Lihavuusleikkaus

Lihavuuden leikkaushoito on tehokas hoitomuoto hyvin ylipainoisille potilaille. Lihavuusleikkaukseen voidaan turvautua silloin, kun muut hoitomuodot eivät ole johtaneet tulokseen. Vaikeassa ja sairaalloisessa lihavuudessa kirurginen hoito on ainoa hoito, jolla osoitetusti saadaan aikaiseksi hyvä ja pysyvä painonlasku myös pitkäaikaisseurannassa. Lihavuusleikkaukset tehdään tähystystekniikalla nukutuksessa. Leikkausmenetelmästä riippuen mahalaukku joko ohitetaan tai kavennetaan. Verkkoajanvarauksen kautta voit varata vastaanottoajan gastrokirurgille keskustellaksesi leikkauksesta. Lihavuusleikkauksia tehdään Terveystalon sairaalayksiköissä Kampissa, Turussa ja Oulussa. 

Leikkausarvio / kirurgin vastaanotto

Vaikean lihavuuden kirurginen hoito on moniammatillista yhteistyötä. Kirurgin vastaanotolla kartoitetaan ja käydään huolellisesti läpi vaikeaan lihavuuteen altistavat tekijät, potilaan paino- ja laihdutushistoria sekä mahdolliset lihavuuden liitännäissairaudet.

Kirurgi keskustelee kanssasi kaikki leikkaushoitoon ja –menetelmiin liittyvät asiat sekä leikkauspäätökseen tarvittavat tutkimukset. Kaikki potilaat käyvät ravitsemusterapeutin arviossa ja tarvittaessa kirurgi ohjaa sinut vielä esimerkiksi sisätautilääkärin tai endokrinologin vastaanotolle ennen leikkausta.

Leikkaus tehdään potilaan tilanteesta riippuen 1-3 kuukauden kuluttua leikkauspäätöksestä, jotta potilaalla on riittävästi aikaa sopeutua uuteen syömistapaan ja -rytmiin ennen leikkaushoitoa.

Tutustu ja varaa aika konsultaatioon

Ravitsemusterapeuttikäynti

Ravitsemusterapeutti arvioi asiakkaan nykyisiä ruokailutottumuksia ja mahdollisuuksia tehdä pysyviä muutoksia ruokavalioonsa. Käynnillä ravitsemusterapeutti käy konkreettisesti läpi lihavuusleikkaukseen valmistavaa ja leikkauksen jälkeistä ruokavaliota.

Ravitsemusterapeutin ohjausote on valmentavaa elintapamuutosta tukevaa pyrkien huomioimaan asiakkaan ravitsemuskäyttäytymisen taustan, kuten opitut tavat, tottumukset, tietotaidon ja sosiaalisen ympäristön mahdollisimman hyvin. Tapaamisen jälkeen asiakkaalla on ymmärrys siitä, miten ruokavalio tulee yksilöllisesti juuri hänen tilanteessa koostaa.

Tutustu ja varaa aika ravitsemusterapeutille

Tutustu hoitotiimiin

Paulina Salminen

Kirurgian professori, vatsaelinkirurgian dosentti, gastrokirurgian ja kirurgian erikoislääkäri, Terveystalo Turun vatsaelinkirurgian vastaava lääkäri.

Paulina Salminen on tehnyt lihavuuskirurgiaa vuodesta 2005 lähtien ja on kliinisen kirurgisen työn ohella tehnyt aiheesta aktiivista tutkimusta koko tämän ajan. Hän on toiminut vastuututkijana kansallisessa lihavuuskirurgisessa tutkimusryhmässä ja vetänyt isoa tutkimusta, jossa on vertailtu mahalaukun kavennuksen ja mahalaukun ohituksen pitkäaikaistuloksia vaikean lihavuuden hoidossa. Hän on kysytty kotimainen ja kansainvälinen lihavuuskirurgian asiantuntija ja luennoitsija, hän on pitänyt yli 50 kutsuttua luentoa kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa.

Hän on ollut perustamassa Suomen Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistystä (LIME r.y.) ja on nyt LIME r.y.:n puheenjohtaja. Hän on myös maailman lihavuuskirurgisen järjestön (IFSO) hallituksessa ensimmäinen pohjoiseurooppalainen edustaja ja vastavalittu IFSOn Euroopan järjestön seuraava presidentti, tässä tehtävässä hän tulee olemaan ensimmäinen naispresidentti.

Yhteydenotto: Marika Ortio, marika.ortio@terveystalo.com & Päivi Ala-Uotila, paivi.ala-uotila@terveystalo.com

Timo Heikkinen

Vatsaelinkirurgian dosentti, kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri ja Terveystalo Oulun sairaalayksikön vastuulääkäri. Heikkinen leikkaa Helsingissä ja Oulussa.

Heikkinen vastaa Terveystalon lihavuuskirurgiasta Helsingissä ja Oulussa. Hän on aloittanut mahalaukun ohitusleikkaukset Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa 2005 ja Oulun Terveystalossa ensimmäisenä yksityissairaalana Suomessa vuonna 2007. Terveystalossa on tehty eniten lihavuusleikkauksia Suomen yksityissairaaloista.

