Terveystalon kouluttajalääkäri Nina Salmela
Erikoistuminen

Erikoistu työterveyshuollon erikoislääkäriksi

Kun haluat laventaa uramahdollisuuksiasi ja erikoistua työterveyteen, tule Terveystaloon. Pääset tekemään vastuullista sekä vaikuttavaa työtä ja opiskelet samalla lääketieteen monitieteellisintä alaa pätevässä seurassa. Terveystalon Polku mahdollistaa sinulle suorimman tien työterveyshuollon erikoislääkäriksi *****-koulutuspaikassa (NLY 2020 & 2021).

Työterveyshuollon erikoistumisohjelmamme on erikoistumispoluistamme kattavin: erikoistua voi lähes kaikissa työterveyshuollon toimipisteissämme ja meillä voi suorittaa kaikki erikoistumiseen kuuluvat vaiheet, pois lukien työterveyslaitosjakson (6kk).

Syksyn 2022 erikoistumishaku järjestetään Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-portaalissa 1.-15.9.2022. Voit aloittaa työt Terveystalon työterveyshuollossa jo erikoistumispäätöstä odottaessa tai ennen pitkälle kurssille menoa, jolloin pääset heti mukaan Terveystalon moniammatilliseen perehdytysohjelmaan. Koulutus sisältää noin 30h perehdytystä ja se koostuu käytännön perehdytyksestä sekä 3-4h luentokokonaisuuksista.

Kouluttajalääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Nina Salmela kertoo työstään Terveystalossa.

Yksilöllinen erikoistumisohjelma

Erikoistumisoikeuden saatuasi pääset aloittamaan Terveystalon erikoistumisohjelman. Työterveyshuoltojakso (24kk) sisältää kliinistä työskentelyä työterveyslääkärinä oman kouluttajalääkärin ohjauksessa. Teemme kaiken erikoistumiskoulutuksemme vahvassa ja tiiviissä yhteistyössä yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.

Jaksoon kuuluvat myös kaikki erikoistumiseen liittyvät tapaamiset, ohjaukset ja koulutukset talon sisällä sekä mahdollisuus myös kouluttautua talon ulkopuolella. Erikoistuva lääkäri saa vastuullensa monipuolisesti asiakasyrityksiä ja pääsee tekemään koko koulutusohjelman ajan kokonaisvaltaista yhteistyötä asiakasyritysten kanssa.

Erikoistumisohjelmaan kuuluva työkyvyn arviointi- ja kuntoutuksen jakso suoritetaan Terveystalon omalla kuntoutuspoliklinikalla joustavasti työterveyslääkärin työn ohella. Jakson suorittaminen onnistuu siis lähes kaikissa toimipisteissämme, eikä sinun tarvitse vaihtaa toimipistettä erikoistumisen aikana. Voit suorittaa esimerkiksi koejakson, työterveyshuoltojakson sekä työkyvyn arviointi- ja kuntoutuksen jakson samassa paikassa.  

Lisäksi meillä voi suorittaa suuren osan muista erikoistumisen vaiheista, kuten terveyskeskusjakson sekä reunapalveluja työterveyshuoltoa tukevilla kliinisillä erikoisaloilla. Voit tehdä myös tutkimusta kliinisen työn ja erikoistumisen ohella esimerkiksi työterveyden tutkijakoulussa aina tohtorin väitöskirjaan saakka. Räätälöimme juuri sinulle sopivan ura- ja erikoistumispolun, joka joustaa elämäntilanteesi mukaan.

Terveystalossa työterveyteen erikoistuvana lääkärinä sinulla on:

  • nimetty kouluttajalääkäri ja henkilökohtainen viikoittainen ohjaus
  • monipuolinen säännöllinen koulutustarjonta (mm. työterveyden säännölliset sparrit, toimialakohtaisia koulutuksia, toimipaikkakoulutuksia ja kliinisiä koulutuksia)
  • erinomainen perehdytys perehdytysohjelmassamme
  • vahva osaajayhteistyö; työterveyden moniammatillinen tiimi työskentelee kanssasi yhteisten tavoitteiden eteen
  • loistavat konsultaatiomahdollisuudet - ison talon etuna on maantieteellisesti laaja ja kaikki erikoisalat kattava verkosto
  • valtakunnallinen erikoistujien yhteisö.

Pääset työskentelemään mielenkiintoisten ja opettavaisten asiakkuuksien parissa – Terveystalolla on edustettuina kaikki toimialat ja suurin asiakaspotentiaali alan johtavana toimijana. Lisäksi käytössäsi ovat Terveystalon kaikki muut edut: voit esimerkiksi valita itsellesi sopivan työskentelytavan työsuhteisena tai yrittäjänä. Voit työskennellä myös osittain tai kokonaan etänä.

