Suuhygienisti

Suuhygienisti on suun terveydenhuollon ammattilainen, jonka erikoisosaamista ovat suun terveyden edistäminen ja ylläpito sekä ennaltaehkäisevä hoito. Suuhygienistin palveluja ovat muun muassa hammaskiven ja värjäytymien poisto sekä reikiintymistä ehkäisevät fluorihoidot. Hampaat on hyvä puhdistuttaa perusteellisesti suuhygienistin vastaanotolla säännöllisin väliajoin.


Palvelut

Suuhygienisti huolehtivat muun muassa hammaskiven ja hampaiden värjäytymien poistosta sekä hampaiden valkaisusta. Laadimme asiakkaillemme yksilölliset kotihoito-ohjeet ja arvioimme, kuinka usein heidän tulisi jatkossa tarkastuttaa ja puhdistuttaa hampaansa. Halutessasi muistutamme sinua määräaikaistarkastuksen ajankohdasta lähettämällä sinulle valmiiksi varatun ajan kirjeitse tai sähköpostilla. Luottamukseen perustuva säännöllinen hoitosuhde vaalii parhaiten suun terveyttä, jolla on suora yhteys myös yleisterveyteen.