Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

3.11.2022

Kun työelämä on jatkuvassa muutoksessa, se vaatii esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä sekä tarjottava heille apua ja työkaluja oman työn johtamiseen, jotta työ antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat työntekijät ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen.

Esihenkilö mies hymyilee terveessä työpaikassa

Työelämä vaatii työntekijöiltä paljon, mutta oikein rakennettuna voi antaa enemmän. Megatrendit kuten digitalisaatio, globalisaatio ja väestön ikääntyminen ovat muutoksen ajureita. Tekoälyn automaation myötä useilla aloilla työ on muuttunut yhä enemmän rutiininomaisesta suorittavasta työstä ongelmanratkaisuun keskittyväksi tieto- ja palvelutyöksi. Osa- ja määräaikainen työ sekä työn pirstaloituminen lisääntyvät. Hybridityömaailmaan siirtyminen on hälventänyt rajaa työn ja vapaa-ajan välillä ja lisännyt joustavuutta työelämään.

Uudistuminen luo helposti paineita, sillä ihmisten sopeutumiskyky on usein hitaampaa kuin muutos itse. Työ on ollut myllerryksessä viimeiset vuodet ja muutosten kova vauhti on entisestään lisännyt kognitiivista kuormitusta, huolta, stressiä ja paineita. Tämä on näkynyt myös Terveystalon datassa esimerkiksi mielenterveysongelmien yleistymisenä. Esihenkilöiltä ja johdolta odotetaan kykyä ja taitoa johtaa eri tilanteissa, ja myös omasta jaksamisesta on muistettava pitää huolta, toteaa Terveystalon johtava työterveyslääkäri Anita Riipinen.

Terve Työpaikka™ edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä esihenkilöiden ja johtajien taitoa johtaa

Minkälainen sitten on terve työpaikka? Terveessä työpaikassa työ on turvallista, sujuvaa ja tuloksellista. Siellä on terve organisaatiokulttuuri ja hyvä ilmapiiri, jossa hyvinvoivat työntekijät antavat parastaan. Työntekijät myös kokevat, että heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heitä kannustetaan pitämään huolta itsestään. Terveessä työpaikassa johtajat osaavat johtaa. Hyvinvoiva yritys tai organisaatio on myös haluttu kumppani ja houkutteleva työnantaja, joka pääsee valitsemaan parhaat.

Terve työpaikka koostuu neljästä eri osa-alueesta

Terveystalon Terve Työpaikka™ -toimintamalli auttaa panostamaan neljään selkeään osa-alueeseen, joista kaikilla on rooli terveen työpaikan rakentajina: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen - asioita, jotka tutkitusti lisäävät tuottavuutta ja menestystä.

Terve työpaikka sisältää 4 osa-aluetta

 

  1. Työpaikan turvallisuus ja terveyttä tukevat työolot ovat terveen työn perusta. Työhön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät riski- ja vaaratekijät ovat hallinnassa. Työ on sujuvaa ja työtilat tukevat tehokasta työntekoa. Työnantaja, työntekijät, työsuojelu ja työterveys kehittävät työoloja hyvässä yhteistyössä. Työpaikan ensiapuvalmiudet ja -toimintatavat ovat kaikille tuttuja.

  2. Ihmisten hyvinvointi on terveen työpaikan edellytys. Terveessä työpaikassa työ tuottaa tekijälleen terveyttä: se on mielekästä ja vastaa työntekijän osaamista, voimavaroja ja työkykyä koko työuran ajan.  Hyvinvoiva työntekijä tuo panoksensa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Hän kantaa vastuuta omasta terveydestään ja saa siihen myös tarvittaessa tukea. Kun ihminen voi hyvin, se heijastuu koko elämään.

  3. Toimivassa työyhteisössä tieto kulkee ja ilmapiiri on innostava, kannustava ja oikeudenmukainen. Yhteiset tavoitteet ovat selkeitä ja ongelmat ratkaistaan rakentavasti. Työpaikan rakenteet ja toimintatavat tukevat työn sujumista. Hyvinvoivassa yhteisössä toimintaa kehitetään ja muutoksiin sopeudutaan yhdessä.

