Syömishäiriöiden hoito ja ravitsemus

Syömishäiriöt ovat mielenterveyshäiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriöitä. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat anoreksia, bulimia ja ahmintahäiriö (BED). Näiden lisäksi on vielä suuri joukko epätyypillisiä syömishäiriöitä, kuten esimerkiksi ortoreksia. Syömishäiriöiden hoito tulisi toteuttaa moniammatillisesti, jossa ravitsemushoidon suunnittelussa ja ohjaamisessa tulisi hyödyntää asiaan perehtyneitä ravitsemusterapeutteja.

Kun olet motivoitunut hankkimaan apua syömishäiriön ravitsemushoitoon, varaa aika ravitsemusterapeutille. Syömishäiriöiden hoitoon perehtyneillä ravitsemusterapeuteilla on laaja ymmärrys ruokailutottumusten syy-seuraussuhteista sekä ruokavalion vaikutuksista kehoon ja mieleen.

Ravitsemusterapeutti voi auttaa sinua riippumatta siitä, oletko sairastanut syömishäiriön aiemmin vai sairastatko sitä parhaillaan. Ravitsemushoidossa keskitytään syömishäiriön parantamiseen, jolloin saat yksilöllistä ravinto-ohjausta ravitsemusterapeutilta sekä tukea ruokailutottumusten muutosten tekemiseen.

Syömishäiriöiden hoitoon ja ravitsemukseen liittyvät diagnoosit, oireet, termit ja toimenpiteet

  • anoreksia

  • bulimia

  • epätyypillinen syömishäiriö

  • lihavan ahmimishäiriö ja ahmintahäiriö (BED)

  • ortoreksia

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Erityisruokavalio-ohjaus