Psykiatrisen sairaanhoitajan päihde- ja riippuvuustuki yksityisasiakkaille

Psykiatrisen sairaanhoitajan päihde- ja riippuvuustuki on suunnattu yksityisasiakkaille, joilla on päihteiden riskikäyttöä, lievä tai keskivaikea päihdehäiriö, toiminnallinen riippuvuus esim. peliriippuvuus tai huoli omasta päihdekäytöstä tai riippuvuudesta. Palvelua tarjoaa päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien hoitoon perehtynyt psykiatrinen sairaanhoitaja. Työskentelyssä keskeistä on tiedon antaminen, keskustelu, motivointi ja hyvä vuorovaikutussuhde. Työskentelyssä käytettäviä keskeisiä menetelmiä ovat esimerkiksi motivoiva haastattelu, ratkaisukeskeiset menetelmät ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Hoitajan päihde- ja riippuvuustuki työterveysasiakkaille

Palvelut

Riippuvuuksien arviointi ja tuki

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Riippuvuudet eli addiktiot voivat liittyä esimerkiksi alkoholiin, tupakkaan, huumaus- ja lääkeaineisiin, pelaamiseen, internetin ja somen käyttöön, ihmissuhteisiin ja seksiin. Riippuvuuksiin liittyy pakonomaisuutta ja ne voivat heijastua kielteisellä tavalla eri elämän osa-alueisiin, kuten ihmissuhteisiin, työhön, opiskeluun ja fyysiseen terveyteen. Riippuvuudesta luopumisen tekee haasteelliseksi psyykkiset ja/tai fyysiset vieroitusoireet. Riippuvuuteen liittyviä teemoja on mahdollista käsitellä aiheeseen perehtyneen asiantuntijan kanssa. Keskustelun avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja keinoja riippuvuudesta irtautumiseksi.

Palvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja on mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut ammattilainen, jolla on mielenterveys-, kriisi-, ja päihdetyön osaamista opintojen, lisäkoulutuksen ja työkokemuksen kautta. Psykiatrisella sairaanhoitajalla on opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, jonka pohjalta hän on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Psykiatrinen sairaanhoitaja voi kartoittaa psyykkistä tilannetta, sekä arvioida ja opastaa eteenpäin hoitopolulla. Hän voi myös antaa ohjausta tavallisimpiin mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin liittyen niin sairastuneelle kuin hänen läheisilleen. Hän voi toimia myös psykiatrin tai päihdelääkärin työparina tehden muun muassa haastattelututkimuksia diagnostiikan tueksi tai hoitosuunnitelman mukaisia seurantakäyntejä. Esimerkiksi psyykelääkityksen seurantakäynnit voivat toteutua myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla lääkärin arvion perusteella. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on matalan kynnyksen palvelua ja ensimmäinen yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle hakeutumiseen ei tarvita lähetettä.

Palvelut

Riippuvuuksien diagnostiikka ja lääkehoito

Riippuvuussairauksiin lasketaan päihdehäiriöiden lisäksi erilaiset toiminnalliset riippuvuudet (esimerkiksi peliriippuvuus). Vastaanotolla kartoitetaan riippuvuusproblematiikan taustaa, ajankohtaista tilannetta ja vaikeusastetta sekä tehdään lähete tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin. Näiden tietojen pohjalta laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka voi sisältää terapiaa, laboratorioseurantaa ja/tai lääkehoitoa.