Koronarokote

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan ja ne voivat tehdä yhteistyötä käytännön rokottamisessa paikallisten toimijoiden kuten Terveystalon kanssa. Tältä sivulta löydät tiedot missä kunnassa rokotuksen voi ottaa Terveystalossa, ja voit varata ajan rokotukseen sitten kun olet oman kuntasi ohjeiden mukaan rokotusvuorossa ja työnantajasi on ohjannut sinut Terveystaloon.

Koronarokotteet työterveyshuollon asiakkaillemme

Terveystalo on yhteydessä omiin työterveysasiakkaisiinsa kunkin kunnan alueella välittömästi, kun rokottamisen järjestämisestä kyseisessä kunnassa on sovittu. Organisaatiot, joilla on toimintaa usealla paikkakunnalla, voidaan rokottaa eri paikkakunnilla aina kuntakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. 

Työnantaja voi lisätä koronarokottamisen kuuluvaksi organisaationne työterveyssopimukseen täyttämällä verkkosivuiltamme löytyvän lomakkeen

Terveystalon koronarokotuspaikkakunnat

Rokotukset etenevät THL:n ohjeistaman järjestyksen mukaisesti. Tarkistathan oman kuntasi sivuilta arvioidun rokotusaikataulun. Rokotusvuorossa olevat henkilöt voivat varata ajan rokotukseen ensisijaisesti verkosta. Jos ajanvaraus on mahdollista puhelimitse, siitä mainitaan erikseen alla olevalla listalla. 

HUOM! Varmistamme rokotusoikeuden rokotuskäynnillä. Ethän varaa aikaa ennen kuin olet rokotusvuorossa.

Varaa aika koronarokotukseen

  TYÖTERVEYS  kertoo ovatko rokotteet tarjolla Terveystalossa ainoastaan Terveystalon työterveysasiakkaille
  KUNTALAISET  kertoo voivatko kaikki kuntalaiset, ml. työterveysasiakkaat varata ajan Terveystalosta
  WEB  kertoo tapahtuuko ajanvaraus verkossa
  PUHELIN kertoo saako ajan varattua puhelimitse

Tietoa koronarokotuksista

THL ohjeistaa kaikkia toimijoita rokotejärjestelyistä, rokotteiden jakelusta sekä rokottamisesta ja heidän verkkosivuiltaan löytyy tuorein tieto Suomen rokotetilanteesta sekä käytössä olevista rokotteista.

Terveystalo raportoi koronarokottamisen edistymisestä päivittäin – tutustu avoimeen dataan raportointisivullamme.

Mitä koronarokotteita Terveystalosta saa?

THL ohjeistaa rokotteiden järjestyksestä sekä jakelusta. Terveystalo saa rokotteet kunnalta, joten käytössä ovat koronarokotteet kansallisen THL:n suosituksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä BioNTech-Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotteet.

Suomi on EU:n jäsenvaltiona mukana ennakkohankintasopimuksissa, joilla hankitaan mahdollisesti koronarokotteita lisäksi ainakin seuraavilta toimijoilta: 

 • Sanofi-GSK
 • Johnson & Johnson
 • Curevac

Suomeen hankittavien rokotteiden hankinnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lopullisen päätöksen hankittavista rokotteista tekee valtioneuvosto. 

Huom! THL:n päätoksen mukaisesti AstraZenecan rokote on tarjolla 29.3. alkaen vain yli 65-vuotiailla. Lisätietoa päätöksestä THL:n sivuilta

Onko rokote maksullinen?
Koronavirusrokotteet ovat maksuttomia kaikille Suomessa asuville henkilöille.
Saanko rokotteen työterveyden kautta?
Mahdollisesti.
Nykyisen strategian mukaan kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan, ja ne voivat tehdä yhteistyötä käytännön rokottamisessa paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa. Heti kun Terveystalolla on sopimus rokotusten järjestämisestä kunnan kanssa, tiedotamme tästä yritysasiakkaitamme, jotka voivat tämän jälkeen ohjeistaa omaa henkilöstöään.
Terveystalossa koronarokotteen voivat ottaa ne työterveysasiakkaat, jotka ovat saaneet tähän ohjeen työnantajaltansa. Saat työnantajaltasi tiedon, kuuluuko koronarokotus työterveyssopimukseesi.  Paikkakunnat, joilla Terveystalo on mukana koronarokotuksissa löydät täältä.
Saako yksityiseltä rokotteen ennen julkista puolta, jos on valmis maksamaan?

Ei saa. STM on laatinut Suomen koronarokotestrategian lääketieteellisin perustein, kansallisia asiantuntijoita kuullen ja näyttöön perustuen. 

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan ja Terveystalo tekee yhteistyötä kuntien kanssa. Kun rokottamisen järjestämisestä kyseisessä kunnassa on sovittu, olemme välittömästi yhteydessä omiin työterveysasiakkaisiimme, ja kerromme kuinka rokotukset järjestetään.

Voiko rokotuksen ottaa raskaana ja voiko lapsia rokottaa?

Koronarokotetta tarjotaan Suomessa kaikille 16 vuotta täyttäneille. Lapsia ei rokoteta vielä, sillä lasten rokotuksista ei ole vielä kertynyt riittävästi tietoa.

Kokemusta ja systemaattista tutkimustietoa raskaana olevien rokottamisesta päivitetään jatkuvasti. Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen. Raskaana olevan rokotusta suositellaan, jos äidillä itsellään on perustautinsa vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Rokotus on tarpeen myös, jos raskaana olevalla on suurentunut riski altistua työssään koronavirukselle.

