Artikkeli

Enemmän terveyttä ja tyytyväisyyttä: hoidon jatkuvuus on Terveystalossa erinomaisella tasolla

3.2.2023 | Päivitetty 10.2.2023

Terveystalo raportoi tiettävästi ensimmäisenä terveydenhuollon toimijana hoidon jatkuvuuden toteutumista. Hoidon jatkuvuus parantaa hoidon tuloksia ja lisää sekä asiakkaan että ammattilaisen tyytyväisyyttä.

Nainen työterveyslääkärin vastaanotolla

Hoidon jatkuvuutta mittaava COCI-indeksi (COCI = Continuity of Care Index) kuvaa potilaan käyntien hajautumista eri ammattihenkilöille mitattavalla ajanjaksolla asteikolla 0–1. Jos potilas tapaa lähes joka kerta eri lääkärin, on indeksi lähellä nollaa. Jos taas potilas tapaa aina saman asiantuntijan, on arvo vastaavasti 1.

Terveystalossa COCI-indeksi on nyt julkaistu lääkärien kivijalkavastaanotoilta ja ajanvarauksellisilta etävastaanotoilta ja se koostuu suurimmista erikoisaloista, kuten geriatriasta, psykiatriasta, sisätaudeista ja neurologiasta. Indeksi esitetään erikoisaloittain, sillä toisin kuin terveyskeskuksessa, potilaat hakeutuvat suoraan tietyn erikoisalan lääkärille.

Suurimmat erikoisalat yhteen laskettuna Terveystalon COCI-indeksi on 0,8. Suomalaisessa perusterveydenhuollossa COCI-indeksi on tyypillisesti 0,28–0,3 välillä ja maailmalla parhaat yksiköt pääsevät 0,7–0,8:aan.

– Hoidon jatkuvuus on tärkeää erityisesti ikääntyneiden hoidossa sekä pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen tai masennuksen, hoidossa. Esimerkiksi geriatriassa indeksi on meillä hyvin lähellä yhtä. Myös esimerkiksi keuhkotaudeissa, reumatologiassa, gastroenterologiassa, kirurgiassa ja psykiatriassa luvut ovat todella hyviä, Terveystalon laatuylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä sanoo.

– Yleis- ja työterveyslääkärien COCI-indeksi on pienempi, sillä heidän vastaanotoilleen hakeudutaan myös akuuteissa tilanteissa, joissa ammattilaisen valintaan vaikuttaa erityisesti nopeasti vapaana oleva vastaanottoaika. Ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa hoidon jatkuvuus kyllä toteutuu hyvin, Ämmälä jatkaa.

COCI-indeksiin kerätään dataa kahden vuoden ajalta: tältä ajalta katsotaan, kuinka monta kertaa potilas on käynyt lääkärillä ja kuinka monta kertaa näistä samalla vastaanottajalla. 

– Jotta mittari on luotettava, asiakkaalla on oltava käyntejä kahden vuoden aikana vähintään kolme ja hänelle tarjolla useampi vastaanottaja, jotta asiakkaalla on mahdollisuus heistä valita. Metsästämme nimenomaan pitempiaikaisia hoitosuhteita, joita löytyy esimerkiksi diabeteksen ja reumasairauksien hoidossa. Jos käy muutaman kerran vuodessa hoidattamassa flunssaa, on aika sama kenen lääkärin luona käy, Ämmälä toteaa.

Hoidon jatkuvuudesta hyötyvät niin asiakas kuin ammattilainen

– Hoidon jatkuvuuden on osoitettu olevan yhteydessä parempiin hoitotuloksiin, vähempään päivystyspalveluiden käyttöön sekä vähempään sairastavuuteen ja kuolleisuuteen eli moneen hoidon laadun kovaan mittariin, Ämmälä sanoo.
Useiden tutkimusten mukaan sekä potilaat että ammattilaiset arvostavat pitkäaikaisia hoitosuhteita.

– Kun potilas pääsee tutulle ammattilaiselle, ei tarvitse kerrata joka käynnin alussa koko hoitohistoriaansa ja elämänkaartaan, vaan vastaanottoaika voidaan käyttää kulloisenkin asian hoitamiseen. Tuttu ammattilainen herättää usein luottavaisen ja turvallisen tunteen ja parantaa hoitoon sitoutumista.

– Ammattilainen puolestaan näkee hoidon vaikuttavuuden. Pitkissä hoitosuhteissa on ihan eri tavalla mahdollisuus vaikuttaa asioihin – terveyttä ei muuteta yhdellä tapaamisella. Ne kerrat, kun potilas kertoo, että hän on ollut esimerkiksi kaksi kuukautta tupakoimatta, ovat palkitsevia myös ammattilaiselle, Ämmälä päättää.

