Laajennettu lääkärinlausunto ajokyvystä

Iän myötä riski ajokykyyn vaikuttavien terveydellisten seikkojen ilmaantumiselle kasvaa. Ikääntyessä esimerkiksi reaktiokyky ja kyky havaita useita samanaikaisia asioita heikkenevät. Vuosien aikana mahdollisesti ilmaantuvat sairaudet tai sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset voivat heikentää ajokykyä.

Riippuen ajokorttiluokasta, poliisi pyytää ajokorttia uudistettaessa 70 ikävuoden aikoihin toimittamaan ns. laajennetun lääkärinlausunnon ajokyvystä. Tätä varten tehtävässä tarkastuksessa tutkittava täyttää etukäteen kaikille ikäryhmille tarkoitetun esitietolomakkeen, jonka lisäksi hän täyttää laajennetun tarkastuksen esitieto-osan vastaanoton yhteydessä (lääkärin tai hoitajan valvonnassa).

Lääkäri perehtyy tarkastuksen yhteydessä iäkkään henkilön ajokykyä arvioidessaan tutkittavan sairauksiin ja lääkityksiin. Lääkärin on huomioitava ikääntymisen, sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset, vaikka yksittäisten sairauksien osalta ajoterveysvaatimukset täyttyisivät. Potilaan muistia, orientaatiota, arvostelukykyä, yhteisöllisiä toimintoja sekä kotiin, harrastuksiin ja itsestä huolehtimiseen liittyvää toimintakykyä voidaan selvittää myös testeillä ja arviointimenetelmillä.

Laajennettu ajoterveystarkastus tehdään ryhmille 1 ja 2 seuraavasti:

Ryhmä 1 (ajo-oikeusluokat: AM120, AM121, A1, A2, A, B, BE, T)

Laajennettu ajoterveystarkastus tehdään mopon-, moottoripyörän- ja henkilöautonkuljettajalle ajokorttia uudistettaessa mikäli uudistusta haetaan 70-vuotissyntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.

Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Tämän jälkeen tarkastus tehdään viiden vuoden välein.

Ryhmä 2 (ajo-oikeusluokat: C1, C1E, C, CE, D1E, D, DE)

Laajennettu ajoterveydentarkastus tehdään kuorma- ja linja-autonkuljettajalle yleensä 68–70-vuotiaana. Tämän jälkeen lääkärintarkastus tehdään kahden vuoden välein.

Laajennettu lääkärinlausunto on tavallisesti yleislääkäritasoinen arvio. Mikäli tässä tarkastuksessa ilmenee tarvetta, tutkittava ohjataan jatkoselvittelyyn geriatrin tai neurologin vastaanotolle.

Huomioithan, että ajokorttitodistus tulee toimittaa itse Trafin palvelupisteeseen.

Lisätietoja www.traficom.fi

 

Ajokorttitarkastukseen tullessasi muista ottaa mukaan ajokortti tai muu henkilötodistus. Jos sinulla on silmälasit, ota ne mukaasi tarkastukseen ja poista myös piilolinssit ennen tarkastukseen tuloa.
  
Ennen ajoterveystarkastusta on tärkeä muistaa täyttää Tarfin esitietolomake:

https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/F200sr

Varmista, että olet sallinut Kanta-arkiston selailuoikeuden. Ennen vastaanotolle tuloa, kirjaudu www.kanta.fi/omakanta ja anna lupa potilastietojen luovuttamiseen. Löydät sivuvalikosta kohdan Tietojen käytön hallinta alta. Mikäli terveystiedot eivät ole tarkastuksessa käytettävissä, emme voi arvioida soveltuvuutta kuljetustehtäviin. 

Koska tarkastus on nimensä mukaisesti tavallista ajokorttitarkastusta laajempi, on hyvä varata tavanomaista pidempi vastaanottoaika, esimerkiksi kaksi perättäistä aikaa.

Jos olet ammattiautoilija ja työterveytesi on Terveystalossa, ota yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tarkastusajan varaamiseksi 

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Todistukset ja lausunnot