Työterveyshuollon tuki tartuntatautilain väliaikaisten muutosten toteuttamisessa

Uutiset - 21. tammikuuta 2022

Tartuntatautilakiin on säädetty uusi, väliaikaisesti voimassa oleva säännös (48 a §), jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden koronasuojautumista. Työterveyshuolto tukee työnantajia riskinarvioinnissa, antamalla koronarokotteita ja tekemällä koronatestausta. Koronasuojautumista koskevien tietojen kerääminen ja säilytys on työnantajan vastuulla.

 

Uusi säännös velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tuottavan organisaation varmistamaan, että sen käyttämä henkilöstö ei aiheuta hoidettavana oleville, koronataudin vakaville seuraamuksille alttiille henkilöille koronaviruksen tartuntavaaraa. Työnantajan velvollisuus on arvioida, keneltä koronasuojautumista edellytetään ja varmistaa suojan olemassaolo. Työterveyshuolto antaa tarvittaessa konsultointiapua riskinarvioinnin laatimiseen. Käytännössä säännös koskee hoitotyön ohella myös kaikkia sellaisia tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollossa, joihin liittyy suora tai välillinen kontakti koronaviruksen vakaville seuraamuksille alttiille henkilöille. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilojen siivous sekä ruokahuolto katsotaan tällaisiksi tehtäviksi. Koronasuojautumisen arvioiminen ei sitä vastoin koske esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja vastaanottokeskusten toimintaa, koska ne eivät ole sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköitä.

Tarkat määritelmät koronaviruksen vakaville seuraamuksille alttiista henkilöistä sekä lähikontaktista löytyvät THL:n verkkosivuilta.

Työterveyden rooli koronasuojautumisen varmistamisessa

Työnantajan tehtävä on ylläpitää tietoja niiden työntekijöidensä koronasuojautumisesta, joilta se suojautumista edellyttää. Tiedot suojautumisesta tulee kerätä työntekijältä itseltään. Terveystalon työterveys ei voi toimia näiden tietojen rekisterinpitäjänä työnantajan puolesta, eikä luovuttaa tällaisia tietoja työnantajalle.

Jos joku henkilöstöstä ei halua jakaa kyseisiä tietoja työnantajan kanssa, työnantaja voi olettaa, että kyseinen henkilö ei ilman erityistä syytä sovellu työhön, jossa ollaan lähikontaktissa vakavalle koronataudille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Terveystalo suhtautuu koronarokotteisiin positiivisesti ja vastaanotolla kannustetaan kaikkia rokottautumaan, jos kyseessä ei ole lääketieteellinen este rokotteen ottamiseen. Työnantajalla on mahdollisuus lisätä koronarokotteiden antaminen työterveyssopimukseensa, jolloin henkilöstö voi hakea koronarokotteen Terveystalon rokotuspisteistä. Tällä hetkellä Terveystalolla on sopimus noin 150 kunnan kanssa koronarokottamisesta, joten suuri osa työikäisestä väestöstä voi hakeutua rokotuksiin työterveydessä.

Tutustu myös muihin työterveyden sisältöihin