Heikkinen on urallaan leikannut vajaa 1000 lihavuusleikkausta ja hän on yksi Suomen kokeneimpia tähystyskirurgeja. Heikkisen tutkimustyö on painottunut tähystyskirurgiaan niin kotimaassa kuin kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa. Hän on kouluttanut vatsaelin- ja lihavuuskirurgeja niin Suomessa kuin Euroopassa ja ollut perustamassa LIME ry:tä.

Yhteydenotto: timo.heikkinen@terveystalo.com

Lihavuuskirurgian hoitotiimiin kuuluu kirurgin lisäksi koordinoiva sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sisätautilääkäri ja anestesialääkäri.

Lihavuuden leikkaushoito

Lihavuuskirurgia eli ns. bariatrinen kirurgia on tarkoitettu vaikean lihavuuden hoitoon. Lihavuuden kirurginen hoito on paras apukeino, mutta leikkaushoito tarvitsee tuekseen syömistavan ja -rytmin muutoksen ja potilaan sitoutumisen elämäntapamuutokseen.

Lihavuuskirurgian vaikutukset perustuvat moneen eri tekijään, joista päärooleissa ovat ruokamäärän rajoittaminen, vatsahormonien erityksen muutos ja ravinnon imeytymisen vähentäminen.

Eri leikkausvaihtoehdot

Sekä Suomessa että maailmalla tehdään eniten mahalaukun ohitus- (bypass) ja kavennusleikkauksia (sleeve). Kaikki leikkaukset tehdään tähystystekniikalla.

 • Sleeve-leikkauksessa eli mahalaukun kavennusleikkauksessa mahalaukusta poistetaan n. 75% ja se kavennetaan putkimaiseksi.
 • Ohitusleikkauksessa mahalaukun yläosasta muotoillaan pieni mahalaukkusäiliö. Tähän yhdistetään ruokaa vievä ohutsuolihaara, johon sitten yhdistetään aiempaa mahalaukkua tyhjentävä ja sappi- ja haimanesteitä tuova haara. Kokonaisuutena ruuan kulkureittiä lyhennetään n. 200 cm.
 • Kirurgi käy läpi kanssasi molempiin leikkausmenetelmiin liittyvät edut ja haitat. Leikkausmenetelmän valintaan voi oleellisesti vaikuttaa mahalaukun tähystyslöydös, jonka vuoksi lopullinen leikkausmenetelmän valinta ja –päätös tehdään pääsääntöisesti tähystyksen jälkeen. Sinulle valitaan soveltuvin leikkausmenetelmä yhdessä keskustellen.

Lihavuusleikkauksen jälkeen

Sairaalassa olo: Sairaalaan tulo on leikkauspäivän aamuna, jolloin tapaat kirurgisi ja anestesialääkärin ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen kotiudut yleensä leikkausta seuraavana päivänä. Ennen kotiutumista tapaat vielä kirurgin ja ravitsemusterapeutin, joka antaa sinulle vielä tarkan ohjeistuksen leikkauksen jälkeisestä ravitsemuksesta.

Toipuminen: Työstäsi riippuen sairasloma on 2-3 viikkoa. Tähystysleikkauksen haavakivut helpottavat melko nopeasti ensimmäisen viikon aikana ja sairasloman aikana opettelet uutta syömistapaa ja –rytmiä.

Ruokavalio: Leikkauksen jälkeen ruokavaliossa korostuu säännöllinen 5–8 kertaa päivässä tapahtuva syöminen. Annoskoot ovat alkuun pieniä vain noin 2 rkl–0,5 dl kerralla kasvaen 1–2 dl aterialle. Tärkeää on myös rauhallinen syöminen sekä hyvä ruoan pureskelu. Leikkauksen jälkeen sokeristen ja vähäkuituisten ruokien syömistä rajoitetaan, kun taas proteiinin suhteellinen osuus ruokavaliossa korostuu.

Leikkauksen jälkeisestä syömisestä voidaan erottaa kolme erilaista vaihetta:

 • Vaihe 1: Nestemäinen/sosemainen ruokavalio (1 viikko, sairaalapäivät mukaan luettuina)
 • Vaihe 2: Sosemainen/pehmeä ruoka (viikot 2-4)
 • Vaihe 3: Normaali proteiinipitoinen ruoka (asteittain viikosta 5 alkaen)

 

Pysyvä elämänmuutos

Leikkauksen jälkeen tulee muuttaa ruokailutottumuksia, omaksua terveellisemmät elämäntavat ja sitoutua noudattamaan ohjeita, jotta hoidolla saadaan pitkäaikaisia tuloksia. Muutokset saattavat alussa tuntua hankalilta, mutta ammattilaisten tuki ja seuranta auttavat.

