Ilmoittaudu Unen etäryhmään

Apua unettomuuteen pienryhmävalmennuksesta. Teemoina stressi, ajankäyttö, unenhuolto sekä terveyttä edistävät elintavat monipuolisesti eri näkökulmista. Valmennus antaa selkeää ja pitkäaikaista apua unettomuuteen, parantaa elämänlaatua ja vähentää unettomuudesta johtuvia sairauspoissaoloja. Valmennus sopii kaikille, joilla unettomuus on pitkäkestoista eli se on jatkunut yli kuukauden ajan, sekä joilla on halua lähteä hoitamaan unettomuutta lääkkeettömästi.


Valmennuksen sisältö

Valmennus toteutetaan kokonaan verkossa. Avoimeen ryhmään voi osallistua kuka vain, yksityishenkilö tai eri organisaatioiden työntekijä. Mukaan mahtuu enintään 10 henkilöä. Ryhmä alkaa 27.2. Ilmoittauduthan maanantaihin 20.2. mennessä, ilmoittautuminen on sitova.

Jokaiselle osallistujalla lähetetään postitse Unen Työkirja, jonka avulla voit tehdä harjoituksia ja seurata edistymistäsi.

1. Perusasioita unesta ja unettomuudesta

Tapaamisessa opit unettomuuden altistavista, laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Saat ohjeistuksen kotona tehtävistä harjoitteista sekä univalvepäiväkirjan täytöstä.​

2. Kognitiiviset ja behavioraaliset tekijät unettomuuden ylläpitäjinä

Tapaamisessa käsitellään mielen ylivireyttä ja ajatusten noidankehää. Opit keinoja kehon ja mielen ylivireyden purkamiseen ja saat itsehoitoharjoitteita

3. Unettomuuteen liittyvät tunteet

Tapaamisessa käsitellään unettomuuden virheellisiä ajatusmalleja, pelon vaikutuksia uneen sekä unettomuuden ehdollistumista. Opit keinoja ajatusten ja tunteiden säätelyyn ja saat itsehoitoharjoitteita.

4. Stressi ja tietoinen läsnäolo

Tapaamisessa käsitellään yksilöllisten stressitekijöiden hallintaa ja purkua, tietoisen läsnäolon merkitystä unettomuuden hoidossa, unettomuuteen liittyvien myyttien purkua sekä päiväsaikaisia tapoja, jotka edistävät parempaa yöunta.​

5. Unilääkkeet ja niiden purku, sekä kysymyksiä lääkärille 

Lääkäri osallistuu yhteen ryhmäkerroista. Kerralla käydään läpi unilääkkeiden vaikutus ja miten niiden mahdollinen purku toteutetaan. Lisäksi voit kysyä lääkäriltä mieltä askarruttavia asioita liittyen uneen, vireyteen ja unettomuuteen.

6. Ohjeita takaiskujen varalle

Tapaamisessa käsitellään hyväksymistä, arvoja ja myötätuntoa sekä näiden vaikutusta uneen. Tapaamisessa kerrataan ydinasiat, annetaan vinkkejä jatkoon. Tarvittaessa voidaan sopia myös seurantakäynnistä noin 6 kk kuluttua.​

 

Valmentajat

Anne Lång Työterveyshoitaja, univalmentaja
Anna-Mari Aronen Sairaanhoitaja, unihoitaja, unilaboratoriohoitaja, CBT-i unettomuusterapeutti, Vuoden Unihoitaja 2017 
Eevert Partinen Yleislääkäri, Terveystalo Helsinki Uniklinikan unen asiantuntijalääkäri.

Ilmoittaudu uniryhmään

Info


Toteutustapa
: reaaliaikainen etäryhmä
Työmäärä: 5 kertaa, yhteensä 7,5 h.
Ilmoittautuminen: sitova, 20.2. mennessä
Ryhmäkoko: 5–10 hlöä
Hinta: 570€ per osallistuja + alv 0-24%*

Aikataulu

Ti 27.2. klo 14.30-16.00
Ti 12.3. klo 14.30-16.00
Ti 26.3. klo 14.30-16.00
Ti 9.4. klo 14.30-16.00
Ti 23.4. klo 14.30-16.00

*) Alv on 0%, mikäli asiakkaalla on todettu unihäiriö ja suositus uniryhmästä on tuotu esille yrityksen työterveyden toimintasuunnitelmassa sekä palvelun antajana on työterveyshoitaja tai työterveysfysioterapeutti. Sairaanhoitajan antamana valmennus katsotaan TYHY-toiminnaksi, ja alv on tällöin 24%.