Melatoniini on aivoissa sijaitsevan käpyrauhasen tuottama hormoni, jota erittyy verenkiertoon.

Melatoniini voi auttaa viivästyneen univalverytmin hoidossa ja aikaerosta johtuvassa unettomuudessa

17.12.2021 | Päivitetty 8.2.2024

Melatoniini on ihmisen luontainen hormoni, joka aiheuttaa väsymyksen tunteen iltaisin. Se rytmittää sisäistä kelloa ja tahdistaa näin vuorokausirytmiä. Oikein käytettynä melatoniinivalmiste on hyvä ja turvallinen vaihtoehto verrattuna moniin muihin perinteisiin unilääkkeisiin. Tässä tietopaketissa kerromme melatoniinista ja siitä, mitä sen käytössä on hyvä huomioida.

Tilapäinen unettomuus on osa normaalia elämää. Voit kokeilla melatoniinia yksittäisiä päiviä, mutta jos tästä ei ole apua tai koet joutuvasi käyttämään sitä useampia päiviä, on hyvä selvittää unettomuuden syyt. Ammattilaisemme auttavat sinua selvittämään unettomuuden taustalla olevat syyt, ja tarjoavat niihin tarvittavan avun. Voit hakeutua unihäiriöiden hoitoon perehtyneiden asiantuntijoiden vastaanotolle ilman lähetettä.

Sisällysluettelo

Mitä on melatoniini?

Melatoniini on aivoissa sijaitsevan käpyrauhasen tuottama hormoni, jota erittyy verenkiertoon. Ihmisen luonnollinen melatoniinin eritys alkaa illalla ja on suurimmillaan yöllä. Aamuisin melatoniinin eritys on hyvin vähäistä ja päivällä sitä ei erity ollenkaan. 
 
Melatoniinilla on lievästi väsyttävä vaikutus, eikä se muuta univaiheiden koostumusta, kuten REM-unen tai syvän unen määrää, yöunen aikana. Tämän ominaisuutensa vuoksi sitä käytetään myös nukahtamista edistävänä lääkkeenä. Melatoniinivalmisteet on hyväksytty lääkeaineeksi ja lisäravintoaineeksi eli ravintolisäksi. Suomessa melatoniinia on ollut saatavilla myös ilman reseptiä vuoden 2013 alusta alkaen.

 

Melatoniinin käyttö unettomuuden hoidossa

Unettomuuden ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito. Unettomuuden lääkkeetön hoito on muun muassa: elintapojen tarkastelua, liikuntaa, rentoutusta, uniärsykkeiden hallintaa, toiminnallisen ja ajatusten aiheuttaman ylivireyden purkamista ja esimerkiksi vuoteessa olon rajoittamista.
 
Nukkumisen ja unettomuutta ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen voi saada apua univalmennuksesta. Välillä haastavissa tapauksissa joudutaan käyttämään uneen tai nukahtamiseen vaikuttavaa lääkettä. Tällöin melatoniini on hyvä ja turvallinen vaihtoehto verrattuna moniin muihin perinteisiin unilääkkeisiin.
 
Melatoniinin hyötyä on tutkittu erityisesti viivästyneen univalverytmin hoidossa, aikaerounettomuudessa (jet lag) sekä ikääntyvien nukahtamisongelmissa. Edellä mainituissa tapauksissa melatoniinin käytöstä on todistetusti saatu apua. 
 
Melatoniini ei sen sijaan välttämättä auta nukkumaan paremmin, jos kyseessä on niin sanottu ei-elimellinen unettomuus, jolloin unettomuuden taustalta ei ole löydettävissä mitään sairautta tai erityistä syytä. Melatoniinia ei tulisi myöskään käyttää vuorotyöstä johtuvan unettomuuden hoidossa. 

 

Melatoniini − annostus

Ravintolisänä melatoniinia voi käyttää 1−1,9 milligramman annoksella nukahtamisajan nopeuttamiseksi. Aikaeron yksilöllisten vaikutusten lievittämiseksi melatoniinia voi käyttää 0,5‒5 milligramman annoksella muutaman päivän ajan.