Raskaana olevien rokotusohjeita päivitetään, kun tutkittua tietoa ja käyttökokemusta kertyy lisää. 

Lähde: THL

Saanko koronarokotuksesta todistuksen?

Rokotustiedot siirtyvät Terveystalon potilastietojärjestelmästä Kanta.fi palveluun. Koronarokotustodistus on saatavilla Omakanta palvelusta noin viiden vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta.

Olen varannut rokotusajan Terveystaloon. Mistä ja miten saan tiedon käytössä olevasta rokoteaineesta?

Terveystalo saa rokotteet julkiselta sektorilta, joten käytössä on aina sama rokoteaine, mitä kyseiselle ryhmälle annetaan THL:n suosituksen mukaisesti. Oman kunnan sivuilta löytyy tieto siitä, mitä rokoteainetta kullekin ryhmälle tarjotaan. Siihen, mitä rokotteita eri ryhmille tarjotaan, vaikuttaa myös rokotteiden saatavuus.

Kun saavut rokotukseen Terveystaloon, saat tiedon rokoteaineesta paikan päällä.

Voiko koronaan sairastunut ottaa rokotteen?

Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Valtaosalla koronaviruksen vasta-aineet säilyvät ainakin puolen vuoden ajan, minkä vuoksi sairastetun koronavirustaudin jälkeen rokottamisella ei ole kova kiire.

Yleensä koronavirusrokote kannattaa antaa noin 6 kuukautta sairastetun koronavirustaudin jälkeen. Immuunipuutteisilla ja iäkkäillä sairastetun taudin antama suoja voi olla heikompi. Heidän kohdallaan harkitaan tapauskohtaisesti, onko rokote syytä antaa jo aiemmin.

Lähde: THL

Saanko valita, minkä rokotteen saa?

Tämä ei ole mahdollista. Terveystalo saa rokotteet julkiselta sektorilta, joten käytössä on aina sama rokoteaine, mitä kyseiselle ryhmälle annetaan THL:n suosituksen mukaisesti. Kun saavut rokotukseen Terveystaloon, saat tiedon rokoteaineesta paikan päällä.

Olen saanut ensimmäisen annoksen AstraZenecan rokotetta, mikä on toinen rokote?

Alle 65-vuotiaat: AstraZenecan Vaxzevria-rokotteen ensimmäisen rokoteannoksen saaneelle annetaan toinen annos mRNA-rokoteella (BioNTech-Pfizerin Comirnaty tai Modernan koronavirusrokote). Rokotussarjaa ei tarvitse aloittaa alusta. Yksi annos mRNA-rokotetta riittää.

65 vuotta täyttäneet: Rokotussarjan toisena rokotteena käytetään ensisijaisesti samaa rokotevalmistetta, kuin millä rokotussarja aloitettiin.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT).

Lähde: THL

Mihin olen yhteydessä mahdollisista haittavaikutuksista?

Suomessa lääkkeiden ja rokotteiden epäillyistä haittavaikutuksista kerätään tietoa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) haittavaikutusrekisteriin, johon terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään tai toteamistaan haittavaikutuksista.

Fimean sivustolla on ohjeet ilmoittamiseen. Siellä myös kerrotaan tehdyistä ilmoituksista.

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen (Fimea)

Voinko ottaa rokotteen muualla kuin kotikunnassani?

THL:n ohjeistuksen mukaan jokainen saa lähtökohtaisesti koronarokotuksen omasta kotikunnastaan, tai kunnasta, jonka alueella oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti. Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi pidempiaikainen työkomennus kotikuntasi ulkopuolelle.

Vaikuttaako koronarokotus muiden rokotteiden tehoon tai voinko ottaa sen yhtä aikaa jonkun toisen rokotteen kanssa?

Koronarokotuksen ja muiden rokotusten välillä ei ole enää suosituksia. Koronarokotteella ei ole haitallista vaikutusta muiden rokotteiden tehoon, tai toisin päin.

Lähde: THL

Vaikuttaako rokotus mahdollisesti muiden laboratoriotutkimusten tuloksiin tai koronatestin tulokseen?

Rokotus ei vaikuta tuoreen koronavirusinfektion osoittamiseen käytettävän PCR-testin tai antigeenipikatestin tulokseen. Sen sijaan rokotus nostaa koronaviruksen verestä mitattavien vasta-aineiden tasoa merkkinä siitä, että elimistö on reagoinut annettuun rokotukseen. Vasta-ainetestin perusteella ei kuitenkaan tällä hetkellä pystytä arvioimaan, kuinka hyvän immuniteetin henkilö on rokotuksella saanut. Muutoin rokotus ei vaikuta laboratoriotutkimusten tuloksiin.

 

Saanko rokotteen työterveydessä, vaikka minulla ei ole lainkaan kotikuntaa Suomessa?

Myös ulkomaalaiset Suomessa työskentelevät henkilöt saavat rokotteen työterveydessä jos

1) työnantaja on lisännyt koronarokottamisen osaksi työterveyssopimusta ja
2) Terveystalo on sopinut työskentelykunnan kanssa koronarokotuksista työterveydessä

Tällöin voit varata ajan koronarokotukseen Terveystalossa työskentelykuntasi mukaisesti.

 

 

·        Halsua

·        Kannus

·        Kaustinen

·        Kruunupyy

·        Lestijärvi

·        Perho

·        Toholampi

·        Veteli

·        Reisjärvi