Sinä olet tärkein.

Kohti yhdenvertaisempaa terveydenhuoltoa.

Tahdomme tehdä terveydenhuollosta entistä inklusiivisempaa, sillä terveydenhoito vaatii turvallisen tilan. Siksi olemme myös vuonna 2024 Helsinki Pride -tapahtuman virallinen Working with Pride -yhteistyökumppani. 

Julkaisimme kaikille avoimen koulutuksen

Helsinki Pride -kumppanuus on enemmän kuin kauniita sanoja. Haluamme tukea jokaista terveydenhuollon ammattilaista sensitiivisessä kohtaamisessa, ja siksi olemme julkaisseet aiheesta kaikille avoimen koulutuksen. Varmistetaan yhdessä, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi terveydenhuollon vastaanotolla.

Terveys kuuluu kaikille

Kun kartoitimme vuonna 2023 sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemuksia terveydenhuollosta ja kehitysideoita yhdenvertaisemman terveydenhuollon edistämiseksi, vastaajista 64 % kertoi kokeneensa syrjintää terveydenhuollon palveluissa. Kokemukset liittyivät erityisesti sukupuolittamiseen ja ennakko-oletuksiin, negatiiviseen tai vähättelevään asenteeseen ja tietämättömyyteen. Koostimme palautteiden pohjalta kaikille avoimen verkkokoulutuksen, ja kutsumme nyt koko toimialan mukaan luomaan entistä yhdenvertaisempaa terveydenhuoltoa.

Koulutukseen

Kaikille avoin koulutus löytyy osoitteesta www.terveyskuuluukaikille.com.

Kuinka tehdä terveydenhuollosta inklusiivisempaa? Helsinki Pride -organisaation tapahtumaviikolla järjestämässämme paneelikeskustelutapahtumassa aiheesta keskustelivat Terveystalon psykoterapeutti Terhi Väisänen, työterveyspsykologi Jukka Oksanen, laatuylilääkäri Antti-Jussi Ämmälä ja henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo sekä THL:n erityisasiantuntija Aino Jehkoi Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hankkeesta.

Vastuullisuus Terveystalossa

Vastuullinen toiminta on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme ennen kaikkea edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Luomme myös positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja edistämme eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme. Tavoitteenamme on lisäksi minimoida ympäristövaikutuksemme kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme.

Artikkelit