Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

Uutiset

Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja -rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

Koronavirus (Covid-19) lyhyesti

Koronaviruksen oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Haju- ja makuaistin muutokset ovat tyypillisiä koronavirusinfektiolle. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa koronavirukseen sairastuneista saa vain lieviä oireita, jolloin tauti paranee itsestään kotihoidolla. Jotkut henkilöt voivat olla kokonaan oireettomiakin. Etenkin henkilöillä, joilla on perussairauksien vuoksi heikentynyt yleiskunto, tauti voi kuitenkin kehittyä vaaralliseksi. Osa koronavirusinfektioon sairastuneista kärsii elämänlaatua ja työkykyä rajoittavista oireista huomattavan pitkään varsinaisen akuutin infektion parannuttua (ns. long covid), joka saattaa lähitulevaisuudessa nousta jopa merkittäväksi kansanterveysongelmaksi. Tämän vuoksi kaikki toimenpiteet tartuntojen vähentämiseksi ja estämiseksi ovat edelleen tärkeitä.  

Koronarokotukset työterveydessä

Koronavirusinfektioon ei vielä ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, mutta taudin leviämistä voidaan ehkäistä rokotuksilla. Terveystalossa tehtävät rokotukset noudattavat kansallista rokotusjärjestystä. Terveystalossa tehtyjen rokotusten edistymistä voit tarkastella avoimen raportoinnin näkymästä.

Koska kunnat päättävät rokotuksen järjestämisestä itsenäisesti, useamman kunnan alueella toimivan organisaation työntekijät saatetaan rokottaa eri aikaan ja eri toimijan toimesta. Rokotusaikataulu on aina kuntakohtainen. Terveystalo ei voi vaikuttaa rokottamisjärjestykseen tai rokotteiden saatavuuteen.

Ajantasaisen tiedon Terveystalon rokotuspaikkakunnista löydät verkkosivuiltamme.

THL:n mukaan ei ole tarvetta ottaa kolmatta koronarokotusannosta, jos henkilö on saanut kaksi rokotetta ja ennättänyt sairastaa koronataudin. Poikkeuksen muodostavat voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt, joille suositellaan kolmatta rokoteannosta, vaikka koronainfektio olisikin sairastettu. On kuitenkin huomioitava, että positiivista kotitestitulosta ei kirjata työterveydessä koronadiagnoosiksi, eikä sairastettu tauti siten näy virallisessa koronatodistuksessa. Jos positiivinen kotitestitulos kirjataan Terveystalossa potilaskertomukseen, käytetään THL:n ohjeiden mukaisesti diagnoosikoodia U07.2 - Epäily COVID-19-virusinfektiosta, ei varmistettu laboratoriotutkimuksella.  

Terveystalossa rokotustyötä tekevät tehokkaan rokottamisen varmistamiseksi sekä työterveyshoitajat että sairaanhoitajat. Tämä saattaa yksittäisissä tapauksissa tarkoittaa työterveyden muiden toimintojen siirtymistä hieman eteenpäin. Lakisääteinen toiminta kuitenkin priorisoidaan ja toteutetaan asetettujen määräaikojen sisällä. 

Mahdollista henkilöstöllesi pääsy rokotuksiin Terveystalossa ilman ylimääräistä viivettä

Lisää koronarokottaminen kuuluvaksi organisaationne työterveyssopimukseen viimeistään nyt täyttämällä verkkosivuiltamme osoitteesta www.terveystalo.com/koronarokotuslupa löytyvä lomake. Samalla kertaa annat Terveystalolle luvan rokottaa henkilöstösi kaikilla yrityksesi toimintapaikkakunnilla sitä mukaa kun kunta päättää rokotuksista ja niitä on saatavilla. Ajan Terveystalossa tapahtuvaan rokotukseen voi varata verkossa.

Kela korvaa rokottamisesta työnantajalle aiheutuvia kuluja työterveyshuollon korvausluokassa 1, kun rokottajana on työterveyshoitaja. Sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 1.1.2022 alkaen 16€/käynti, kun rokottajana on sairaanhoitaja. Korvauspäätös on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Terveystalossa annetut koronarokotukset siirtyvät myös Omakanta-palveluun ja näkyvät kansallisessa ja EU:n yhteisessä koronarokotustodistuksessa. Helmikuusta 2022 lähtien EU-maat hyväksyvät koronarokotustodistuksen vain 9 kuukautta toisen rokotteen jälkeen. Kolmannen rokotteen jälkeen ei ole rajoitusta voimassaolon suhteen.

