Prisma: hypermarketin työhyvinvointipulmat hoidettiin kuntoon työterveyspsykologin tuella

Kun Järvenpään Prisman vuosittaisesta työhyvinvointikyselystä tuli huolestuttavat tulokset, johtaja Raimo Vellamo tarttui heti toimeen. Yhdessä työterveyspsykologin kanssa selvitettiin ongelmat perusteellisesti, koko 120 hengen henkilöstö haastateltiin ja sparrattiin mukaan rakentamaan parempaa ilmapiiriä. Johto toteutti aktiivisesti korjaustoimet ja seuraavan hyvinvointikyselyn tulos oli kaikkien aikojen paras.

Viikon jokaisena päivänä aamukuudesta lähtien kello 24:ään saakka Järvenpään Prisman 8000 neliön suurissa, valoisissa tiloissa liikutetaan kymmeniätuhansia tuotemerkkejä. Siihen, ja ennen kaikkea asiakkaiden sujuvaan ja ystävällisen palvelemiseen, tarvitaan reilut 120 motivoitunutta työntekijää.

Henkilöstön hyvinvointia on kartoitettu Prismassa vuosittain HOK-Elannon työhyvinvointikyselyllä. Syksyllä 2018 kyselyn tulokset laskivat yllättäen paljon, näin etenkin eräässä muutoin hyvin menestyvässä yksikössä.

”Taloudellisia haasteita ei Järvenpään Prismassa yksikössä ollut, ja yksikkö on toiminut jopa pilottiyksikkönä monissa kehittämishankkeissa. Olimme hetki sitten aloittaneet pilotin uudenlaisella organisaatiorakenteella ja myös useita muita työntekoon vaikuttavia muutoksia oli meneillään”, kertoo Prisma Järvenpään johtaja Raimo Vellamo.

Kaupan liiketoiminta pyörii ihmisten työpanoksella, joten asia oli vakava. Nyt pelissä oli heidän motivaationsa ja työssä jaksaminen. Pahentuessaan ongelmat olisivat aiheuttaneet sairauspoissaoloja ja näkyneet lopulta tuloksessa. Vellamo huolestui tilanteesta ja halusi selvittää tarkemmin, mikä työntekijöitä kaiversi. Prisman työterveyspalveluiden tuottaja Terveystalo oli luonteva valinta kumppaniksi, jonka kanssa lähdettiin selvittämään, miksi työyhteisössä voidaan huonosti ja mistä löydetään keinot tilanteen korjaamiseksi.

2019-04 Prisma Järvenpää.jpg

Prisma Järvenpään johtaja Raimo Vellamo.

Koko henkilökunta mukana kehitystyössä

Terveystalon organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi Hanna Savontaus aloitti tehtävän perehtymällä työhyvinvointikyselyn tuloksiin. Sen jälkeen asetettiin yhdessä selkeät tavoitteet esille nousseiden asioiden korjaamiseksi. Sitten Savontaus kääri hihat ja haastatteli huolella Prisman yli sata työntekijää. Raimo Vellamolle työn huolellinen suunnittelu ja perusteellisuus olivat mieleen.

”Ajat varattiin pitkälle eteenpäin ja kaikki suunniteltiin systemaattisesti. Terveystalon Savontaus heittäytyi kyynärpäitä myöten meidän maailmaamme, halusi ymmärtää sitä ja käyttää oikeita termejä, työtehtäviä ja titteleitä. Hienoa oli myös se, että jokaisen vaiheen jälkeen pysähdyttiin yhdessä tsekkaamaan missä nyt ollaan”, hän kiittelee.

Vellamo ja Savontaus tapasivat kuukausittain koko hankkeen ajan. Vapaamuotoisissa tapaamisissa tarkasteltiin yhdessä, missä mennään ja mitä työyhteisössä tapahtuu.

Muutosten aiheuttamaa hämmennystä

Haastatteluissa kävi ilmi, että kyse oli erityisesti organisaatiomuutosten aiheuttamasta epävarmuudesta ja siitä juontuvasta vastuiden epäselvyydestä. Hektisessä työssä kaivattiin kannustavaa otetta ja toisten huomioimista etenkin vastuuhenkilöiden, mutta myös kollegoiden taholta ja uusien tulijoiden perehdytykseen haluttiin parannuksia.

Haastattelujen jälkeen Savontaus aloitti johdon ja työyhteisön sparraukset, joissa hän hyödynsi selvitystyönsä havaintoja.

”Pohdimme avoimesti keskustellen haastattelussa ilmenneitä asioita. Tapaamisia vastuuhenkilöiden kanssa oli useita, ja kokoonpanot vaihtelivat tarpeen mukaan. Myös työntekijätiimejä tavattiin ja niissä keskustelimme myös työyhteisötaidoista”, Savontaus kertoo.

