Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköisellä reseptillä eli eReseptillä voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista ja reseptisi tallentuu Reseptikeskukseen tulevia tarpeita varten. Tutustumalla etukäteen sähköisen reseptin käyttöön liittyviin asioihin nopeutat asiointiasi Terveystalon vastaanotolla.

Kun lääkäri määrää sinulle lääkettä, hän kirjoittaa siitä sähköisen reseptin. Se tallennetaan Reseptikeskukseen.

Saat potilasohjeen paperilla. Ohjeessa on kerrottu sinulle määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Lääkemääräys on yleensä voimassa vuoden.

Voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista. Siellä katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi. Ota mukaan apteekkiin potilasohje tai esimerkiksi Kela-kortti. Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa.

Reseptin tiedot tallentuvat valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Sinua hoitanut lääkäri saa katsoa itse kirjoittamansa reseptit. Lääkärit ja hoitajat voivat katsoa valtakunnalliseen Reseptikeskukseen tallennettuja tietojasi sinun luvallasi. Näin kokonaislääkityksesi arviointi helpottuu ja haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan ehkäistä aiempaa helpommin. Myös apteekki saa tarvitsemansa tiedot Reseptikeskuksesta.

Sähköisen reseptin uusiminen

Voit tehdä uusimispyynnön, kun reseptin määräämisestä tai uusimisesta on kulunut alle 16 kuukautta.

Kun aiot pyytää reseptin uusimista, keskustele asiasta apteekissa tai lääkärin kanssa. Ammattihenkilö osaa arvioida, onko reseptin uusimiselle perusteita. Viime kädessä lääkäri arvioi, voidaanko resepti uusia. Reseptin uusiminen voi edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla tai esimerkiksi laboratoriokokeita.

Terveystalossa
Reseptin uusimiseksi soita numeroon 030 6000* tai vie resepti uusittavaksi siihen Terveystalon toimipaikkaan, josta alun perin olet reseptisi saanut.

Muut terveydenhuollon organisaatiot
Osalle terveydenhuollon organisaatioista apteekki välittää sähköisen reseptin uusimispyyntöjä. Voit kysyä lisätietoja apteekistasi.

Kun joku toinen asioi puolestasi apteekissa

Kun joku toinen asioi puolestasi apteekissa, tulee hänellä olla mukanaan lääkärin tai hoitajan tulostama potilasohje tai sinun Kela-korttisi. Kelan lääkekorvauksen saamiseksi täytyy mukana olla joko Kela-korttisi tai vapaamuotoinen kirjallinen lupa tietojesi tarkastamiseen.

Kun joku toinen hoitaa toistuvasti sähköiseen reseptiin liittyviä asioitasi apteekissa, julkisessa terveydenhuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla, pitää hänellä olla siihen kirjallinen suostumus, jonka sinä olet allekirjoittanut. Suostumuslomakkeita saa apteekeista, Kelan toimistoista ja julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta.

Kirjallinen suostumus on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Apteekkia varten suostumus voidaan antaa joko yhdeksi käyntikerraksi tai kolmeksi vuodeksi.

Alaikäinen ja sähköinen resepti

Alaikäinen eli alle 18-vuotias voi itse noutaa apteekista hänelle sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen. Lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa sähköiseen reseptiin liittyviä asioita.

Alaikäinen ei pääse katsomaan omia tietojaan Omien tietojen katselu -verkkopalvelusta osoitteessa www.kanta.fi. Myöskään alaikäisen vanhemmat eivät pääse katsomaan lastensa tietoja. Sen sijaan vanhemmat voivat saada apteekista yhteenvedon alaikäisen lapsensa sähköisistä resepteistä.

Jos alaikäinen pystyy päättämään hoidostaan, hän voi kieltäytyä sähköisestä reseptistä ja pyytää paperireseptin. Tällöin huoltaja ei saa tietoonsa lapsensa reseptitietoja.

Omien tietojen katselu

www.kanta.fi
Täysi-ikäisenä (18 vuotta) pääset itse tarkastelemaan omia sähköisiä reseptitietojasi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi valtakunnallisessa Reseptikeskuksessa osoitteessa www.kanta.fi. KanTa-palvelut tarjoaa Kela.

Palvelusta voit tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistäsi, nähdä mitkä reseptit ovat vielä voimassa sekä nähdä tiedon siitä, mitkä apteekit, julkiset terveydenhuoltoyksiköt tai yksityiset lääkäriasemat ovat luvallasi tietoja käsitelleet. Sähköiset reseptit ovat nähtävillä 2,5 vuotta reseptin kirjoittamisesta.

Perinteisten paperisten reseptien tiedot eivät tallennu Reseptikeskukseen.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua tietokoneella itse, niin saat tulostetun yhteenvedon lääkkeistäsi terveydenhuollosta tai apteekista. Yhteenveto on maksuton.

omaterveys.terveystalo.com
Terveystalossa kirjoitetut reseptit näkyvät myös Terveystalon OmaTerveys-palvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Palvelussa voit seurata ja hallinnoida myös muita terveystietojasi.

OmaTerveyden löydät osoitteesta omaterveys.terveystalo.com.

Tietosi ovat turvassa

Sähköinen resepti, Reseptikeskus ja Omien tietojen katselu ovat valtakunnallisia järjestelmiä, joita nimitetään yhteisesti Kanta-palveluksi (Kanta=Kansallinen Terveysarkisto).

Kanta-palveluissa tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Tiedot on suojattu hyvin. Kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi.

Kun sinulle on kirjoitettu sähköisiä reseptejä, sinulla on oikeus

  • tarkastaa Reseptikeskukseen tallennetut omat sähköisten reseptien tiedot,
  • saada virheelliset tiedot korjatuiksi ja
  • saada tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet reseptitietojasi.

Reseptitiedot näkyvät Omien tietojen katselussa 2,5 vuotta jonka jälkeen ne säilytetään Reseptiarkistossa 10 vuotta. Reseptiarkiston tietoja voidaan käyttää vain viranomaisten toiminnassa tai tieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja www.kanta.fi