Terveys kuuluu kaikille - kohti yhdenvertaisempaa terveydenhuoltoa avoimen koulutuksen avulla

Terveystalo keräsi kesällä 2023 sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemuksia terveydenhuollosta ja kehitysideoita yhdenvertaisemman terveydenhuollon edistämiseksi. Vastaajista 64 % kertoi kokeneensa syrjintää terveydenhuollon palveluissa. Terveystalo tukee terveydenhuollon ammattilaisia sensitiivisessä kohtaamisessa julkaisemalla kaikille avoimen koulutuksen.

Terveysasioiden hoitaminen vaatii turvallisen tilan ja syrjivät kokemukset voivat viivästyttää hoitoon hakeutumista. Vastaajista 64 % kertoi kokeneensa syrjintää terveydenhuollon palveluissa. Syrjinnän kokemukset liittyivät erityisesti sukupuolittamiseen ja ennakko-oletuksiin, negatiiviseen tai vähättelevään asenteeseen ja tietämättömyyteen. 

– Toiminnan taustalla olevat asenteet, arvailut ja normittaminen ovat usein tiedostamattomia. Palautteiden perusteella terveydenhuollossa edelleen tehdään oletuksia, jotka näkyvät muun muassa puhutussa kielessä. Esille nousi myös tilanteita, joissa varsinainen kohtaaminen on sujunut mallikkaasti, mutta jälkikäteen kirjauksissa puoliso on esimerkiksi vaihtunut mieheksi tai vaimoksi. Ensimmäinen taklattava haaste onkin tiedostaminen – on vaikea luoda turvallinen yhteys, jos ei tiedosta omia oletuksiaan. Terveydenhuollon ammattilainen on auktoriteettiasemassa ja meillä on velvollisuus toimia tietoisesti ja rakentaa jokaisessa kohtaamisessa tuvallinen tila potilaalle, kertoo Terveystalon vaikuttavuuden ja laadun ylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä

Kokemuksissa korostui myös tietämättömyys sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveysasioista. 

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat usein vähemmistöstressiä. Vähemmistöstressi on pitkittyneenä kuormitustekijä, joka lisää riskiä sairastumiselle niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Nämä tekijät yhdistettynä negatiivisiin kokemuksiin terveydenhuollosta voivat entisestään vaikeuttaa ja hidastaa hoitoon hakeutumista, Antti-Jussi Ämmälä jatkaa.  

– Terveydenhuollon ammattilaisia ei perinteisesti ole koulutettu näistä aiheista. Terveystalon ammattilaiset ovat myös toivoneet koulutusta. Tartumme tähän epäkohtaan kaikille avoimella koulutuksella. Jatkamme näin jo sisäisesti aloittamaamme työtä terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamiseksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen ja niihin liittyviin terveysasioihin. Kaikille avoimen verkkokoulutuksen ”Terveys kuuluu kaikille”, suoritettuaan ammattilaiset saavat perustiedot ja kykenevät omalla toiminnallaan lisäämään asiakkaiden kokemaa turvallisuutta, Terveystalon henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo sanoo. 

Kaikille avoin koulutus löytyy osoitteesta www.terveyskuuluukaikille.com

– Terveystalolla on yhtiönä suuri rooli suomalaissa yhteiskunnassa erityisesti työikäisen väestön terveydenhuollossa. Haluamme rakentaa inklusiivisempaa terveydenhuoltoa kaikille. Keräämämme kokemukset kertovat, että meillä on toimialana peiliin katsomisen paikka. Kannustamme kaikkia terveydenhuollon toimijoita tarttumaan näihin kipupisteisiin ja kutsumme kaikki mukaan luomaan entistä inklusiivisempaa terveydenhuoltoa. Jatkamme palautteiden pohjalta myös sisäistä kehitystyötämme ja kehitämme muun muassa tilojamme ja järjestelmiämme tukemaan turvallista ja yhdenvertaista asiointia, Terveystalon viestinnästä, yritysvastuusta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Kati Kaksonen sanoo. 

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan koonnin terveydenhuollon inklusiivisuutta koskevan kyselyn vastauksista.

Koonti kyselyn vastauksista