Terveystarkastukset.
Työterveys

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat osa työterveyden ennaltaehkäisevää ja työterveyttä edistävää toimintaa, jonka tavoitteena on työntekijöiden suojelu työstä johtuvilta terveysriskeiltä, työntekijän voimavarojen ja terveyden edistäminen sekä työkyvyn arviointi ja tuki. Vuonna 2024 otamme ensimmäisenä työterveystoimijana käyttöömme Suomessa kehitetyn Nightingale-verianalyysiteknologian ja tuomme sen osaksi työterveydessä tehtäviä terveystarkastuksia. Uudistetun työterveystarkastuksen avulla pystymme tarjoamaan entistä kattavamman kuvan työntekijöiden terveydentilasta ja sairastumisriskeistä osana ennaltaehkäisevää toimintaa.

Terveystarkastukset tuottavat ajantasaista tietoa organisaation tilasta työkyvyn johtamisen tueksi

Terveystarkastuksista saatava tieto auttaa kohdentamaan ennaltaehkäisevät toimet vaikuttavasti. Työn altisteisiin ja vaatimuksiin kohdentuvat terveystarkastukset auttavat vähentämään työperäisiä sairauksia, tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi teemme terveyttä ja työkykyä edistäviä toimialan ja työn kuormitustekijät huomioivia tarkastuksia. Uudistettu terveystarkastus pitää sisällään modernin Nightingale-verianalyysiteknologian, jonka avulla tunnistetaan ja ennaltaehkäistään sairastumisriskialttiutta työkykyä ja terveyttä uhkaaviin elintapasairauksiin.

Terveystarkastustoiminta mahdollistaa oikein kohdennetun ja oikea-aikaisen työkyvyn tuen. Tämä pienentää tutkitusti työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannusten lisäksi myös työterveyden kustannuksia. Terveystarkastuksista kertyvän tiedon avulla voimme työterveysyhteistyössä myös kehittää ja tukea työpaikan työturvallisuutta.

 

Kokonaisvaltaisella terveystarkastuksella ennakoimme ja hallitsemme sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä

 • Terveyskysely
  Työntekijän työkykyä ja terveydentilaa kartoitetaan sähköisellä kyselyllä. Kyselyn uusi versio julkaistaan alkuvuodesta 2024.
 • Altistekyselyt
  Työssä esiintyvien altisteiden tai muun sairastumisvaaran vaikutusta terveyteen selvitetään sähköisellä altistekyselyillä.
 • Laboratoriotulokset
  Laboratoriotulosten avulla saamme tietoa työntekijän terveydentilasta ja hyvinvoinnista.
 • Nightingale-sairastumisriskit
  Uuden verianalyysiteknologian avulla tunnistamme verinäytteestä sairastumisriskin kahdeksaan keskeiseen työkykyä ja terveyttä uhkaavaan elintapasairauteen.

Moderni verianalyysiteknologia tarjoaa näkymän ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen tueksi

Tavanomaiset kansantaudit aiheuttavat sekä inhimillistä kärsimystä että vaikuttavat suoraan työ- ja toimintakykyyn. Tuomme asiakkaidemme ja ammattilaistemme käyttöön moderneinta mahdollista teknologiaa, jonka avulla tunnistamme keskeisimmät kansantautiriskit yhdestä tavanomaisesta verinäytteestä. Verianalyysiteknologia tarjoaa sekä työnantajalle että työntekijälle entistä parempaa ennaltaehkäisevää terveystietoa, mahdollistaen työnantajalle kattavan kuvan työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen tueksi ja työntekijälle tukea ja ohjausta sairastumisriskiä madaltavan elintapamuutoksen toteuttamiseen.

Verianalyysi tarjoaa kattavan kuvan terveydentilasta ja hyvinvoinnista

Tavanomaisten laboratoriotulosten lisäksi työntekijä saa henkilökohtaisen elintapasairauksien riskiraportin, joka arvioi henkilön sairastumisriskiä seuraaviin yleisimpiin elintapasairauksiin:

 • Sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • Sydän- ja verisuonitaudit
 • Tyypin 2 diabetes
 • Maksan fibroosi ja kirroosi
 • Krooninen munuaistauti

  Ja mikäli tupakoit: 
 • Keuhkoahtaumatauti
 • Keuhkosyöpä

  Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Hyödyt työnantajalle

 • Jatkossa työnantaja saa kattavan ryhmätason kuvan työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Kehitämme raporttia vuoden 2024 aikana.