Valmiina erikoislääkärinä toimit asiakasvastuullisena työterveyslääkärinä. Jos olet kiinnostunut laajemmin asiakastyöstä, sen suunnittelusta, koordinoimisesta ja vaikuttavuudesta toimien yhdessä asiakasyrityksen johdon kanssa, voit toimia suurasiakaslääkärinä ja pääset johtamaan moniammatillisia tiimejä ympäri valtakuntaa. Jos taas haluat syventyä juuri tietyn alan tai altisteen erityisasiantuntijaksi, Terveystalossa se on mahdollista. Lisäksi tarjoamme erilaisia urapolkuja hallinnollisesta työstä kiinnostuneelle esimerkiksi yksikössä vastaavan työterveyslääkärin tehtävässä tai laajempaa alueellista vastuuta.  Kiinnostuksesi mukaan pääset myös kehittämistyöhön. Voit toimia meillä myös kouluttajalääkärinä.

Voit aloittaa työskentelyn jo heti, ennen kuin sinulla on erikoistumisoikeus yliopistoon. Lisätietoa ja tukea erikoistumispolun suunnitteluun saat alueelliselta urapalveluiden organisaatiolta:

Itä-Suomi
urapalvelujohtaja Jenni Aallosvirta, jenni.aallosvirta@terveystalo.com
p. 0438264367
Etelä-Suomi
ura-asiantuntija Mia Toivola, mia.toivola@terveystalo.com, p. 050 323 4981
Pohjois-Suomi
ura-asiantuntija Jonna Juutilainen, jonna.juutilainen@terveystalo.com, p. 0505937046
Länsi-Suomi
ura-asiantuntija Minna Keinänen, minna.keinanen@terveystalo.com, p. 0444942353

tai osoitteesta urapalvelut@terveystalo.com.

Kaksi lääkärintakkiin pukeutunutta naista ja yksi puvuntakkiin pukeutunut mies poseeraavat ja hymyilevät kameralle.

Lääkäritrio Oulusta. Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri Niina Marjala (keskellä) on erittäin tyytyväinen erikoistumiskoulutukseensa Terveystalossa.

"Terveystalo Oulu on hyvin johdettu yksikkö, jossa on ollut rauha tehdä omaa työtä ja keskittyä potilastyöhön. Erikoistuminen on järjestetty hyvin, ja tukena on sekä oma kouluttajalääkäri että yksikön vastaava lääkäri. Ilmapiiri on myönteinen. Erikoistuvana lääkärinä olen saanut vastuulleni monipuolisesti asiakasyrityksiä ja päässyt tekemään heidän kanssaan kokonaisvaltaista yhteistyötä", Marjala kertoo.

Kuvassa myös vastaava lääkäri Petteri Hyrykangas sekä kouluttajalääkäri
Nina Salmela.

Kouluttautuminen Terveystalossa

Elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa lääkärinä toimimista. Tämän takia on erittäin tärkeää tukea lääkäreitä muillakin kuin erikoistumisen urapoluilla. Vuosittaiset Lääkäripäivämme tarjoavat lääkäreille ammatillista koulutusta, ja monipuoliset uravaihtoehtomme tarjoavat kosolti kehittymisen mahdollisuuksia sekä tilaisuuden keskittyä kullekin lääkärille tarkoituksenmukaiseen työhön. Monipuolinen valtakunnallinen tapahtumakalenteri ja koulutustarjonta ovat kaikkien lääkäreiden käytössä. Meillä on myös suurimmille lääketieteen erikoisaloille omat vastaavat ura-asiantuntijat, jotka kehittävät ja järjestävät nimenomaan erikoisaloittain suunniteltuja koulutuksia ja tapahtumia.

Terveystalossa yleislääkäri voi toimia yli kymmenessä erityyppisessä kliinisessä työssä julkisten palveluiden päivystystyöstä työterveyshuollon sairausvastaanottotyöhön. Lisäksi meillä voi profiloitua esimerkiksi chat- tai sport-lääkäriksi. Koska lääkäriesimiehellä on työssämme tärkeä rooli, haluamme kouluttaa osaajiamme myös erilaisiin esimiestehtäviin. Näiden lisäksi lääkäri voi työskennellä hallinnollisessa kehitystyössä. Myös kaikki tutkimustyöhön liittyvät urapolut kasvavat kohisten.

Tulevaisuudessa verkostomme tarjoaa monipuolista ja kokonaisvaltaista urapolkua toivoville lääkäreille yhä laajempia mahdollisuuksia, kaikki ovet Terveystalossa ovat avoinna kaikille ammattilaisillemme.