Uutinen

Terveystarkastusten luokittelu muuttuu 1.1.2023 - tavoitteenamme on työyhteisön työkykytilanteen tarkempi raportointi

Uutiset 5.12.2022

Terveystarkastukset ovat olennainen osa työterveyden ennaltaehkäisevää ja työterveyttä edistävää toimintaa, jonka tavoitteena on työntekijöiden suojelu työstä johtuvilta terveysriskeiltä, työntekijän voimavarojen ja terveyden edistäminen sekä työkyvyn arviointi ja tuki. Terveystarkastukset tuottavat ryhmätason tietoa työkykyjohtamisen tueksi. Parantaaksemme tehtyjen tarkastusten raportoinnin laatua, päivitämme tarkastusten luokittelua 1.1.2023 alkaen.

Terveystarkastusten luokat perustuvat jatkossa STM:n laatimaan pääjakoon, joka huomioi entistä paremmin terveystarkastusperusteen. Vaikka luokittelu ja myös iso osa terveystarkastusten nimistä muuttuu 1.1.2023 alkaen, tarkastukset toteutetaan edelleen työpaikan tarpeiden mukaan ja niillä toteuttamistavoilla, jotka vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on sovittu.

Muutos ei edellytä toimenpiteitä asiakkailtamme.  

1.1.2023 alkaen Terveystalon terveystarkastuksissa käytössä ovat seuraavat pääluokat: 

  1. Erityisen sairastumisen vaaran (ESV) -tarkastukset, eli työturvallisuusnäkökulmasta tehtävät tarkastukset altisteisissa töissä, joissa on erityinen sairastumisen vaara 
  2. Työn erityisten terveysvaatimusten (TEV) -tarkastukset, eli työturvallisuusnäkökulmasta tehtävät tarkastukset, kun työssä on erityisiä terveysvaatimuksia 
  3. Virkamieslain perusteella tehtävä työhönsijoitustarkastus  
  4. Terveyttä ja työkykyä edistävät tarkastukset, jotka tehdään työkykynäkökulmasta  

Erityisesti työkykynäkökulmasta tehtävissä tarkastuksissa on useita nimenmuutoksia. Terveystarkastus terveyden ja työkyvyn edistämiseksi -nimi sisältää mm. aiemmat ikäryhmä-, työyhteisö, näyttöpääte-, tietotyö-, johtaja-, eläkkeelle jäävän ja huomionalaisen työn tarkastukset. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 alusta raportoinnissa ja laskulla näkyvä nimi kattaa kaikki edellä mainitut terveystarkastukset. Toimintasuunnitelmassa määritelty tarkastuksen toteuttamistapa ei muutu, joten vertailtavuus aikaisempiin vuosiin säilyy. Raportoinnissa saamme aiempaa paremmin eroteltua myös kaikki yllä mainitut pääluokat sekä kaikkien tarkastusten osalta myös sen, onko tarkastukset tehty työsuhteen alkaessa vai työsuhteen aikana. Suunta-palvelun Raportointi-näkymässä muutos näkyy 1.2.2023 alkaen. 

Työkykynäkökulmasta teemme myös uudet Mieli ja työ sekä Keho ja liike -terveystarkastukset, jotka huomioivat entistä paremmin toimialojen erityispiirteet ja työn kuormitustekijät.  

Kutsuminen terveystarkastuksiin tapahtuu edelleen samalla tavalla, eivätkä tarkastusten uudelleenluokittelu tai nimenmuutokset näy millään tavalla asiakasyritystemme henkilöstölle. 

Jos asiasta herää kysymyksiä, olethan yhteydessä omaan työterveystiimiisi.