Laajennettu ajokorttitodistus

Iän myötä riski ajokykyyn vaikuttavien terveydellisten seikkojen ilmaantumiselle kasvaa. Ikääntyessä esimerkiksi reaktiokyky ja kyky havaita useita samanaikaisia asioita heikkenevät. Vuosien aikana mahdollisesti ilmaantuvat sairaudet tai sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset voivat heikentää ajokykyä. Laajennetun ajokorttitodistuksen hinta on alkaen 276,10 €. Hinta sisältää lääkäriajan, lausunnon sekä Kanta- ja palvelumaksun. Ajokorttilausunto ei onnistu etävastaanotolla, joten varaa aika vastaanotolle toimipaikkaan.

Riippuen ajokorttiluokasta, poliisi pyytää ajokorttia uudistettaessa 70 ikävuoden aikoihin toimittamaan ns. laajennetun lääkärinlausunnon ajokyvystä. Tätä varten tehtävässä tarkastuksessa tutkittava täyttää etukäteen kaikille ikäryhmille tarkoitetun esitietolomakkeen, jonka lisäksi hän täyttää laajennetun tarkastuksen esitieto-osan vastaanoton yhteydessä (lääkärin tai hoitajan valvonnassa).

Lääkäri perehtyy tarkastuksen yhteydessä iäkkään henkilön ajokykyä arvioidessaan tutkittavan sairauksiin ja lääkityksiin. Lääkärin on huomioitava ikääntymisen, sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset, vaikka yksittäisten sairauksien osalta ajoterveysvaatimukset täyttyisivät. Potilaan muistia, orientaatiota, arvostelukykyä, yhteisöllisiä toimintoja sekä kotiin, harrastuksiin ja itsestä huolehtimiseen liittyvää toimintakykyä voidaan selvittää myös testeillä ja arviointimenetelmillä.

Laajennettu ajoterveystarkastus tehdään ryhmille 1 ja 2 seuraavasti:

Ryhmä 1 (ajo-oikeusluokat: AM120, AM121, A1, A2, A, B, BE, T)

Laajennettu ajoterveystarkastus tehdään mopon-, moottoripyörän- ja henkilöautonkuljettajalle ajokorttia uudistettaessa mikäli uudistusta haetaan 70-vuotissyntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin.

Käytännössä usein ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto tarvitaan ensimmäisen kerran 75 ikävuoden kohdalla.

Tämän jälkeen tarkastus tehdään viiden vuoden välein.

Ryhmä 2 (ajo-oikeusluokat: C1, C1E, C, CE, D1E, D, DE)

Laajennettu ajoterveydentarkastus tehdään kuorma- ja linja-autonkuljettajalle yleensä 68–70-vuotiaana. Tämän jälkeen lääkärintarkastus tehdään kahden vuoden välein.

Laajennettu lääkärinlausunto on tavallisesti yleislääkäritasoinen arvio. Mikäli tässä tarkastuksessa ilmenee tarvetta, tutkittava ohjataan jatkoselvittelyyn geriatrin tai neurologin vastaanotolle.

Huomioithan, että ajokorttitodistus tulee toimittaa itse Trafin palvelupisteeseen.

Lisätietoja www.traficom.fi

 

Ajokorttitarkastukseen tullessasi muista ottaa mukaan ajokortti tai muu henkilötodistus. Jos sinulla on silmälasit, ota ne mukaasi tarkastukseen ja poista myös piilolinssit ennen tarkastukseen tuloa.
  
Ennen ajoterveystarkastusta on tärkeä muistaa täyttää Tarfin esitietolomake:

https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/F200sr

Varmista, että olet sallinut Kanta-arkiston selailuoikeuden. Ennen vastaanotolle tuloa, kirjaudu www.kanta.fi/omakanta ja anna lupa potilastietojen luovuttamiseen. Löydät sivuvalikosta kohdan Tietojen käytön hallinta alta. Mikäli terveystiedot eivät ole tarkastuksessa käytettävissä, emme voi arvioida soveltuvuutta kuljetustehtäviin. 

Koska tarkastus on nimensä mukaisesti tavallista ajokorttitarkastusta laajempi, on hyvä varata tavanomaista pidempi vastaanottoaika, esimerkiksi kaksi perättäistä aikaa.

Jos olet ammattiautoilija ja työterveytesi on Terveystalossa, ota yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tarkastusajan varaamiseksi 

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Todistukset ja lausunnot

Palvelut

Ajokorttitodistus

Ajokorttitodistuksen saat lääkärin vastaanotolta, hinta on alkaen 186,60 €. Hinta sisältää lääkäriajan, lausunnon sekä Kanta- ja palvelumaksun. Ajokorttilausunto ei onnistu etävastaanotolla, joten varaa aika vastaanotolle toimipaikkaan.

Palvelut

Silmälääkärin ajokorttitodistus

Ajokorttilupaan liittyy näkövaatimuksia, jotka koskevat näön tarkkuutta, näkökenttää, silmien yhteisnäköä ja kontrastiherkkyyttä. Yleislääkäri voi selkeissä tapauksissa tehdä lausunnon myös näkövaatimusten osalta. Jos näkövaatimusten täyttyminen on epävarmaa, tarvitaan silmälääkärin lausunto. Silmälääkäri tekee täydellisen silmätutkimuksen sekä tarvittaessa tehdään koneellisia lisätutkimuksia, kuten näkökenttätutkimus.

Palvelut

Aseenkantolupa: lääkärintodistus

Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan lupaviranomainen voi ampuma-aseasetuksen perusteella pyytää luvanhakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ohjeen mukaan todistuksesta on käytävä ilmi, onko henkilöllä sellainen psyykkinen sairaus tai mielenterveydellinen tila, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita. Poliisilla on poliisilain perusteella oikeus saada perustellusta pyynnöstä ampuma-aseluvan voimassaolon harkitsemiseksi luvanhaltijan mm. terveydentilaan liittyviä tietoja salassapitovelvollisuuden estämättä, jos on syytä epäillä, että luvanhaltija ei enää täytä luvansaannin edellytyksiä.

Palvelut

Palvelukelpoisuustodistus

Vapaaehtoisena armeijaan menevät tarvitsevat lääkärintodistuksen palvelukelpoisuudesta. Tarkastukseen kuuluu mm. kuulo-, värinäkö- ja näkötestit, verenpaineen mittaus sekä sydämen ja keuhkojen kuuntelu. Todistuksia kirjoittavat pääasiassa yleislääkärit.

Palvelut

Ilmailulääkäri ja ilmailulääkärintodistus

Kansainväliset ilmailumääräykset edellyttävät ilmailualalle aikovilta henkilöiltä määriteltyjen terveydentilavaatimusten täyttymistä. Tämän vuoksi yksityis- tai ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikovien on alan lupakirjaa haettaessa hakeuduttava ilmailulääkärin suorittamaan tarkastukseen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseksi. Ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikoville ensimmäinen tarkastus tehdään aina ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC), jotka ovat esimerkiksi Puolustusvoimilla ja Finnairilla. Lentäjät, lennonjohtajat ja purjelentäjät tarvitsevat säännöllisesti uusittavan ilmailulääkärintodistuksen. Todistusta varten tehdään mm. laboratoriokokeita ja tutkitaan näkö ja kuulo.

Palvelut

Merimieslääkärintodistus

Merimieslääkäri tekee lääkärintarkastuksen merimiestodistusta varten. Merimieslääkärit ovat suorittaneet koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista. Lääkärintarkastusta varten tulee varata lähivastaanottoaika.