”Hanna Savontauksella oli sopivan kyseenalaistava ja eteenpäin vievä ote. Hän haastoi meitä hyvin, kysyi inhottavan hyviä kysymyksiä, eivätkä keskustelut olleet liian kädenlämpöisiä. Eri ryhmien palavereissa hän oli avoin ja rehellinen kertoessaan, että kaikkien tulee olla valmiita muutokseen. Vastuuhenkilöille korostettiin heidän keskeistä rooliaan, jotta kehitystyö onnistuu”, kertoo Vellamo.

Sitoutunut johto ja selkeä työnjako

Työntekijöille oli tärkeää tulla kuulluksi, ja jo asioista puhuminen helpotti tilannetta. Tärkeää oli kuitenkin tehdä myös pysyviä uudistuksia. Ratkaiseva tekijä tarvittavien muutosten teossa oli organisaation ylimmän johdon aktiivinen asenne, sitoutuminen asiaan ja selkeä työnjako.

”Raimo Vellamo oli aidosti kiinnostunut tilanteen selvittämisestä, hänellä oli vilpitön halu kohdata myös vaikeat asiat ja viedä parannustoimia työyhteisössä eteenpäin. Hän otti vastuun esille nousseiden tekijöiden eteenpäin viemisestä organisaatiossa, ja minun tehtäväni oli huolehtia prosessista ja sen etenemisestä. Jokainen prosessin vaihe suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä,” Savontaus kertoo.

Selvitysvaiheen jälkeen Vellamo rakensi kehittämissuunnitelman, jota työstettiin yhdessä. Joidenkin vastuuhenkilöiden vastuita selkiytettiin ja työvuorosuunnittelun runkoa mietittiin uudelleen, jotta kaikille jää riittävästi aikaa palautumiseen. Tärkeää oli saada myös oikeat henkilöt oikeille paikoille ja pitää huolta, että uudet työntekijät saivat hyvän vastaanoton ja opastuksen työhönsä.

Viimeisessä yhteisessä tapaamisessa palattiin suunnitelmaan ja todettiin, että asetetut tavoitteet työyhteisön toiminnan kehittämiseksi olivat toteutuneet. Tässä vaiheessa Savontauksen työ oli tehty ja kehitystyö jatkui organisaatiossa Raimo Vellamon johdolla.

Varsinainen ’tilinpäätös’ onnistuneesta kehittämistyöstä oli uusi työhyvinvointikysely. Vaikka takana oli elintarvikekaupan alalla poikkeuksellisen kiireinen koronan haastama vuosi, syksyllä 2020 toteutetussa työhyvinvointikyselyssä Järvenpään Prisma sai historiansa kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Erityisen suurta nousu oli hankkeen alussa ongelmallisimmaksi koetussa tiimissä. Ilmapiirin parannuttua myös taloudellinen tulos nousi kaikissa tiimeissä.

Muutos työyhteisössä ei ole vain ’yksi temppu’, vaan pitkäjänteisen kehittämistyön tulos.

Terveystalon organisaatiokonsultti Hanna Savontaus

Mikä mahdollisti täyskäännöksen?

”Muutos työyhteisössä ei ole vain ’yksi temppu’, vaan pitkäjänteisen kehittämistyön tulos. Johtajan rooli, hänen sitoutumisensa ja kiinnostuksensa hanketta kohtaan ovat keskeisiä muutosta eteenpäin vieviä tekijöitä. Työskentely on parhaimmillaan tiivistä yhteistyötä, jossa tulevia vaiheita pohditaan yhdessä ja mietitään eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja seurauksia. Tämä kaikki edellyttää aikaa ja tilaa sekä työyhteisöltä että johtajalta”, summaa Terveystalon organisaatiokonsultti Hanna Savontaus.

Järvenpään Prisma

  • HOK-Elannon omistama, S-ryhmän hypermarket, jolla on elintarvike- ja päivittäistavaravalikoiman lisäksi kodin, vapaa-ajan ja pukeutumisen tuotteita
  • Liikekeskus on avattu vuonna 1999
  • Henkilöstö noin 120 kaupan alan ammattilaista
  • Liikevaihto vuonna 2020 oli reilut 54 M€

Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme

Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä Mielen chat ja sparri -palvelukokonaisuus ja tutkitusti vaikuttava Työterveyden lyhytpsykoterapia auttavat mielen haasteissa. Tilaa Mielenpalveluista kertova esitteemme sähköpostiisi ja tutustu ratkaisuihimme.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme

 

Lue lisää asiakastarinoitamme

Kaikki toimialat ja työlajit erityispiirteineen ja vaatimuksineen ovat meille tuttuja. Täältä näet muutamia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet.