Muistisairaan ruokavalio

Muistisairauksien riskiä voidaan pienentää muistiterveyttä edistävällä ruokavaliolla ja ruokailutottumuksilla. Muistiterveyttä edistävällä ruokavaliolla pyritään ennen kaikkea vaikuttamaan muistisairauksien riskitekijöihin, kuten lihavuuteen, veren kolesteroliarvoihin ja kohonneeseen verenpaineeseen.

Muistisairaiden hoitoon kuuluu yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekeminen. Kuntoutussuunnitelman yksi osa-alue on ravitsemushoito. Muistisairaan ravitsemushoito keskittyy yleisen terveyden edistämiseen, vajaaravitsemuksen ehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitoon sekä mahdollisten muiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen, hoitoon.

Kun sinä tai läheisesi tarvitsee apua muistisairaan ruokavalion kanssa, varaa aika ravitsemusterapeutille. Ravitsemusterapeutin ohjauksessa muistisairauksien ja niiden riskitekijöiden hoidon laatu on turvattu.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolla löydätte muistisairaalle sopivan ruokavalion. Lisäksi ravitsemusterapeutti on tukena asiakkaan ruokailutottumusten muutoksissa huomioiden samalla tämän yksilölliset erityistarpeet ja ravitsemushoidolle asetetut tavoitteet. Ravitsemusterapeutin ohjaus kohdistuu sekä asiakkaaseen että tämän ruokahuollosta vastaavaan henkilöön.

Usein ravitsemusterapeutin toteuttama ravitsemushoito koostuu useamman vastaanottotapaamisen sarjasta. Jos ruokavalioon tehtävät muutokset ovat vähäisiä ja niiden toteutuminen tuntuu todennäköiseltä, ei ravitsemusterapeutin seurantaa välttämättä tarvita.

Muistisairaan ruokavalioon liittyvät diagnoosit, oireet, termit ja toimenpiteet

 • Alzheimerin tauti

 • Lewyn kappale -tauti

 • verisuoniperäinen muistisairaus

 • otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus

 • dementia

 • lihavuus

 • veren kolesteroliarvot

 • kohonnut verenpaine

 • sydän- ja verisuonitaudit

 • tyypin 2 diabetes

 • ravitsemushoito

 • syömisen ja ruokailun haasteet

 • ruoanvalmistuksen ja syömisen apuvälineet

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Erityisruokavalio-ohjaus

Palvelut

Syömishäiriöiden hoito ja ravitsemus

Syömishäiriöt ovat mielenterveyshäiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriöitä. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat anoreksia, bulimia ja ahmintahäiriö (BED). Näiden lisäksi on vielä suuri joukko epätyypillisiä syömishäiriöitä, kuten esimerkiksi ortoreksia. Syömishäiriöiden hoito tulisi toteuttaa moniammatillisesti, jossa ravitsemushoidon suunnittelussa ja ohjaamisessa tulisi hyödyntää asiaan perehtyneitä ravitsemusterapeutteja.

Palvelut

Diabetes ja ruokavalio

Syöty ruoka ja energiapitoiset nesteet vaikuttavat verensokeriin. Diabeteksessa elimistön kyky käsitellä ruokavaliosta saatua energiaa on häiriintynyt ja tämä johtaa normaalia korkeampiin verensokeriarvoihin. Pitkällä aikavälillä diabeetikon huono hoitotasapaino eli yleensä korkeat verensokeriarvot voivat johtaa moniin diabeteksen liitännäissairauksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi silmän verkkokalvon sairaudet, hermoston sairaudet, munuaissairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

Palvelut

Lihavuusleikkaus ja ruokavalio

Lihavuusleikkaus ei ole aina pysyvän laihtumisen tae. Jotta pysyviin tuloksiin päästään, myös elämäntapamuutosten, erityisesti ruokailutottumusten muutosten, on oltava pysyviä. Ravitsemushoito onkin kiinteä osa lihavuusleikkauksen hoitoa, sekä ennen että jälkeen itse leikkauksen.

Palvelut

Migreeni ja ruokavalio

Ruokavalio ja ruokailutottumukset voivat sekä provosoida että hillitä migreenikohtausten ilmenemistä. Migreenin hoitoon kuuluvat ruokavalion ja ruokailutottumusten arvioiminen sekä ravitsemushoito. Ravitsemushoito pitää sisällään esimerkiksi lääkkeettömän estohoidon, jolla selvitetään migreenikohtauksia laukaisevia ruokavaliotekijöitä ja ohjataan tarvittaessa niiden välttämiseen.

Palvelut

MS-potilaan ruokavalio

MS-tauti voi vaikuttaa merkittävästi MS-potilaan ruokavalioon ja ruokailutottumuksiin. MS-tauti voi aiheuttaa laihtumista, painonhallinnan haasteita, vatsavaivoja, luuston haurastumista, nielemisvaikeuksia ja ruokahaluttomuutta.

Palvelut

Munuaisten vajaatoiminta ja ruokavalio

Ravitsemushoito on keskeinen osa munuaisten vajaatoiminnan hoitoa. Munuaispotilaan ruokavalio vaihtelee yksilöllisesti munuaisten vajaatoiminnan vaiheen mukaan.