Ravitsemushoito sairaalapalveluissa ja leikkausten yhteydessä

Sairaalapalveluissa ravitsemushoidon toteuttajana hyödynnetään ravitsemusterapeuttia.

Ravitsemusterapeutin tekemästä ravitsemuksellisesta arvioinnista ja ohjauksesta hyötyvät esimerkiksi kirurgiseen toimenpiteeseen menevät tai siitä toipuvat potilaat. Hyöty on todennäköinen erityisesti niille potilaille, joilla leikkaus kohdistuu ruoansulatuselimistöön, joilla leikkaus on suuri ortopedinen tai neurologinen ja joiden ruokailutottumukset ovat puutteelliset tai häiriintyneet (todennäköinen virheravitsemus). Sama koskee potilaita, jotka ovat laihtuneet viimeisten kuukausien aikana huomattavasti tai joiden painoindeksi on alle 18.5.

Kun olet siis menossa leikkaukseen ja haluat varmistua ruokavalion riittävyydestä, varaa aika asiaan perehtyneelle ravitsemusterapeutille. Ravinto-ohjauksessa ravitsemusterapeutti huomioi yksilöllisesti leikkauksen vaikutukset ruokailutottumuksiisi. Ohjauksen tavoitteena on, että toivut leikkauksesta mahdollisimman hyvin ja nopeasti.

Ravitsemushoitoon sairaalapalveluissa liittyvät esimerkiksi

  • ruoansulatuselimistön leikkaus

  • lihavuusleikkaus

  • ortopedinen tai neurologinen leikkaus

  • virhe- tai vajaaravitsemus

  • laihtuminen

  • alipaino

  • letkuravitsemuksen aloitus

  • sosemainen tai nestemäinen ruokavalio

  • paranemisprosessin pitkittyminen

Tutustu myös:

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Erityisruokavalio-ohjaus

Palvelut

Syömishäiriöiden hoito ja ravitsemus

Syömishäiriöt ovat mielenterveyshäiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriöitä. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat anoreksia, bulimia ja ahmintahäiriö (BED). Näiden lisäksi on vielä suuri joukko epätyypillisiä syömishäiriöitä, kuten esimerkiksi ortoreksia. Syömishäiriöiden hoito tulisi toteuttaa moniammatillisesti, jossa ravitsemushoidon suunnittelussa ja ohjaamisessa tulisi hyödyntää asiaan perehtyneitä ravitsemusterapeutteja.

Palvelut

Diabetes ja ruokavalio

Syöty ruoka ja energiapitoiset nesteet vaikuttavat verensokeriin. Diabeteksessa elimistön kyky käsitellä ruokavaliosta saatua energiaa on häiriintynyt ja tämä johtaa normaalia korkeampiin verensokeriarvoihin. Pitkällä aikavälillä diabeetikon huono hoitotasapaino eli yleensä korkeat verensokeriarvot voivat johtaa moniin diabeteksen liitännäissairauksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi silmän verkkokalvon sairaudet, hermoston sairaudet, munuaissairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

Palvelut

Lihavuusleikkaus ja ruokavalio

Lihavuusleikkaus ei ole aina pysyvän laihtumisen tae. Jotta pysyviin tuloksiin päästään, myös elämäntapamuutosten, erityisesti ruokailutottumusten muutosten, on oltava pysyviä. Ravitsemushoito onkin kiinteä osa lihavuusleikkauksen hoitoa, sekä ennen että jälkeen itse leikkauksen.

Palvelut

Migreeni ja ruokavalio

Ruokavalio ja ruokailutottumukset voivat sekä provosoida että hillitä migreenikohtausten ilmenemistä. Migreenin hoitoon kuuluvat ruokavalion ja ruokailutottumusten arvioiminen sekä ravitsemushoito. Ravitsemushoito pitää sisällään esimerkiksi lääkkeettömän estohoidon, jolla selvitetään migreenikohtauksia laukaisevia ruokavaliotekijöitä ja ohjataan tarvittaessa niiden välttämiseen.

Palvelut

MS-potilaan ruokavalio

MS-tauti voi vaikuttaa merkittävästi MS-potilaan ruokavalioon ja ruokailutottumuksiin. MS-tauti voi aiheuttaa laihtumista, painonhallinnan haasteita, vatsavaivoja, luuston haurastumista, nielemisvaikeuksia ja ruokahaluttomuutta.

Palvelut

Muistisairaan ruokavalio

Muistisairauksien riskiä voidaan pienentää muistiterveyttä edistävällä ruokavaliolla ja ruokailutottumuksilla. Muistiterveyttä edistävällä ruokavaliolla pyritään ennen kaikkea vaikuttamaan muistisairauksien riskitekijöihin, kuten lihavuuteen, veren kolesteroliarvoihin ja kohonneeseen verenpaineeseen.