Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

Uutiset 19.1.2022 | Päivitetty 13.1.2023

Koronaviruksen tehosterokotukset käynnistyvät Terveystalossa 25.1.2023 Helsingissä ja mahdollisimman pian myös Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle myös muuta ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja -rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

Päivitetty 1/2023

Päivitetty 12/2022

Koronavirus (Covid-19) lyhyesti

Koronaviruksen oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Haju- ja makuaistin muutokset ovat tyypillisiä koronavirusinfektiolle. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa koronavirukseen sairastuneista saa vain lieviä oireita, jolloin tauti paranee itsestään kotihoidolla. Jotkut henkilöt voivat olla kokonaan oireettomiakin. Etenkin henkilöillä, joilla on perussairauksien vuoksi heikentynyt yleiskunto, tauti voi kuitenkin kehittyä vaaralliseksi. Osa koronavirusinfektioon sairastuneista kärsii elämänlaatua ja työkykyä rajoittavista oireista huomattavan pitkään varsinaisen akuutin infektion parannuttua (ns. long covid), joka saattaa lähitulevaisuudessa nousta jopa merkittäväksi kansanterveysongelmaksi. Tämän vuoksi kaikki toimenpiteet tartuntojen vähentämiseksi ja estämiseksi ovat edelleen tärkeitä.  

Koronarokotukset työterveydessä

Koronavirusinfektioon ei vielä ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, mutta taudin leviämistä voidaan ehkäistä rokotuksilla.

Jos koronarokotus on sisällytetty työterveysopimukseen, Terveystalossa koronarokotteen tehosterokotuksen voivat saada kotipaikkakunnasta riippumatta kaikki terveet ja riskiryhmiin kuuluvat 18 vuotta täyttäneet, joilla on vähintään kaksi aiempaa koronarokotusta tai yksi koronarokotus ja yksi sairastettu koronavirusinfektio. Edellisestä tehosterokotuksesta on pitänyt kulua vähintään 3 kuukautta tai edellisestä sairastetusta, kotona tai laboratoriossa tehdyllä koronatestillä todennetusta koronavirusinfektiosta vähintään 3 kuukautta. Riskiryhmäläiset voivat saada rokotteen myös maksutta julkisesta terveydenhuollosta.  

Koronarokotteet tehosterokotteita saa helmikuusta 2023 alkaen useilla paikkakunnilla. Ajantasaisen tiedon Terveystalon rokotuspaikkakunnista löydät verkkosivuiltamme.

Terveystalossa tehtyjen rokotusten edistymistä voit tarkastella avoimen raportoinnin näkymästä, josta löytyvät tilastot kattavat myös aiempina vuosina annetut koronarokotteet.

Tehosterokotuksissa Terveystalossa on käytössä Suomessa ja Euroopassa laajasti tarjottavaa koronaviruksen variantteihin räätälöityä rokotetta. Kaikki varianttivalmisteet laajentavat rokotesuojan immunologista pohjaa ja ehkäisevät erittäin tehokkaasti vakavaa koronatautia. THL ei aseta eri varianttivalmisteita paremmuusjärjestykseen, vaan kaikkia valmisteita voidaan käyttää tasavertaisesti tehosteannoksena. 

Terveystalossa rokotustyötä tekevät tehokkaan rokottamisen varmistamiseksi sekä työterveyshoitajat että sairaanhoitajat. Tämä saattaa yksittäisissä tapauksissa tarkoittaa työterveyden muiden toimintojen siirtymistä hieman eteenpäin. Lakisääteinen toiminta kuitenkin priorisoidaan ja toteutetaan asetettujen määräaikojen sisällä.

Mahdollista henkilöstöllesi pääsy rokotuksiin Terveystalossa ilman ylimääräistä viivettä

Lisää koronarokottaminen kuuluvaksi organisaationne työterveyssopimukseen täyttämällä verkkosivuiltamme osoitteesta www.terveystalo.com/koronarokotuslupa löytyvä lomake. 

Kela korvaa rokottamisesta työnantajalle aiheutuvia kuluja työterveyshuollon korvausluokassa 1, kun rokottajana on työterveyshoitaja. Sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 1.1.2022 alkaen 16€/käynti, kun rokottajana on sairaanhoitaja. Korvauspäätöksen voimassaoloaikaa on jatkettu 30.6.2023 asti.