Ravitsemusterapeutti ja lääkäri antavat yksityiskohtaiset ohjeet ruokavaliosta. Ohjeiden noudattaminen ei tarkoita sitä, että ei voi enää nauttia elämästä tai käydä ulkona syömässä.

Lihavuuskirurgian tulokset

Vaikeassa ja sairaalloisessa lihavuudessa kirurginen hoito on ainoa hoito, jolla osoitetusti saadaan aikaiseksi hyvä ja pysyvä painonlasku myös 10-20 vuoden pitkäaikaisseurannassa. Lihavuuskirurgian avulla voidaan joko parantaa, lievittää, tai jopa estää vaikean lihavuuden liitännäissairauksia sekä pidentää potilaan elinaikaennustetta ja vähentää syöpään sairastumisen riskiä.

Kokeneissa ja osaavissa käsissä lihavuuskirurgian vaikeat ja vakavat komplikaatiot ovat erittäin harvinaisia.

Kuinka paljon lihavuusleikkaus maksaa?

Lihavuusleikkauksen hinta on alkaen 10 865 euroa. Hintaan sisältyy lihavuusleikkaus Terveystalon sairaalassa, yöpyminen leikkauksen jälkeen Terveystalon sairaalan vuodeosastolla, leikkaavan kirurgin ja ravitsemusterapeutin käynti leikkauksen jälkeen sairaalassaolo aikana ennen kotiutusta ja kirurgin jälkisoittokontrolli kolmen kuukauden kohdalla.

 

Lisätiedot ja ajanvaraus

Lihavuusleikkauksesta kiinnostuneet voivat ensin olla yhteydessä lihavuusleikkauskonsultaatioita tekevään sairaanhoitajaan. Hän käy läpi leikkaukseen liittyviä asioita ja auttaa ohjaamaan aktiivisen lihavuuden hoidon piiriin.

Helsingin ja Oulun alue

Emmi Salminen : p. 030 633 1894 / 040 826 6989emmi.salminen@terveystalo.com

Turku ja Länsi-Suomi

Marika Ortio: p. 030 633 3008, marika.ortio@terveystalo.com

Päivi Ala-Uotila: p. 030 633 0616, paivi.ala-uotila@terveystalo.com

Terveystalon webinaari: lihavuusepidemia ja vaikean lihavuuden hoito

Usein kysytyt kysymykset

 • Helsingissä, Turussa ja Oulussa

 • 1-3 kk

 • Lihavuusleikkauksen hinta on alkaen 10 865 euroa. Hintaan sisältyy lihavuusleikkaus Terveystalon sairaalassa, yöpyminen leikkauksen jälkeen Terveystalon sairaalan vuodeosastolla, leikkaavan kirurgin ja ravitsemusterapeutin käynti leikkauksen jälkeen sairaalassaolo aikana ennen kotiutusta ja kirurgin jälkisoittokontrolli kolmen kuukauden kohdalla.

 • Leikkauksen jälkeen ruokavalio muuttuu pysyvästi. Tulevaa ruokavaliota on hyvä harjoitella etukäteen.
 • Varsinaiseen leikkausta edeltävästi tulee yksilöllisesti muutaman viikon ajan toteuttaa erittäin niukkaenerginen ruokavalio (ENED). Se voidaan toteuttaa VLCD-valmisteilla, tavallisella ruoalla tai näiden yhdistelmällä. Ravitsemusterapeutti ohjaa näiden toteutukseen ja antaa tarkat kirjalliset ohjeet.
 • Kaksi vuorokautta ennen leikkausta ruokavalion energiamäärää hivenen kasvatetaan elimistön energiavarastojen täydentämiseksi.
 • Ruoan ja nesteiden nauttiminen lopetetaan edeltävänä iltana.

 • Tulet leikkauspäivänä sairaalaan, tapaat kirurgisi ja anestesialääkärin ennen leikkausta ja sairaanhoitaja haastattelee sinut. Leikkauksen jälkeen sinun vointiasi seurataan hetken aikaa heräämössä, jonka jälkeen siirryt omaan huoneeseesi. Nopean toipumisen hoitopolun mukaisesti pyrimme saamaan sinut mahdollisimman pian liikkeelle leikkauksen jälkeen hoitajan ohjeiden mukaan.

 • Suosittelemme leikkauksen jälkeen seurantaa ja ravitsemusterapeutin valmennusta ainakin vuoden ajan mahdollisuuksien mukaan meillä Terveystalossa tai omassa työterveydessä tai terveyskeskuksessa. 
 • Lihavuuskirurgian jälkeen kaikille potilaille tulee pysyvät vitamiinikorvaushoidot.
 • Mikäli sinulla on leikkauksen jälkeen tähän liittyviä oireita tai ongelmia, ota herkästi yhteyttä leikanneeseen lääkäriisi.

BMI-taulukko

Painoindeksi Määritelmä
   
BMI 25–30 Ylipaino eli lievä lihavuus
30–35 Merkittävä lihavuus
35–40 Vaikea lihavuus
40 tai yli Erittäin vaikea lihavuus

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Vatsa