Ranteen nivelsidevamma

Tavallisimmat nivelsidevammat ranteessa ovat veneluun ja puolikuuluun välisen nivelsiteen repeäminen tai värttinäluun ja kyynärluun välisen nivelsiteen repeäminen. Kyynärnivelessä tavallisimpia ovat olkaluun ja kyynärluun välisen ulkosivusiteen ja sisäsivusiteen repeämät. Vammat syntyvät yleensä tapaturman seurauksena (työ, liikenne, kaatuminen, urheilu). Osa voidaan hoitaa ilman leikkausta ja osa vaatii leikkaushoidon, jossa apuna voidaan käyttää ranteen tai kyynärnivelen tähystsystä. Nivelside voidaan korjata tai, jos kyse on vanhasta vammasta, rakentaa uudelleen käytämällä kehosta otettua jännesiirrettä. Kyynärnivelen sisäsivusiteen (mediaalinen kollateraaliligamentti) vaurio on tyypillisesti heittolajeja harrastavan ihmisen vamma.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ranne ja käsi

Palvelut

Veneluun murtuma

Rannemurtumia, esim. veneluun murtumaa, voidaan tarvittaessa hoitaa leikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Tyypillisesti luunpalat kiinnitetään toisiinsa metallisella ruuvilla tai piikillä. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa. Tehdään niin pian kuin mahdollista.

Palvelut

Käden jännevamma

Käden jännevammoja voidaa hoitaa leikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.

Palvelut

Käden hermovamma

Käden hermovammoja voidaa hoitaa leikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.

Palvelut

Käden jännetuppitulehdus

Käden jännetuppitulehdukset, esim. nk. napsusormi, syntyvät yleensä kuormituksen seurauksena. Kipulääkkeiden lisäksi hoitona voidaan antaa paikallisia kortisoniruiskeita. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää leikkaushoitoa.

Palvelut

Sormen nivelsidevamma

Sormien erilaisia nivelsidevammoja, esim. kärki- ja keskinivelen sekä rystysen vammoja voidaan hoitaa leikkauksella. Leikkauksessa nivelside kiinnitetään takaisin luuhun titaaniankkurilla. Käsi kipsataan noin 6 viikon ajaksi. Leikkaus tehdään yleensä puudutuksessa.

Palvelut

Rannekanavaoireyhtymä

<p>Rannekanavaoireyhtymä eli karpaalitunnelisyndrooma on tyypillinen ranteen rasitusvaiva, jossa keskihermo on puristuksissa ranteesta kämmeneen johtavassa rannekanavassa.</p>