Hoitajan päihde- ja riippuvuustuki työterveysasiakkaille

Hoitajan päihde- ja riippuvuustuki on suunnattu työterveysasiakkaille, joilla on päihteiden riskikäyttöä, lievä tai keskivaikea päihdehäiriö, toiminnallinen riippuvuus esim. peliriippuvuus tai huoli omasta päihdekäytöstä tai riippuvuudesta. Palvelua tarjoaa päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien hoitoon perehtynyt psykiatrinen sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja. Työskentelyssä keskeistä on tiedon antaminen, keskustelu, motivointi ja hyvä vuorovaikutussuhde. Työskentelyssä käytettäviä keskeisiä menetelmiä ovat esimerkiksi motivoiva haastattelu, ratkaisukeskeiset menetelmät ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät.

Asiantuntijat