Artikkeli Työterveys

Enemmän terveyttä ja tyytyväisyyttä: hoidon jatkuvuus on Terveystalossa erinomaisella tasolla

Terveystalo raportoi tiettävästi ensimmäisenä terveydenhuollon toimijana hoidon jatkuvuuden toteutumista. Hoidon jatkuvuus parantaa hoidon tuloksia ja lisää sekä asiakkaan että ammattilaisen tyytyväisyyttä.

Nainen työterveyslääkärin vastaanotolla

Hoidon jatkuvuutta mittaava COCI-indeksi (COCI = Continuity of Care Index) kuvaa potilaan käyntien hajautumista eri ammattihenkilöille mitattavalla ajanjaksolla asteikolla 0–1. Jos potilas tapaa lähes joka kerta eri lääkärin, on indeksi lähellä nollaa. Jos taas potilas tapaa aina saman asiantuntijan, on arvo vastaavasti 1.

Terveystalossa COCI-indeksi on nyt julkaistu lääkärien kivijalkavastaanotoilta ja ajanvarauksellisilta etävastaanotoilta ja se koostuu suurimmista erikoisaloista, kuten geriatriasta, psykiatriasta, sisätaudeista ja neurologiasta. Indeksi esitetään erikoisaloittain, sillä toisin kuin terveyskeskuksessa, potilaat hakeutuvat suoraan tietyn erikoisalan lääkärille.

Suurimmat erikoisalat yhteen laskettuna Terveystalon COCI-indeksi on 0,8. Suomalaisessa perusterveydenhuollossa COCI-indeksi on tyypillisesti 0,28–0,3 välillä ja maailmalla parhaat yksiköt pääsevät 0,7–0,8:aan.

– Hoidon jatkuvuus on tärkeää erityisesti ikääntyneiden hoidossa sekä pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen tai masennuksen, hoidossa. Esimerkiksi geriatriassa indeksi on meillä hyvin lähellä yhtä. Myös esimerkiksi keuhkotaudeissa, reumatologiassa, gastroenterologiassa, kirurgiassa ja psykiatriassa luvut ovat todella hyviä, Terveystalon laatuylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä sanoo.

– Yleis- ja työterveyslääkärien COCI-indeksi on pienempi, sillä heidän vastaanotoilleen hakeudutaan myös akuuteissa tilanteissa, joissa ammattilaisen valintaan vaikuttaa erityisesti nopeasti vapaana oleva vastaanottoaika. Ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa hoidon jatkuvuus kyllä toteutuu hyvin, Ämmälä jatkaa.

COCI-indeksiin kerätään dataa kahden vuoden ajalta: tältä ajalta katsotaan, kuinka monta kertaa potilas on käynyt lääkärillä ja kuinka monta kertaa näistä samalla vastaanottajalla. 

– Jotta mittari on luotettava, asiakkaalla on oltava käyntejä kahden vuoden aikana vähintään kolme ja hänelle tarjolla useampi vastaanottaja, jotta asiakkaalla on mahdollisuus heistä valita. Metsästämme nimenomaan pitempiaikaisia hoitosuhteita, joita löytyy esimerkiksi diabeteksen ja reumasairauksien hoidossa. Jos käy muutaman kerran vuodessa hoidattamassa flunssaa, on aika sama kenen lääkärin luona käy, Ämmälä toteaa.

Hoidon jatkuvuudesta hyötyvät niin asiakas kuin ammattilainen

– Hoidon jatkuvuuden on osoitettu olevan yhteydessä parempiin hoitotuloksiin, vähempään päivystyspalveluiden käyttöön sekä vähempään sairastavuuteen ja kuolleisuuteen eli moneen hoidon laadun kovaan mittariin, Ämmälä sanoo.
Useiden tutkimusten mukaan sekä potilaat että ammattilaiset arvostavat pitkäaikaisia hoitosuhteita.

– Kun potilas pääsee tutulle ammattilaiselle, ei tarvitse kerrata joka käynnin alussa koko hoitohistoriaansa ja elämänkaartaan, vaan vastaanottoaika voidaan käyttää kulloisenkin asian hoitamiseen. Tuttu ammattilainen herättää usein luottavaisen ja turvallisen tunteen ja parantaa hoitoon sitoutumista.