Terveystalo julkaisee COCI-indeksin osana laajempaa laatumittaristoa. Tutustu dataan Terveystalon Laatumittaristo-sivulla.

Lue lisää aiheesta

Hymyä työyhteisössä Artikkeli

Työelämässä optimistinen asenne on onnellisuutta tärkeämpää

Onnellisuus on yksi länsimaisen kulttuurin tavoitelluimmista asioista. Onnellisuus - kuten mikä tahansa muukaan tunnetila - ei tutkimuksen* mukaan vaikuta merkittävästi työn tuottavuuteen, koska onnellinen henkilö on täysin tyytyväinen siihen, mitä hänellä on. Työelämässä lähtökohtaisesti pyritään kehittymään ja tavoitellaan jatkuvasti jotain parempaa. Jos jo on täysin tyytyväinen, puuttuu tarve haastaa itseään sekä työyhteisöä kilvoittelemaan kohti parempaa. Vaikka onnellisuudella ei ole mitään tekemistä työn onnistumisen kanssa, tulisi työelämässä silti tavoitella asioita, jotka edistävät onnellisuutta.

Laboratoriossa tehdään näytteenottoa Artikkeli

Terveystalon uudet pitkäaikaissairauksien hoitopolut varmistavat hoitotasapainon ja tukevat työkykyä

Terveystalossa kehitetyt digitaaliset hoitopolut tukevat omalta osaltaan hoidon jatkuvuutta, joka on Terveystalossa mitattavastikin erinomaisella tasolla. Hoidon jatkuvuuden taas on osoitettu olevan yhteydessä parempiin hoitotuloksiin, vähempään päivystyspalveluiden käyttöön sekä vähempään sairastavuuteen ja kuolleisuuteen eli moneen hoidon laadun kovaan mittariin.

Kaksi hymyilevää terveydenhuollon ammattilaista Artikkeli

Näin Suomi voi vuonna 2022: Sairauspoissaolojen määrä kasvoi runsaasti ja ne koskettivat yhä useampaa työnantajaa

Terveystalon datasta selviää, että työikäisten sairastaminen kasvoi kymmeniä prosentteja vertailtaessa vuotta 2022 vuoden 2021 tilastoon. Sairastaminen myös näkyi yhä useammalla työpaikalla, sillä loppuvuoden flunssa-aalto oli poikkeuksellisen voimakas ja kontrasti koronavuosien sairastamiseen oli suuri. Mielenterveysperusteiset sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät poissaolot olivat molemmat laskusuunnassa, mutta muutosta ei voida pitää pelkästään positiivisena.

Tapaturmapäivystys Artikkeli

Tapaturman sattuessa nopea ohjaus työterveyteen tukee työhön paluuta

Tapaturmattomuuden eteen on suomalaisissa organisaatioissa tehty systemaattista työtä jo vuosien ajan. Terveystalonkin tilastoista selviää, että tapaturmiin liittyvien poissaolojen määrä on laskenut vuosittain ja vuonna 2022 työtapaturmat aiheuttivat 9 % vähemmän poissaoloja mitä vuonna 2021. Itse tapaturmiin liittyvien poissaolojen lasku ei ole aivan yhtä suurta, sillä hybridityön yleistyttyä tapaturmia sattuu myös etätyössä, mutta useimmiten näitä ei voida laskea työtapaturmiksi. Vahingon sattuessa on tärkeä varmistaa tapaturman akuutin hoidon jälkeen potilaan ohjaus työterveyteen, jotta voidaan arvioida työkykyisyys ja laatia työhön paluusuunnitelma.

Työmaalla hymyileviä miehiä Artikkeli

Sujuvammin takaisin töihin

Nopean hoitoon pääsyn lisäksi potilaalle on tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti kuntoon. Sujuva hoitopolku mahdollistaa takaisin töihin ja omaan arkeen palaamisen esimerkiksi työtapaturman tai leikkauksen jälkeen niin pian kuin mahdollista.

Stressaantunut nainen juo viiniä Artikkeli

Loma loppui, jäikö korkki auki?

Tuopin tai pullon pohja tulee loman aikana joillekin varsin tutuksi osana rentoutumista. Asiantuntija kertoo, mitä mielelle ja keholle tapahtuu, kun korkin laittaa tiukemmalle tai kokonaan kiinni.