 • Ainutlaatuinen näkymä tarjoaa tietoa ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen tueksi

 • Työterveysyhteistyön painopiste siirtyy entistä vankemmin ennaltaehkäisyyn ja työterveystoiminnan tiedolla johtaminen vahvistuu entisestään

Hyödyt työntekijälle

 • Työntekijä saa yksilöllisen, aineenvaihdunnan merkkiaineisiin perustuvan arvion riskistään sairastua keskeisimpiin elintapasairauksiin

 • Työntekijä saa tukea ja ohjausta sairastumisriskiä madaltavien elintapamuutosten toteuttamiseen

 • Elintapamuutosten vaikuttavuuden mittaaminen ja seuraaminen on selvästi aieampaa helpompaa

Hanki meiltä sujuva työterveys ja sopivin työterveyssopimus

Kokemuksemme ja osaamisemme ansiosta tarjoamme aina tarpeisiinne sopivimman palvelukokonaisuuden kaikenkokoisille työnantajille: yrittäjästä ja pienyrityksestä suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin. Rakennetaan yhdessä Terve Työpaikka™ !

Tutustu työterveyspalveluihin

Lue lisää aiheesta

Tippa ei tapa, mutta voi kertoa paljon Artikkeli

Tippa ei tapa, mutta voi kertoa paljon

Jotta voi ymmärtää kokonaiskuvan, on joskus sukellettava pintaa syvemmälle. Koska emme aina voi silmin havaita hienovaraisia signaaleja, jotka ovat avainasemassa työkyvyn ylläpitämisessä, tarvitsemme moderneja työkaluja selvitystyön avuksi. Terveystalon työterveysasiakkaille yksinoikeudella osan terveystarkastusta tarjottava Nightingalen verianalyysiteknologia avaa ikkunan henkilön hyvinvointiin ja mahdollisiin työkykyä uhkaaviin riskeihin. Kumppanimme Nightingale Healthin teknologiajohtaja ja perustaja Antti Kangas kertoo, miten veripisarasta saadaan puristettua polku kohti terveempää ja tuottavampaa työtä.

Uudet elintavat rutiineiksi – kuinka onnistun? Artikkeli

Uudet elintavat rutiineiksi – kuinka onnistun?

Kukapa meistä ei olisi vähintään kertaalleen elämässään päättänyt aloittaa uuden tavan ja lipsunut takasin vanhaan muutaman päivän tai viikon sisään? Muutos jo rutinoituneeseen tapaan on vaikeaa ja vaatii aktiivista työtä. Terveystalon työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo muutoksen anatomiasta ja siitä kuinka nopeasti uudet elintavat muuttuvat tavanomaisen arkisiksi.

Terveystarkastus uudistuu Artikkeli

Terveystalo uudistaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa - Nightingale Healthin moderni terveysteknologia osaksi työterveyttä

Terveystalo ja suomalainen terveysteknologiayritys Nightingale Health syventävät strategista yhteistyötään. Yhteistyön seuraavana konkreettisena askeleena Terveystalo uudistaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa integroimalla Nightingalen kehittämän verianalyysiteknologian osaksi työterveyden terveystarkastuksia tulevan syksyn aikana. Modernia teknologiaa hyödyntämällä Terveystalon työterveys voi jatkossa havaita työikäisen väestön alttiuden sairastua tavanomaisimpiin kansantauteihin, ennaltaehkäistä sairastumista ja siten merkittävästi keventää terveydenhuollon kuormitusta tulevaisuudessa.

Uudistetut terveystarkastukset käyttöön ensimmäisillä paikkakunnilla jo marraskuusta 2023 alkaen Artikkeli

Uudistetut terveystarkastukset käyttöön ensimmäisillä paikkakunnilla jo marraskuusta 2023 alkaen

Terveystalo on sitoutunut jatkuvasti kehittämään ja parantamaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa. Otamme ensimmäisenä työterveystoimijana käyttöömme Suomessa kehitetyn verianalyysiteknologian ja tuomme sen osaksi työterveydessä tehtäviä terveystarkastuksia. Käynnistämme uudistetut terveystarkastukset osassa toimipaikoistamme jo marraskuussa 2023. Verianalyysiteknologian avulla tunnistamme yhdestä verinäytteestä sairastumisriskin kahdeksaan keskeiseen kansantautiin. Näytteenotto on asiakkaalle vaivatonta ja nopeaa.

