Ilmailulääkäri ja ilmailulääkärintodistus

Kansainväliset ilmailumääräykset edellyttävät ilmailualalle aikovilta henkilöiltä määriteltyjen terveydentilavaatimusten täyttymistä. Tämän vuoksi yksityis- tai ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikovien on alan lupakirjaa haettaessa hakeuduttava ilmailulääkärin suorittamaan tarkastukseen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseksi. Ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikoville ensimmäinen tarkastus tehdään aina ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC), jotka ovat esimerkiksi Puolustusvoimilla ja Finnairilla. Lentäjät, lennonjohtajat ja purjelentäjät tarvitsevat säännöllisesti uusittavan ilmailulääkärintodistuksen. Todistusta varten tehdään mm. laboratoriokokeita ja tutkitaan näkö ja kuulo.

Kansainväliset ilmailumääräykset edellyttävät lupakirjaoikeuksien käyttämistä varten voimassa olevan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen. Tätä varten harraste-, yksityis- ja ammattilentäjät ja lennonjohtajat käyvät Traficomin hyväksymän ilmailulääkärin (AME) tarkastuksessa. Todistusta varten tehdään mm. laboratoriokokeita ja tutkitaan näkö ja kuulo, sekä tarvittaessa lisätutkimuksia. Tarvittaessa ilmailulääkärin neuvoo sinua tarvittavien tutkimusten suhteen. Ammattilentäjien ja lennonjohtajien ensimmäinen tarkastus tehdään ilmailulääketieteen keskuksessa (AeMC).

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Todistukset ja lausunnot