Melatoniinia ei suositella ottamaan ohjeessa suositeltua määrää enempää, koska suuremmista annoksista ei ole hyötyä.

 

Milloin melatoniini kannattaa ottaa?

Lyhytvaikutteinen melatoniini suositellaan otettavaksi kello 18–23 välisenä aikana ja pitkävaikutteinen kello 20–22 välillä.

Ihmisen luonnollinen melatoniinin eritys alkaa illalla ja on suurimmillaan yöllä. Melatoniinin päätehtävä on tahdistaa ihmisen vuorokausirytmiä, ja tästä syystä myös melatoniini tulisi ottaa mahdollisimman säännöllisesti iltaisin aina samaan kellonaikaan.

Onko melatoniinilla haittavaikutuksia?

Melatoniini on yleensä hyvin siedetty lyhytaikaisessa käytössä ja sen haittavaikutukset ovat lieviä. Tutkimuksen perusteella melatoniinin yliannostuksesta ei ole tullut vaarallisia haittoja.
 

Melatoniinin käytön tavallisimmat haitat ovat:

  • päänsärky
  • huimaus
  • pahoinvointi
  • väsymys 

Voiko melatoniinin pitkäaikaisesta käytöstä olla jotain haittaa? 

Melatoniinin pitkäaikaiskäytöstä ei ole vielä saatavilla tarpeeksi tutkimustuloksia. Unettomuuden ensisijaiseksi hoidoksi suositellaan unettomuuden lääkkeettömiä hoitomuotoja. Välillä haastavissa tapauksissa voidaan käyttää lääkkeettömien hoitojen lisäksi nukahtamiseen vaikuttavaa lääkettä, ja tällöin melatoniini on turvallinen vaihtoehto. 

 

Melatoniini − yhteisvaikutukset

Melatoniinin lievästi väsyttävän vaikutuksen lisäksi se saattaa hidastaa veren hyytymistä, suurentaa veren glukoosipitoisuutta ja nostaa verenpainetta. Suoranaista estettä melatoniinivalmisteiden käytölle muun lääkityksen yhteydessä ei ole, mutta yhteiskäyttö vaatii tietyissä tapauksissa tavallista tarkempaa seurantaa. 

Melatoniini ja lääkkeet 

SSRI-lääkkeistä fluoksavimiini suurentaa melatoniinipitoisuutta merkittävästi ja rauhoittavaa vaikutusta on seurattava tarkoin. Yhdessä fluoksavimiinin kanssa käytettäessä melatoniiniannoksen tulisi olla enintään 1 milligrammaa. Melatoniinin käyttö voi voimistaa myös rauhoittavien (sedatiivisten) lääkkeiden vaikutusta. Yhteiskäytöstä bentsodiatsepiinien tai niiden johdannaisten kanssa voi melatoniinista olla enemmän haittaa kuin hyötyä. 
 
Melatoniinin vaikutus saattaa voimistua myös tiettyjen hormonivalmisteiden, antibioottien, melanooma- ja psoriasislääkkeiden käytön aikana. Yhteiskäyttö näiden lääkkeiden kanssa on kuitenkin tavallisesti hyvin siedettyä, eikä melatoniinin aiheuttama rauhoittava vaikutus yleensä voimistu haittaavaksi yhteiskäytön aikana. 
 
Melatoniini voi voimistaa veren hyytymistä estävien lääkkeiden (antikoagulantti), etenkin varfariinin (Marevan®), vaikutuksia. On myös tiettyjä lääkkeitä, joiden tehoa melatoniini voi heikentää, kuten verenpainelääkkeet. 
 
Kaikkia lääkkeitä tulee aina käyttää ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille kaikista käyttämistään lääkkeistä ja ravintolisistä. 

