyt itsemyötätuntoon.

- Ole lempeä itsellesi, jos huomaat, että vallitseva kriisitilanne vaikuttaa omaan oloosi ja esimerkiksi työntekoosi. Vakavan asian käsittely sitoo aina psyykkistä energiaa ja voi näkyä esimerkiksi keskittymisvaikeuksina. Erilaiset järkytykset muuttavat myös arvoasteikkoa ja on ymmärrettävää, että nyt oma ja läheisten turvallisuus on ykkösasiana mielessä, Tuija muistuttaa.

Uudet kriisitilanteet aktivoivat myös vanhoja.

- On tavallista, että aiemmat kuormittavat kokemukset tai esimerkiksi sukujen tarinat Suomen sodista aktivoituvat. Vanhempana voi olla myös huolta siitä, miten lapselle voi sodasta puhua tai miten sodan mahdollinen leviämien tarkoittaisi omille läheisille. Näille tunteille on tärkeä olla sekä tilaa, mutta voimia pyristellä irti niin, etteivät ne pyöri jatkuvasti mielessä.

Sota-aiheista tulee osata myös irroittautua, eikä se tarkoita, ettei toisen hätää kuulisi.

- Kun itsestä pitää huolta, on enemmän voimavaroja myös auttaa muita. Ravistele siis huolia vähän työpäivän päätteeksi pois ja pidä nyt erityisen hyvää huolta itsestäsi vapaa-ajalla, Tuija kehottaa.

Kriisitilanteissa ei ole olemassa oikeita tai vääriä tunteita

Työpaikoilla kriisitilanteeseen tulisi Turusen mukaan suhtautua asiaankuuluvan vakavasti sekä empaattisesti, mutta ei pelkoa lietsoen. Avoimuus on paras lähtökohta.

- On hyvin ymmärrettävää, että vahvat reaktiot Ukrainan sotaan ovat työyhteisöissä ja työpaikoilla mahdollisia. Toivo normaalista arjesta kahden vuoden koronapoikkeustilanteen jälkeen vaihtuikin aivan uudenlaiseen kriisiin. Joillakin tämä voi katkaista kamelin selän.

Työpaikoilla tarvitaan nyt hyvyyttä ja empatiaa, ei kovuutta ja kylmyyttä. Etätyösuosituksen päättyminen mahdollistaa nyt onneksi myös sen, että voimme tavata toimistoilla kasvokkain - saada yhteisistä keskusteluista ja läsnäolosta tukea.

- Kriiseissä katse kääntyy aina auktoriteetteihin päin ja esihenkilö voi omalla esimerkillään osoittaa, että erilaiset tunteet ovat nyt ymmärrettäviä. Se ei tarkoita, etteikö työtä pitäisi tehdä, mutta on hyvä luoda turvallinen ympäristö, jossa esimerkiksi väsymyksen ja epävarmuuden tunteista voi puhua.

Normaalista arjen askareista apua ahdistukseen

Arjen rutiinit kuten työnteko myös auttavat ahdistuksen tunteisiin.

- Nyt olisi hyvä pyrkiä siihen, että työnteko ja arki jatkuisi mahdollisimman normaalisti. Työt antavat hyvän hengähdystauon uutisvirrasta ja keskittyminen auttaa sekä vie pois ajatuksia. Keskity siis hetkeen, liiku ja harrasta ja ennen kaikkea anna itsellesi lupa tuntea tai olla tuntematta, Tuija muistuttaa.

Sota on niin käsittämätön ja hallitsematon asia, että se synnyttää aina halun auttaa edes jotenkin. Tämä näkyy jo nyt: hyvät asiat ruokkivat hyvää silloinkin, kun ympärillä tapahtuu pahaa.

Tutustu myös muihin sisältöihimme

Artikkeli

Tekoäly oppi ennustamaan mielenterveyden diagnooseja, tuloksia voi hyödyntää ennaltaehkäisyyn

Tekoäly oppi tunnistamaan terveyttä ja hyvinvointia arvioivan työterveyskyselyn vastauksista piirteitä, jotka voivat ennustaa tulevaa mielenterveysdiagnoosia, selviää Terveystalon ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Tulos valottaa tekoälyn potentiaalia mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Tavis Amanda -patsas nostaa tavallisuuden jalustalle Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät käynnit ovat lisääntyneet merkittävästi Terveystalossa: Tavis Amanda -patsas muistuttaa kasvavista suorituspaineista

Naisten osuus masennus- ja ahdistuneisuusdiagnooseissa on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna, mutta mielenterveysongelmat jatkavat kasvuaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Terveystalo on mukana kampanjassa, joka nostaa huomioon erityisesti naisten kasvavat suorituspaineet.

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Ilari Rikhardt Artikkeli

Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.