Terveystalossa annetut koronarokotukset siirtyvät myös Omakanta-palveluun ja näkyvät kansallisessa ja EU:n yhteisessä koronarokotustodistuksessa. Helmikuusta 2022 lähtien EU-maat hyväksyvät koronarokotustodistuksen vain 9 kuukautta toisen rokotteen jälkeen. Kolmannen rokotteen jälkeen ei ole rajoitusta voimassaolon suhteen.

Koronavirustestaus yrityksille ja organisaatioille

Terveystalon avulla varmistat, että työpaikkasi ja työtavat ovat poikkeusoloissakin mahdollisimman turvalliset. Tuemme yritystäsi epidemianhallinnan kaikissa eri vaiheissa; mikäli oireita tai tartuntoja esiintyy, me testaamme ja huolehdimme työntekijän hyvästä hoidosta.

Terveystalossa koronatestauspisteitä on runsaasti ympäri Suomea. Testitulos valmistuu tyypillisesti 12-24 tunnin sisällä näytteenotosta. Meiltä saat myös helposti koronatestit isommallekin ryhmälle.

Sinun ei tarvitse olla Terveystalon työterveysasiakas koronatestausta hankkiaksesi. Lue lisää koronatestauspalveluistamme yrityksille ja organisaatioille.

Koronavirustestaus Terveystalossa

Koronavirustestaukseen tulevat potilaat ohjataan Terveystalon koronanäytteenottopisteisiin etäpalvelujemme kautta.

 • Terveystalossa lähetteen koronavirustestiin voivat saada lääkärin arvion perusteella ne potilaat, joilla on tautiin sopivia infektio-oireita (esim. kuume, yskä, hengenahdistus, ripuli). Terveystalossa voidaan testata myös täysin oireettomia henkilöitä epidemiaepäilyn yhteydessä sekä tutkittaessa todennetun koronatartunnan saaneen henkilön välitöntä lähipiiriä tai esim. matkustamista varten tarvittavaa koronatodistusta varten.
 • Oireettomat työterveysasiakkaat voivat saada lähetteen testiin myös työterveyshoitajalta ja oireettoman henkilön lähetepalvelusta Terveystalo-sovelluksessa. Oireisen henkilön lähetteen tulee aina olla lääkärin tekemä, jotta testaus oikeuttaa Kela-korvaukseen.
 • Asiakaskasvastaava työterveyslääkäri voi oman harkintansa mukaan sopia yrityksen kanssa koko yrityksen henkilöstön testaamisesta riskiarvion perusteella henkilöstön oireista riippumatta. Testauksen tarkoituksena on löytää henkilöstössä olevat oireettomat taudin kantajat.
 • Osa valtioista edellyttää todistusta negatiivisesta koronan osoitustestistä maahan saavuttaessa, jotta viranomaisilla olisi mahdollisuus hallita maan tartuntatilannetta. Ajankohtainen tieto eri maiden vaatimuksista löytyy IATA:n sivuilta. Terveystalossa koronatestiin pääsee jokainen, joka tarvitsee tällaisen todistuksen. Todistus toimii virallisena todistuksena henkilön matkustuskelpoisuudesta. Päätöksen todistuksen hyväksymisestä tekee aina lentoyhtiö tai kunkin maan viranomainen.
 • Jotkut maat vaativat myös todistusta terveydentilasta lentokelpoisuutta varten (ns. Fit2Fly-todistus). Terveystalon lääkäri voi laatia tällaisen todistuksen.
 • Terveystalossa onnistuu työterveyden kautta myös koronatestaus perheenjäsenelle. Jos työnantajana haluat tarjota työntekijöillesi perheenjäsenen koronatestauksen lyhentääksesi kotiin jäävän vanhemman poissaoloa työstä, se onnistuu laskutussopimuksen avulla. Ota yhteyttä osoitteeseen myynti@terveystalo.com.

Koronaviruksen testauskriteerejä päivitetään tilanteen mukaan
ja testauksessa Terveystalossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeita.

Koronavirustesti ja vasta-ainetesti ovat työnantajalle Kela-korvattavia 1.4.2020 alkaen. Vuoden 2021 alusta Kela-korvaus PCR-testissä on ollut 100€/testi ja antigeenitestissä 36 €/testi.  Korotettua Kela-korvausta maksetaan 30.6.2023 asti. Työterveydessä korvaus maksetaan ensisijaisesti sairaanhoitovakuutuksesta työtulovakuutuksen sijaan ja siihen on oikeus Suomessa asuvalla tai työskentelevällä henkilöllä.

