Laajennettu lääkärinlausunto ajokyvystä

Iän myötä riski ajokykyyn vaikuttavien terveydellisten seikkojen ilmaantumiselle kasvaa. Ikääntyessä esimerkiksi reaktiokyky ja kyky havaita useita samanaikaisia asioita heikkenevät. Vuosien aikana mahdollisesti ilmaantuvat sairaudet tai sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset voivat heikentää ajokykyä.

Riippuen ajokorttiluokasta, poliisi pyytää ajokorttia uudistettaessa 70 ikävuoden aikoihin toimittamaan ns. laajennetun lääkärinlausunnon ajokyvystä. Tätä varten tehtävässä tarkastuksessa tutkittava täyttää etukäteen kaikille ikäryhmille tarkoitetun esitietolomakkeen, jonka lisäksi hän täyttää laajennetun tarkastuksen esitieto-osan vastaanoton yhteydessä (lääkärin tai hoitajan valvonnassa).

Lääkäri perehtyy tarkastuksen yhteydessä iäkkään henkilön ajokykyä arvioidessaan tutkittavan sairauksiin ja lääkityksiin. Lääkärin on huomioitava ikääntymisen, sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset, vaikka yksittäisten sairauksien osalta ajoterveysvaatimukset täyttyisivät. Potilaan muistia, orientaatiota, arvostelukykyä, yhteisöllisiä toimintoja sekä kotiin, harrastuksiin ja itsestä huolehtimiseen liittyvää toimintakykyä voidaan selvittää myös testeillä ja arviointimenetelmillä.

Laajennettu ajoterveystarkastus tehdään ryhmille 1 ja 2 seuraavasti:

Ryhmä 1 (ajo-oikeusluokat: AM120, AM121, A1, A2, A, B, BE, T)

Laajennettu ajoterveystarkastus tehdään mopon-, moottoripyörän- ja henkilöautonkuljettajalle ajokorttia uudistettaessa mikäli uudistusta haetaan 70-vuotissyntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.

Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Tämän jälkeen tarkastus tehdään viiden vuoden välein.

Ryhmä 2 (ajo-oikeusluokat: C1, C1E, C, CE, D1E, D, DE)

Laajennettu ajoterveydentarkastus tehdään kuorma- ja linja-autonkuljettajalle yleensä 68–70-vuotiaana. Tämän jälkeen lääkärintarkastus tehdään kahden vuoden välein.

Laajennettu lääkärinlausunto on tavallisesti yleislääkäritasoinen arvio. Mikäli tässä tarkastuksessa ilmenee tarvetta, tutkittava ohjataan jatkoselvittelyyn geriatrin tai neurologin vastaanotolle.

Huomioithan, että ajokorttitodistus tulee toimittaa itse Trafin palvelupisteeseen.

Lisätietoja www.traficom.fi

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Todistukset ja lausunnot

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Todistukset ja lausunnot