Koronavirustestaus yrityksille ja organisaatioille

Terveystalon avulla varmistat, että työpaikkasi ja työtavat ovat poikkeusoloissakin mahdollisimman turvalliset. Tuemme yritystäsi epidemianhallinnan kaikissa eri vaiheissa; mikäli oireita tai tartuntoja esiintyy, me testaamme ja huolehdimme työntekijän hyvästä hoidosta.

Koronaepidemian seurannassa ja hallinnassa oleellista on, että testauskapasiteettia on riittävästi, ja viive tartuntaepäilystä testaukseen ja tulokseen on mahdollisimman lyhyt. Näin saadaan varmistuneet positiiviset testitulokset mahdollisimman nopeasti tietoon ja tartuntaketjut voidaan jäljittää.

Terveystalossa koronatestauspisteitä on runsaasti ympäri Suomea. Testitulos valmistuu tyypillisesti 12-24 tunnin sisällä näytteenotosta paikkakunnasta riippuen. Meiltä saat myös helposti koronatestit isommallekin ryhmälle.

Sinun ei tarvitse olla Terveystalon työterveysasiakas koronatestausta hankkiaksesi. Lue lisää koronatestauspalveluistamme yrityksille ja organisaatioille.

Koronaviruksen variantit

Terveystalo toimittaa positiivisia koronanäytteitä THL:ään sekvensoitavaksi THL:n antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Varianttien tutkiminen on osa epidemian hallintaa ja seurantaa, ei potilaiden diagnostiikkaa, eikä virusvariantin toteaminen muuta potilaan hoitoa, eristyksen pituutta tai altistuneiden karanteenia.

THL toimittaa tiedon mahdollisesta variantista ao. potilaan kunnan tartuntatautiyksikköön, ja jatkossa THL tulee toimittamaan mahdollisen variantin tiedon myös laboratoriolle, minkä myötä Terveystalokin saa nämä tiedot.

Seuraamme valtakunnallisia linjauksia, miten välitämme tiedon mahdollisesta variantista potilaalle. Tieto on aina potilaan henkilökohtainen terveystieto, emmekä siten voi välittää sitä työnantajalle ilman potilaan antamaa kirjallista lupaa.

Työntekijöiden ohjeistaminen

Työnantajan on hyvä ohjeistaa henkilöstöään siitä, miten oireiden ilmentyessä tulisi toimia ja kuinka toimia, jos henkilö saa tiedon mahdollisesta altistumisesta. Jos työntekijä epäilee sairastuneensa tarttuvaan tautiin, häntä on ehdottomasti pyydettävä jäämään kotiin ja ilmoittamaan poissaolostaan esihenkilölle puhelimitse. Infektiota epäiltäessä ei tule hakeutua suoraan lääkärin tai hoitajan vastaanotolle paikan päälle ilman ennakkoyhteydenottoa.

Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan epidemian aikana käyttöön ”oma ilmoitus esihenkilölle” -käytännön, ellei se jo ole käytössä. Koronatestissä positiivisen tuloksen saaneilta olisi suositeltavaa hyväksyä poissaolo omalla ilmoituksella eristysajan keston verran (5-10 vrk).

Jos henkilö epäilee, tai hänellä on todettu koronavirustartunta, jonka oireiden alkamisesta on 0-5 vrk, asiointi Terveystalossa tapahtuu etävastaanotolla. Toivomme, että työnantajat hyväksyisivät tarvittaessa etäyhteydellä, videovastaanotolla tai chatissa annettuja hoitajan ja lääkärin sairauspoissaolotodistuksia epidemia-aikana, jotta lieväoireisten henkilöiden poissaolotodistusten kirjoittaminen ei kuormittaisi terveydenhuollon resursseja.

Tämän lisäksi pyydämme työnantajia välttämään todistusten pyytämistä työterveyshuollosta oireettomien henkilöiden poissaoloista (ns. ”todistus siitä, että olen terve”), sillä se kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää tilanteessa, jossa ajat tarvitaan sairastuneille.

Koronan kotitestit

Jos organisaatiossanne hyödynnetään koronan kotitestejä, muistattehan että positiivinen kotitestitulos ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan, vaan tähän tarvitaan aina terveydenhuollon varmistama testitulos. Suosittelemme, että henkilöt, jotka saavat kotitestissä positiivisen tuloksen, sopivat työnantajan kanssa jäävänsä eristyksiin THL:n suosituksen mukaisesti eristyksen keston ajaksi. Jos tartunta halutaan vahvistaa PCR-testillä, työterveyden kautta voi hakeutua viralliseen koronatestiin, mikäli työnantaja on sopinut testauksesta Terveystalossa.