Lue lisää koronavirustestauksesta Terveystalossa.

Koronaviruksen variantit

Terveystalo toimittaa positiivisia koronanäytteitä THL:ään sekvensoitavaksi THL:n antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Varianttien tutkiminen on osa epidemian hallintaa ja seurantaa, ei potilaiden diagnostiikkaa, eikä virusvariantin toteaminen muuta potilaan hoitoa, eristyksen pituutta tai altistuneiden karanteenia.

THL toimittaa tiedon mahdollisesta variantista ao. potilaan kunnan tartuntatautiyksikköön, ja jatkossa THL tulee toimittamaan mahdollisen variantin tiedon myös laboratoriolle, minkä myötä Terveystalokin saa nämä tiedot.

Seuraamme valtakunnallisia linjauksia, miten välitämme tiedon mahdollisesta variantista potilaalle. Tieto on aina potilaan henkilökohtainen terveystieto, emmekä siten voi välittää sitä työnantajalle ilman potilaan antamaa kirjallista lupaa.

Koronan kotitestit

Jos organisaatiossanne hyödynnetään koronan kotitestejä, muistattehan että positiivinen kotitestitulos ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan, vaan tähän tarvitaan aina terveydenhuollon varmistama testitulos. 

Jos tartunta halutaan vahvistaa PCR-testillä, työterveyden kautta voi hakeutua viralliseen koronatestiin, mikäli työnantaja on sopinut testauksesta Terveystalossa.

Positiivista kotitestitulosta ei kirjata työterveydessä koronadiagnoosiksi, eikä sairastettu tauti siten näy virallisessa koronatodistuksessa. Jos positiivinen kotitestitulos kirjataan Terveystalossa potilaskertomukseen, käytetään THL:n ohjeiden mukaisesti diagnoosikoodia U07.2 - Epäily COVID-19-virusinfektiosta, ei varmistettu laboratoriotutkimuksella.  

Positiivinen kotitestin tulos oireettomalla ei aiheuta sairauspoissaolon tarvetta, sillä sairauspoissaolotodistus voidaan terveydenhuollossa kirjoittaa sairausvakuutuslain mukaisesti vain (sairauden aiheuttaman) työkyvyttömyyden perusteella.

Karanteeni, eristys ja tartuntatautipäiväraha

Jos työntekijä määrätään karanteeniin tai eristykseen oman tai kontaktin koronavirustartunnan vuoksi, on hänellä mahdollisuus hakea tartuntatautipäivärahaa. Jos Kela myöntää työntekijälle tartuntatautipäivärahaa karanteenin tai eristyksen johdosta, päiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahan suuruus vastaa täyttä ansionmenetystä eikä päivärahan saaminen edellytä omavastuuaikaa.

1.1.2023 alkaen tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä. Siten tartuntatautipäivärahaa ei voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella esimerkiksi Terveystalosta. Myös päivärahan takautuva hakuaika lyhenee nykyisestä 6 kuukaudesta 2 kuukauteen. Muutos perustuu siihen, että tartuntatautipäivärahaan vaikuttavan sairausvakuutuslain väliaikaisen lainsäädännön voimassaolo päättyy 31.12.2022. 

Terveystalossa voidaan kirjoittaa tartuntatautitodistus vain vuoden 2022 puolella sairastettuun tai alkaneeseen koronainfektioon, joka on johtanut työstä poissaoloon ja ansionmenetykseen. Viimeistään 31.12.2022 alkaneille poissaoloille päivärahan takautuva hakuaika on edelleen 6 kk. Todistusta tarvitsevat henkilöt ohjaamme pääsääntöisesti Hoitaja Chatiin, sillä todistusta varten luotu chatbot poistuu käytöstä tammikuun 2023 aikana.

Hoitaja Chatissa hoitaja kerää tiedot ja kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ja toimittaa sen jokaiselle henkilölle itselleen ainoastaan Terveystalon palveluun (sovelluksen Viestit-osio tai kirjautuneen palvelun Omat tapahtumat). Hoitajan kirjoittama todistus ei mene suoraan Kelalle, vaan työntekijän on toimitettava todistus joko työnantajalle tai Kelalle yrityksessä sovitun mukaisesti. Todistus sinänsä on maksuton, mutta todistuksen tekemiseen käytettävä työ on sairaanhoidon palvelua, jonka hinta työnantajalle on 30 euroa.