  4. Terveessä työpaikassa johtaminen on aktiivista, tavoitteellista työtä työntekijöiden onnistumisen ja organisaation menestyksen mahdollistamiseksi. Esihenkilöt luovat työn tekemiselle toimivat puitteet ja määrittelevät realistiset tavoitteet. Johtaminen on selkeää, osallistavaa ja oikeudenmukaista. Esihenkilö osaa tunnistaa ja reagoida muutoksiin ihmisten työkyvyssä ja voimavaroissa. Myös esihenkilöiden omasta hyvinvoinnista pidetään terveessä työpaikassa erinomaista huolta.

Jotta työpaikka olisi terve, jokaisen neljän osa-alueen on toimittava.  Jos yksikin näistä on heikolla tasolla, se vaikuttaa muihin osa-alueisiin ja heikentää kokonaisuutta. Tilanne ja painotukset eri osa-alueilla voivat toki vaihdella organisaatioittain, kehityskaaren aikana tai taloustilanteen mukaisesti, sanoo Riipinen.

Tutustu kuinka voimme auttaa työnantajia terveen työpaikan rakentamisessa ja jättämään työelämän kalleimmat lauseet historiaan

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Mies istuu psykologin vastaanotolla. Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi työterveyden lyhytpsykoterapian ansiosta

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät Terveystalon työterveysasiakkailla noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Tämä käy ilmi Terveystalon selvityksestä, jossa seurattiin työterveysasiakkaiden lyhytpsykoterapiakäyntejä sekä määrättyjä sairauslomia vuosina 2000–2022.

Työkyky ei ole on/off Artikkeli

Unohda on/off-ajattelu, kun kyse on työkyvystä

Siivooja saa haavan sormeensa, haava tikataan ja hänen on vältettävä likaista työtä viikon ajan. Toisaalla varastotyöntekijä nyrjäyttää nilkkansa ja saa lääkäriltä ohjeen välttää liikkumista vaativaa työtä määräajan. Nuori mieli ahdistuu nykyisen työtehtävänsä kuormittavuudesta, eikä koe voivansa jatkaa sitä enää hetkeäkään. Kaikilla heillä työkyky on rajoittunut, muttei kuitenkaan kokonaan poistunut.

Esihenkilö mies hymyilee terveessä työpaikassa Artikkeli

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

Kun työelämä on jatkuvassa muutoksessa, se vaatii esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä sekä tarjottava heille apua ja työkaluja oman työn johtamiseen, jotta työ antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat työntekijät ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen.

Artikkeli

Työkykyriskiä ennakoivat signaalit - ota organisaatiosi käyttöön kaukoputki tulevaan

Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että sairauspoissaoloseurannassa on havaittu mielenterveydellisistä syistä kirjoitettujen poissaolojen kasvua. Sairauspoissaoloseurantaa on tehty työterveydessä jo vuosia, ja vaikka kyseessä on vakiintunut malli reagoida poissaoloihin ja hallita niistä koituvia kustannuksia, kyse on kuitenkin peräpeiliin katsomisesta. Terveystalossa on valjastettu tukiäly analysoimaan dataa ja luotu kaukoputki tulevaan, joka ennakoi työkykyriskejä ja mahdollistaa niihin pureutumisen jo ennen ensimmäistäkään sairauspoissaoloa.

Työelämän kalleimmat lauseet eivät palvele ketään. Artikkeli

”Jaksaa, jaksaa! Ensi kuussa helpottaa!” – Työelämän kalleimmat lauseet eivät palvele ketään

Työterveyden tärkeimmät tehtävät ovat sairauksien ehkäisy sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen. Me Terveystalossa haluamme siirtää työkykyä uhkaavat työelämän kalleimmat lauseet historiaan ja varmistaa, että jokainen meistä voi ja jaksaa hyvin työssään. Tämä edellyttää tietoon pohjautuvaa vahvaa ennalta ehkäisevää otetta, varhaista välittämistä ja työkyvyn johtamisen osaamista. Sitoudumme yhdessä siihen, että terveys kannattaa.

Lyhytpsykoterapiaistunto Artikkeli

Porin kaupungin työntekijöille hyvinvointia lyhytpsykoterapiapalvelusta

Muutama vuosi sitten Porin kaupunki havahtui henkilöstönsä sairauspoissaolojen määrään, joka oli ollut korkealla pitkään. Etenkin mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot olivat jo ennen koronaa kasvusuunnassa, joten kaupunki lähti etsimään keinoja muuttaa tilannetta. Lyhytpsykoterapialla ja esihenkilötyötä kehittämällä saatiin vaikuttavia tuloksia.