Positiivinen kotitestin tulos oireettomalla ei aiheuta sairauspoissaolon tarvetta, sillä sairauspoissaolotodistus voidaan terveydenhuollossa kirjoittaa sairausvakuutuslain mukaisesti vain (sairauden aiheuttaman) työkyvyttömyyden perusteella.

Positiivista kotitestitulosta ei kirjata työterveydessä koronadiagnoosiksi, eikä sairastettu tauti siten näy virallisessa koronatodistuksessa.

Karanteeni ja eristys

Jos työntekijä määrätään karanteeniin tai eristykseen oman tai kontaktin koronavirustartunnan vuoksi, on hänellä mahdollisuus hakea tartuntatautipäivärahaa. Jos Kela myöntää työntekijälle tartuntatautipäivärahaa karanteenin tai eristyksen johdosta, päiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahan suuruus vastaa täyttä ansionmenetystä eikä päivärahan saaminen edellytä omavastuuaikaa.

Varmistaaksemme nopean hoitoon pääsyn tavanomaisissa asioissa, ohjaamme todistusta tarvitsevat henkilöt Terveystalossa pääsääntöisesti Hoitaja Chatiin tai todistus varten luotuun chatbottiin, joka kerää tarvittavat tiedot muutamien kysymysten avulla ja välittää palvelupyynnön Terveystalon lääkärille.

Hoitaja Chatissa hoitaja kerää tiedot ja kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ja toimittaa sen jokaiselle henkilölle itselleen ainoastaan Terveystalon palveluun (sovelluksen Viestit-osio tai kirjautuneen palvelun Omat tapahtumat). Hoitajan kirjoittama todistus ei mene suoraan Kelalle, vaan työntekijän on toimitettava todistus joko työnantajalle tai Kelalle yrityksessä sovitun mukaisesti. Todistus sinänsä on maksuton, mutta todistuksen tekemiseen käytettävä työ on sairaanhoidon palvelua, jonka hinta työnantajalle on 30 euroa.

Botissa annettujen tietojen perustella lääkäri kirjoittaa todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten ja se toimitetaan jokaiselle henkilölle itselleen 3-5 päivässä Terveystalo-sovelluksen Viestit-osioon, Terveystalon kirjautuneen palvelun Omat tapahtumat-osioon ja suoraan Kelalle. Todistus sinänsä on maksuton, mutta todistuksen tekemiseen käytettävä työ on sairaanhoidon palvelua, jonka hinta työnantajalle on 41 euroa.

Botin onnistunut käyttö edellyttää, että  

 • koronavirustesti on otettu Terveystalossa 
 • tai testin positiivinen tulos näkyy Kanta.fi-palvelussa ja Kanta.fi-palvelussa on annettu ammattilaiselle lupa katsoa tulos.  

>> Siirry tästä asioimaan chatbotissa 

Molemmissa tapauksissa työntekijän tehtävänä on toimittaa todistus omalle työnantajalleen.

Virallista karanteeni- tai eristyspäätöstä ei voi kumota työnantajan omalla ohjeistuksella tai työntekijän kanssa asiasta sopimalla.  

On syytä huomata, että karanteenin ja eristyksenkin aikana on usein mahdollista tehdä etätöitä, jos vointi sen sallii. Tällöin ei tule hakea tartuntatautipäivärahaa, koska ansionmenetystäkään ei tule. Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löydätte Kelan ohjeesta

Karanteenia voi lyhentää, mikäli 6. päivänä altistuksesta otetusta koronavirustestistä tulee negatiivinen tulos (ns. exit-testi). Mikäli olet oireeton, voit hakeutua testiin aikaisintaan kuudentena (6) päivänä viimeisestä altistumisesta. Altistumispäivä on päivä numero 0. 

THL:n sivuilta löytyy ajantasainen tieto kunnille annetuista suosituksista karanteeniin asettamisesta. Suosituksissa huomioidaan rokotukset sekä aikaisemmin sairastettu koronavirusinfektio. Tutustu ohjeistukseen täältä.

Jos epäilet tartuntaa, toimi näin

Terveystalon työterveysasiakkaana ota yhteyttä ensisijaisesti Lääkäri-chat 24/7 -etäpalvelun kautta, jos etävastaanotot sisältyvät työterveyssopimukseesi. Lue tarkemmat hengitystieoireisen potilaan toimintaohjeet.