Botissa annettujen tietojen perustella lääkäri kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ja se toimitetaan jokaiselle henkilölle itselleen 3-5 päivässä Terveystalo-sovelluksen Viestit-osioon, Terveystalon kirjautuneen palvelun Omat tapahtumat-osioon ja suoraan Kelalle. Todistus sinänsä on maksuton, mutta todistuksen tekemiseen käytettävä työ on sairaanhoidon palvelua, jonka hinta työnantajalle on 41 euroa.

Botin onnistunut käyttö edellyttää, että  

 • koronavirustesti on otettu Terveystalossa 
 • tai testin positiivinen tulos näkyy Kanta.fi-palvelussa ja Kanta.fi-palvelussa on annettu ammattilaiselle lupa katsoa tulos.  

>> Siirry tästä asioimaan chatbotissa 

Molemmissa tapauksissa työntekijän tehtävänä on toimittaa todistus omalle työnantajalleen.

On syytä huomata, että karanteenin ja eristyksenkin aikana on usein mahdollista tehdä etätöitä, jos vointi sen sallii. Tällöin ei tule hakea tartuntatautipäivärahaa, koska ansionmenetystäkään ei tule. Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löydätte Kelan ohjeesta

THL:n sivuilta löytyy ajantasainen tieto kunnille annetuista suosituksista karanteeniin asettamisesta. Suosituksissa huomioidaan rokotukset sekä aikaisemmin sairastettu koronavirusinfektio. Tutustu ohjeistukseen täältä.

Työntekijöiden ohjeistaminen

Työnantajan on hyvä ohjeistaa henkilöstöään siitä, miten oireiden ilmentyessä tulisi toimia ja kuinka toimia, jos henkilö saa tiedon mahdollisesta altistumisesta. Jos työntekijä epäilee sairastuneensa tarttuvaan tautiin, häntä on ehdottomasti pyydettävä jäämään kotiin ja ilmoittamaan poissaolostaan esihenkilölle puhelimitse. 

Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan epidemian aikana käyttöön ”oma ilmoitus esihenkilölle” -käytännön, ellei se jo ole käytössä. Koronatestissä positiivisen tuloksen saaneilta olisi suositeltavaa hyväksyä poissaolo omalla ilmoituksella eristysajan keston verran (5-10 vrk).

Jos henkilö epäilee tai hänellä on todettu koronavirustartunta tai henkilöllä on muita hengitystieoireita (nuha, yskä, kurkkukipu), hän voi varata Terveystalon vastaanotolle ajan etänä tai lähivastaanotolle. Lähivastaanotolla suosittelemme käyttämään kasvomaskia. Toivomme, että työnantajat hyväksyisivät tarvittaessa etäyhteydellä, videovastaanotolla tai chatissa annettuja hoitajan ja lääkärin sairauspoissaolotodistuksia epidemia-aikana, jotta lieväoireisten henkilöiden poissaolotodistusten kirjoittaminen ei kuormittaisi terveydenhuollon resursseja.

Tämän lisäksi pyydämme työnantajia välttämään todistusten pyytämistä työterveyshuollosta oireettomien henkilöiden poissaoloista (ns. ”todistus siitä, että olen terve”), sillä se kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää tilanteessa, jossa ajat tarvitaan sairastuneille.

Jos epäilet tartuntaa, toimi näin

Terveystalon työterveysasiakkaana ota yhteyttä ensisijaisesti Lääkäri-chat 24/7 -etäpalvelun kautta, jos etävastaanotot sisältyvät työterveyssopimukseesi. Voit myös varata ajan lähivastaanotollemme; käytäthän silloin kasvomaskia. Lue tarkemmat hengitystieoireisen potilaan toimintaohjeet.

Etäasiointi, Terveystalo-sovellus ja verkkoajanvaraus

Koronavirusepidemian aikana on tärkeää, että yrityksillä on työterveyssopimuksessa sallittuna etäpalveluiden käyttö (hoitajan ja lääkärin chat-palvelu). Lääkäri-chat ja Hoitaja-chat ovat avoinna kellon ympäri ilman ajanvarausta. Lisäksi yrityksiä palvelevat videovastaanotot.

Suosittelemme asiakasyrityksiämme varmistamaan, että heillä on käytössään myös www-ajanvaraus. Näin ajanvarausta voidaan ohjata myös verkkoajanvaraukseen.

