Ranteen nivelsidevamma

Tavallisimmat nivelsidevammat ranteessa ovat veneluun ja puolikuuluun välisen nivelsiteen repeäminen tai värttinäluun ja kyynärluun välisen nivelsiteen repeäminen. Kyynärnivelessä tavallisimpia ovat olkaluun ja kyynärluun välisen ulkosivusiteen ja sisäsivusiteen repeämät. Vammat syntyvät yleensä tapaturman seurauksena (työ, liikenne, kaatuminen, urheilu). Osa voidaan hoitaa ilman leikkausta ja osa vaatii leikkaushoidon, jossa apuna voidaan käyttää ranteen tai kyynärnivelen tähystsystä. Nivelside voidaan korjata tai, jos kyse on vanhasta vammasta, rakentaa uudelleen käytämällä kehosta otettua jännesiirrettä. Kyynärnivelen sisäsivusiteen (mediaalinen kollateraaliligamentti) vaurio on tyypillisesti heittolajeja harrastavan ihmisen vamma.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ranne ja käsi