– Ammattilainen puolestaan näkee hoidon vaikuttavuuden. Pitkissä hoitosuhteissa on ihan eri tavalla mahdollisuus vaikuttaa asioihin – terveyttä ei muuteta yhdellä tapaamisella. Ne kerrat, kun potilas kertoo, että hän on ollut esimerkiksi kaksi kuukautta tupakoimatta, ovat palkitsevia myös ammattilaiselle, Ämmälä päättää.

Terveystalo julkaisee COCI-indeksin osana laajempaa laatumittaristoa. Tutustu dataan Terveystalon Laatumittaristo-sivulla.

Lue lisää aiheesta

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä Artikkeli

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä

Kuljetus- ja logistiikka-ala on pitkien välimatkojen Suomessa merkittävä työllistäjä. Ammattikuljettajien hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen edellyttää erityisosaamista heidän tarpeistaan ja työn luonteesta johtuen. Tästä syystä Terveystalo perustaa nyt moniammatillisen liikennelääketieteen keskuksen palvelemaan kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. Uudessa keskuksessa pyritään löytämään keinot vaikuttaa ammattikuljettajien suurimpiin terveysriskeihin, jotka altistavat tuki- ja liikuntaelinvaivoille sekä elintapasairauksille.

Mies ja kaksi naista ovat kahvitauolla ja nauravat Artikkeli

Työpaikoilla toistuvat samat ystävyyden ilmiöt kuin lapsilla kouluissa

Haluamme tuntea itsemme hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenämme, olemme sitten lapsia tai aikuisia. Parhaan ystävän kanssa tätä voi kokea vahvemmin kuin isossa ryhmässä, mutta työpaikoilla sydänystävyydet voivat aiheuttaa myös haasteita.

Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi Artikkeli

Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi

Uni vaikuttaa kaikkiin kehomme osa-alueisiin, aina aivoista fyysiseen suorituskykyyn. Kokonaisvaltaisuutensa vuoksi sen merkitys elintapamuutoksessa on kiistaton. Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen kertoo, miten uni liittyy keskeisiin elintapasairauksiin ja mitä vaikutuksia sillä on päivittäiseen toimintaan.

Ari Väänänen, kuvaaja Annukka Pakarinen Artikkeli

Terveystalossa kehitetään uusia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon Vaikuttavuussäätiön tuella

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen on saanut Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Professor -rahoituksen (TIA) tutkiakseen yhteistyössä Terveystalon kanssa uudenlaisia lähestymistapoja mielenterveyden tutkimiseen koneoppimisen mallien ja monipuolisten tietovarantojen avulla. Vuosina 2024-2026 toteutettava tutkimus valottaa myös mielenterveyden erilaistuneita konteksteja, joissa erilaiset työntekijäryhmät toimivat ja rakentavat työkykyään. Poikkeuksellisen laajaan aineistokokonaisuuteen perustuva monitieteinen tutkimus tuottaa tuoretta tietoa, joka on laajasti hyödynnettävissä.

Vilustumisoireet vaivaavat nyt suomalaisia – tehokkaat kotikonstit flunssan taltuttamiseksi Artikkeli

Vilustumisoireet vaivaavat nyt suomalaisia – tehokkaat kotikonstit flunssan taltuttamiseksi

Pääkipu, aivastelu, köhä, kuume – nämä tutut oireet kertovat flunssaviruksen tekevän tuloaan. Samat vilustumisoireet korostuvat parhaillaan myös Terveystalon työterveysasiakkaiden yhteydenotoissa. Työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vänni vinkkaa tehokkaimmat keinot flunssan taltuttamiseksi ja neuvoo, milloin on sopiva hetki palata työpaikalle taudin saatuaan.

Tippa ei tapa, mutta voi kertoa paljon! Artikkeli

Tippa ei tapa, mutta voi kertoa paljon!

Jotta voi ymmärtää kokonaiskuvan, on joskus sukellettava pintaa syvemmälle. Koska emme aina voi silmin havaita hienovaraisia signaaleja, jotka ovat avainasemassa työkyvyn ylläpitämisessä, tarvitsemme moderneja työkaluja selvitystyön avuksi. Terveystalon työterveysasiakkaille yksinoikeudella osan terveystarkastusta tarjottava Nightingalen verianalyysiteknologia avaa ikkunan henkilön hyvinvointiin ja mahdollisiin työkykyä uhkaaviin riskeihin. Kumppanimme Nightingale Healthin teknologiajohtaja ja perustaja Antti Kangas kertoo, miten veripisarasta saadaan puristettua polku kohti terveempää ja tuottavampaa työtä.