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin elintapasairauksien riskiraporttiin liittyen

Riskiennusteet perustuvat verikokeessa havaittuihin veren merkkiaineisiin, jotka heijastavat elintapoihin ja aineenvaihduntaan liittyvää terveyttä. Veritesti mittaa yhdestä verinäytteestä suuren määrän veriarvoja eli veren merkkiaineita. Useissa riippumattomissa tutkimuksissa on osoitettu, että veritestissä mitattujen merkkiaineiden perusteella voidaan tunnistaa luotettavasti sairastumisriskejä yleisiin inhimillistä kärsimystä ja työkyvyttömyyttä aiheuttaviin elintapasairauksiin. 

Veritestin riskimallien luomisessa on käytetty laajoja kansallisia tutkimusaineistoja, joihin on kerätty satojentuhansien vapaaehtoisten ihmisten verinäytteet ja seurattu heidän terveytensä kehittymistä yli kymmenen vuoden ajan. Veritestillä on analysoitu monia maailman johtavia tutkimusaineistoja, kuten UK Biobank, Viron biopankki ja suomalainen THL biopankki.

Tavanomaisten laboratoriotulosten lisäksi asiakas saa pdf-muotoisen elintapasairauksien riskiraportin Terveystalo-sovellukseen ja -verkkopalveluun. Raportti sisältää sairastumisriskit kahdeksalle keskeiselle elintapasairaudelle: sydäninfarkti, sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 2 diabetes, maksan fibroosi ja kirroosi, krooninen munuaistauti, alkoholimaksasairaus, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä.

Asiakas saa raportin käyttöönsä Terveystalo-sovellukseen ja -verkkopalveluun arviolta tammikuun 2024 aikana. Tulokset käydään aina läpi työterveyshoitajan tai lääkärin kanssa.

Yrityspäättäjä saa käyttöönsä ryhmätason kuvan henkilöstönsä hyvinvoinnista ja elintapasairausriskeistä, kun dataa kertyy riittävästi. Raportointia kehitetään vuoden 2024 aikana.

Korkea riski ei tarkoita sitä, että työntekijä sairastuu varmasti. Riskiarviossa otetaan huomioon veritestissä havaittuja aineenvaihdunnallisia riskitekijöitä sekä henkilön ikä ja sukupuoli. Korkean riskin tulos tarkoittaa, että veritestissä on havaittu useita sellaisia riskitekijöitä, joiden on tutkitusti todettu olevan yhteydessä sairastumisiin.

Veritestissä havaitut riskitekijät ovat voimakkaasti kytköksissä elintapoihin, joten Käypä hoito -suositusten mukaisilla interventioilla ja elintapoja parantamalla riskiä voidaan madaltaa. Tasapainoinen ruokavalio, riittävä liikunta, vähäinen alkoholinkäyttö ja tupakoimattomuus auttavat pysymään terveenä ja välttämään elintapasairauksia.

Sydäntaudeissa, munuaistaudissa ja keuhkotaudeissa myös iällä on suuri merkitys. Henkilön riski saattaa siis olla kohonnut pelkästään korkean iän vuoksi. Siksi onkin hyödyllistä katsoa myös suhteellinen riski ja arvioida onko henkilön suhteellinen riski epätavallisen korkea vai jopa keskivertoa matalampi.

Riskiarvio ei ota huomioon suvussa mahdollisesti esiintyviä sairauksia (sukurasite) tai perinnöllistä sairastumisalttiutta (geneettinen riski), sillä testi ei analysoi potilaan geenejä tai muita perimän osia.

Perintötekijöiden sijaan, riskiarvio perustuu aiheenvaihdunnan riskitekijöihin. Riskiarvio laskee sairastumisriskin kahdeksalle sairaudelle, jotka ovat vahvasti yhteydessä elintapoihin ja joiden riskiin voi siten myös vaikuttaa.

Pdf-muotoinen elintapasairauksien riskiraportti on toistaiseksi saatavilla vain suomenkielisenä. Laboratoriotulokset ovat kuitenkin saatavilla Terveystalo-sovelluksessa ja -verkkopalvelussa englannin- ja ruotsinkielisinä. Pdf-muotoisen raportin kieliversiot ovat tulossa alkuvuoden 2024 aikana.