Henkilöstöä kannattaa ohjeistaa lataamaan Terveystalo -sovellus ja asioimaan Terveystalon asiantuntijoiden kanssa sitä kautta. Sovelluksessa työntekijä voi olla yhteydessä työterveyteen tietoturvallisesti Viestit-toiminnon kautta, tai ottaa yhteyttä etälääkäriin, jos yritys on sisällyttänyt tämän työterveyssopimukseen.

Sovellus on ladattavissa Apple App Store tai Google Play Store -sovelluskaupoista. Palveluun voi rekisteröityä joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella.

Lisätietoja etäpalveluista

Sairastuminen ja poissaolot

Koronaviruksen aiheuttamat oireet ovat tyypillisiä flunssaoireita. Kausi-influenssaa sekä muita flunssaviruksia on alkutalvesta runsaasti liikkeellä, jolloin flunssaoireet voivat olla myös jonkin muun kuin koronaviruksen aiheuttamia. Oireiden perusteella ei voi kuitenkaan päätellä, onko kyse koronavirusinfektiosta vai muusta sairaudesta.

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Oireena voi olla myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Sairauslomaa ei kirjoiteta

 • oireettomalle henkilölle, vaikka koronatestitulos olisi positiivinen. 
 • altistuneille oireettomille henkilöille, joiden tulisi tarkkailla omaa vointiaan. 

Lieväoireinen potilas voi sairastaa kotona

Lieväoireisille potilaille suositellaan kodin ulkopuolisten kontaktien välttämistä, kunnes hän on ollut   

 • oireeton 2 vuorokautta eli 48 tuntia ja 
 • oireiden alusta kulunut vähintään 5 vuorokautta.

Jos oireita esiintyy vielä 5 vuorokauden jälkeen, sairastuneen tulisi olla kotona, kunnes hän on ollut oireeton vähintään 2 vuorokauden eli 48 tunnin ajan. Omaehtoinen kontaktien välttäminen on vapaaehtoista.

Ohjeita koronavirustartunnan torjuntaan

Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hengitystie-eritteiden välityksellä pisara- tai aerosolitartuntana. Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee tai aivastaa lähiympäristöön. Tartunta voi olla mahdollinen myös kosketustartuntana pintojen kautta. Yskimis- ja käsihygienia on tärkeää tartuntojen välttämiseksi. 

 • Pidä kädet puhtaana. Pese kädet usein ja huolellisesti lämpimällä vedellä ja nestesaippualla vähintään 20 sekunnin ajan esim. aina töihin tultuasi, ennen ruokailua, tupakointia, nuuskaamista ja poistuessasi työtehtävistäsi.
 • Jos pesu vedellä ja nestesaippualla ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, ellei työssäsi ole ohjeistettu käyttäytymään toisin.
 • Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi kauttaaltaan.
 • Jos käytät työssäsi kertakäyttöisiä suojakäsineitä, riisu ne koskematta käsineiden ulkopintaan. Pese kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
 • Älä koskettele suojakäsineillä tai likaisilla käsillä kasvojasi suun ja nenän alueelta.
 • Jos yskittää tai aivastuttaa, yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, älä kämmeneesi. Laita nenäliina heti roskiin.
 • Suu-nenäsuojuksen käyttö on yksi keino ehkäistä tartuntoja. Maskia kannattaa käyttää tilanteissa, joissa riittävien etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista. Riskialttiimpia paikkoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, jossa ollaan pitkiä aikoja lähekkäin. Työpaikoilla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskiarvioon. Koronavirustilanteessa ensisijaisia riskinhallintatoimia ovat työn järjestäminen uudella tavalla sekä turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Lisätietoa maskien käytöstä työpaikoilla löydät Työterveyslaitoksen sivuilta.

Virustartunnan nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta viruksen leviämistä voidaan estää.

Lisätietoja

Tämän sivun tiedot vastaavat tilannetta ja viranomaisten ohjeita 9.12.2022 tilanteen mukaisesti. Seuraa aktiivisesti THL:n verkkosivuja, jossa on ajankohtaista lisätietoa koronaviruksesta, epidemiatilanteesta ja ohjeistusta tartunnan torjuntaan. Työterveyslaitos on laatinut yrityksille koronavirukseen varautumisesta muistilistan, jonka avulla yritys saa oman varautumissuunnitelmansa laatimisen hyvin käyntiin.

Viimeisimmät uutiset