Melatoniini ja alkoholi  

Illan aikana juotu alkoholi häiritsee yöunta ja estää melatoniinin eritystä iltayön ajan. Alkoholi heikentää yöunen laatua sitä enemmän, mitä enemmän alkoholia on nautittu. Alkoholi heikentää myös melatoniinivalmisteen vaikutusta uneen eli vähentää sen tehokkuutta. Alkoholin käyttöä ei suositella melatoniinin käytön aikana.

Melatoniini ja tupakointi 

Tupakointi ei vaikuta käpyrauhasen erittämän melatoniinin pitoisuuksiin. Sen sijaan tupakointi pienentää lääkkeenä tai ravintolisänä otetun melatoniinin vaikutusta. 

 

Melatoniini − raskaus ja imetys

Melatoniinin käyttöä ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Suositus perustuu siihen, että melatoniinin käytöstä ihmisen raskauden aikana ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Eläinkokeista sen sijaan on saatu tuloksia, joiden mukaan jo kohtuullisilla annostasoilla on ollut hormonaalisia vaikutuksia ja käyttäytymisen muutoksia.

Melatoniini lapselle?

Melatoniinin käyttö on viime aikoina yleistynyt myös lasten ja nuorten vuorokausirytmin ja unettomuuden hoidossa. Tutkimustietoa melatoniinin haittavaikutuksista lapsilla ja nuorilla on vielä vähän. Tästä syystä melatoniinia ei pidä käyttää lapsilla ja nuorilla ilman lääkärin ohjeistusta.

Melatoniini ja levottomat jalat

Osalla melatoniini voi pahentaa levottomien jalkojen oireyhtymää, mutta vaikutus on yksilöllinen. Melatoniinin vaikutuksen omalla kohdalla voi testata olemalla hetken kokonaan ilman melatoniinia, ja sen jälkeen kokeilla sen käyttöä taas muutamien päivien ajan.

Milloin lääkäriin?

Tilapäinen unettomuus on osa normaalia elämää. Mikäli uniongelmat jatkuvat, sinun on mahdollista hakea ja saada apua Terveystalon unen asiantuntijoilta.

Voit kokeilla melatoniinia yksittäisiä päiviä, mutta jos tästä ei ole apua tai koet joutuvasi käyttämään sitä useampia päiviä, on hyvä selvittää unettomuuden syyt.

Ammattilaisemme auttavat sinua selvittämään syyt unettomuuden taustalla, ja tarjoavat niihin tarvittavan avun. Tuki ja hoito räätälöidään oikean asiantuntijan avulla aina jokaisen yksilöllisten tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Unihäiriöiden hoitoon perehtyneiden asiantuntijoiden vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä. Vastaanotolla lisätään ymmärrystä unesta sekä voidaan harjoitella käytännön menetelmillä, kuinka unesta tulisi mahdollisimman hyvälaatuista ja palauttavaa.  
 
Unihäiriöiden hoidon kirjoon kuuluu elämäntapojen, unihygienian ja unirytmin neuvonta, lääkehoito sekä rentoutushoitoihin ohjaaminen. Lääkehoitoa suositellaan käytettäväksi vain tilapäisesti.

Lääkkeitä ei tule aloittaa turhan herkästi, ja jos olo on aamulla virkeä ja elämänlaatu hyvä unettomuusoireista huolimatta, ei lääkitys ole ensisijainen vaihtoehto.

Lääkitys voi pahimmassa tapauksessa ylläpitää unettomuutta, eikä lääkkeiden avulla saavutettu uni ole usein yhtä palauttavaa ja syvää unta. 

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat tietopaketit:

Asiantuntija
Eevert Partinen
Eevert Partinen

yleislääkäri, Terveystalo Helsinki Uniklinikka

Asiantuntijana tässä artikkelissa toimi Terveystalo Helsinki Uniklinikan yleislääkäri Eevert Partinen.

Ethän jää yksin uniongelmien kanssa

Unettomuutta ja unihäiriöitä voidaan hoitaa tehokkaasti. Fokus Unen erikoisyksikkö tarjoaa osaavan tiimin tueksesi, jotta voisit nukkua yösi paremmin.

Tutustu suosituimpiin Fokus Unen palveluihin