Koronavirustestaus Terveystalossa

Koronavirustestaukseen tulevat potilaat ohjataan Terveystalon koronanäytteenottopisteisiin etäpalvelujemme kautta.

 • Terveystalossa lähetteen koronavirustestiin voivat saada lääkärin arvion perusteella ne potilaat, joilla on tautiin sopivia infektio-oireita (esim. kuume, yskä, hengenahdistus, ripuli). Terveystalossa voidaan testata myös täysin oireettomia henkilöitä epidemiaepäilyn yhteydessä sekä tutkittaessa todennetun koronatartunnan saaneen henkilön välitöntä lähipiiriä tai esim. matkustamista varten tarvittavaa koronatodistusta varten.
 • Oireettomat työterveysasiakkaat voivat saada lähetteen testiin myös työterveyshoitajalta ja oireettoman henkilön lähetepalvelusta Terveystalo-sovelluksessa. Oireisen henkilön lähetteen tulee aina olla lääkärin tekemä, jotta testaus oikeuttaa Kela-korvaukseen.
 • Asiakaskasvastaava työterveyslääkäri voi oman harkintansa mukaan sopia yrityksen kanssa koko yrityksen henkilöstön testaamisesta riskiarvion perusteella henkilöstön oireista riippumatta. Testauksen tarkoituksena on löytää henkilöstössä olevat oireettomat taudin kantajat.
 • Osa valtioista edellyttää todistusta negatiivisesta koronan osoitustestistä maahan saavuttaessa, jotta viranomaisilla olisi mahdollisuus hallita maan tartuntatilannetta. Ajankohtainen tieto eri maiden vaatimuksista löytyy IATA:n sivuilta. Terveystalossa koronatestiin pääsee jokainen, joka tarvitsee tällaisen todistuksen. Todistus toimii virallisena todistuksena henkilön matkustuskelpoisuudesta. Päätöksen todistuksen hyväksymisestä tekee aina lentoyhtiö tai kunkin maan viranomainen.
 • Jotkut maat vaativat myös todistusta terveydentilasta lentokelpoisuutta varten (ns. Fit2Fly-todistus). Terveystalon lääkäri voi laatia tällaisen todistuksen.
 • Terveystalossa onnistuu työterveyden kautta myös koronatestaus perheenjäsenelle.
  Jos työnantajana haluat tarjota työntekijöillesi perheenjäsenen koronatestauksen lyhentääksesi kotiin jäävän vanhemman poissaoloa työstä, se onnistuu laskutussopimuksen avulla. Ota yhteyttä osoitteeseen myynti@terveystalo.com.

Koronaviruksen testauskriteerejä päivitetään tilanteen mukaan
ja testauksessa Terveystalossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeita.

Koronavirustesti ja vasta-ainetesti ovat työnantajalle Kela-korvattavia 1.4.2020 alkaen. Vuoden 2021 alusta Kela-korvaus on ollut 100€/testi.  Korotettua Kela-korvausta maksetaan 30.6.2022 asti. Työterveydessä korvaus maksetaan ensisijaisesti sairaanhoitovakuutuksesta työtulovakuutuksen sijaan ja siihen on oikeus Suomessa asuvalla tai työskentelevällä henkilöllä.

Lue lisää koronavirustestauksesta Terveystalossa.

Etäasiointi, Terveystalo-sovellus ja verkkoajanvaraus

Koronavirusepidemian aikana on tärkeää, että yrityksillä on työterveyssopimuksessa sallittuna etäpalveluiden käyttö (hoitajan ja lääkärin chat-palvelu). Lääkäri-chat ja Hoitaja-chat ovat avoinna kellon ympäri ilman ajanvarausta. Lisäksi yrityksiä palvelevat videovastaanotot.

Suosittelemme asiakasyrityksiämme varmistamaan, että heillä on käytössään myös www-ajanvaraus. Näin ajanvarausta voidaan ohjata myös verkkoajanvaraukseen.

Henkilöstöä kannattaa ohjeistaa lataamaan Terveystalo -sovellus ja asioimaan Terveystalon asiantuntijoiden kanssa sitä kautta. Sovelluksessa työntekijä voi olla yhteydessä työterveyteen tietoturvallisesti Viestit-toiminnon kautta, tai ottaa yhteyttä etälääkäriin, jos yritys on sisällyttänyt tämän työterveyssopimukseen.

Sovellus on ladattavissa Apple App Store tai Google Play Store -sovelluskaupoista. Palveluun voi rekisteröityä joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella.

Lisätietoja etäpalveluista

Sairastuminen ja poissaolot

Koronaviruksen aiheuttamat oireet ovat tyypillisiä flunssaoireita. Kausi-influenssaa sekä muita flunssaviruksia on alkutalvesta runsaasti liikkeellä, jolloin flunssaoireet voivat olla myös jonkin muun kuin koronaviruksen aiheuttamia. Oireiden perusteella ei voi kuitenkaan päätellä, onko kyse koronavirusinfektiosta vai muusta sairaudesta.

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Oireena voi olla myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Sairauslomaa ei kirjoiteta

 • oireettomalle henkilölle, vaikka koronatestitulos olisi positiivinen. Koronatestin tehnyt laboratorio välittää yhteystietosi kotikuntasi tartuntatautiyksikköön. Tartuntatautiyksiköstä voidaan olla sinuun yhteydessä tarkempien tietojen saamiseksi. Tartuntatautilääkäri laatii virallisesta laboratoriosta saadusta positiivisesta tuloksesta eristyspäätöksen, jonka perusteella voi saada tartuntatautipäivärahaa. Tässä saattaa suurten tartuntamäärien vuoksi kestää jonkin aikaa, mutta on tärkeää huomata, että tälle odotusajalle ei pääsääntöisesti tarvita todistuksia oireettomille henkilöille. 
 • altistuneille oireettomille henkilöille. Altistuneiden henkilöiden suositellaan seuraavan omia oireita seuraavan 10 päivän ajan ja hakeutuvan tarvittaessa koronatestiin. Karanteenia voi lyhentää, mikäli 6. päivänä altistuksesta otetusta koronavirustestistä tulee negatiivinen tulos (ns. exit-testi). Mikäli olet oireeton, voit hakeutua testiin aikaisintaan kuudentena (6) päivänä viimeisestä altistumisesta. Altistumispäivä on päivä numero 0. 

Ohjeita koronavirustartunnan torjuntaan

Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hengitystie-eritteiden välityksellä pisara- tai aerosolitartuntana. Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee tai aivastaa lähiympäristöön. Tartunta voi olla mahdollinen myös kosketustartuntana pintojen kautta. Yskimis- ja käsihygienia on tärkeää tartuntojen välttämiseksi. 

 • Pidä kädet puhtaana. Pese kädet usein ja huolellisesti lämpimällä vedellä ja nestesaippualla vähintään 20 sekunnin ajan esim. aina töihin tultuasi, ennen ruokailua, tupakointia, nuuskaamista ja poistuessasi työtehtävistäsi.
 • Jos pesu vedellä ja nestesaippualla ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, ellei työssäsi ole ohjeistettu käyttäytymään toisin.
 • Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi kauttaaltaan.
 • Jos käytät työssäsi kertakäyttöisiä suojakäsineitä, riisu ne koskematta käsineiden ulkopintaan. Pese kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
 • Älä koskettele suojakäsineillä tai likaisilla käsillä kasvojasi suun ja nenän alueelta.
 • Jos yskittää tai aivastuttaa, yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, älä kämmeneesi. Laita nenäliina heti roskiin.
 • Suu-nenäsuojuksen käyttö on yksi keino ehkäistä tartuntoja. Maskia kannattaa käyttää tilanteissa, joissa riittävien etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista. Riskialttiimpia paikkoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, jossa ollaan pitkiä aikoja lähekkäin. Työpaikoilla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskiarvioon. Koronavirustilanteessa ensisijaisia riskinhallintatoimia ovat työn järjestäminen uudella tavalla sekä turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Lisätietoa maskien käytöstä työpaikoilla löydät Työterveyslaitoksen sivuilta.

Virustartunnan nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta viruksen leviämistä voidaan estää.

Lisätietoja

Tämän sivun tiedot vastaavat tilannetta ja viranomaisten ohjeita 16.2.2022 tilanteen mukaisesti. Seuraa aktiivisesti THL:n verkkosivuja, jossa on ajankohtaista lisätietoa koronaviruksesta, epidemiatilanteesta ja ohjeistusta tartunnan torjuntaan. Työterveyslaitos on laatinut yrityksille koronavirukseen varautumisesta muistilistan, jonka avulla yritys saa oman varautumissuunnitelmansa laatimisen hyvin käyntiin.

Viimeisimmät uutiset