Riippuvuussairauksien hoito-ohjelmat

Suomalainen Contral Clinics on jo vuodesta 1996 lähtien erikoistunut riippuvuussairauksien hoitoon erinomaisin tuloksin. Contral Clinicsin kansainvälisesti tunnettuihin palveluihin kuuluvat hoito-ohjelmat alkoholiongelmien ja alkoholismin hoitoon sekä erilliset ohjelmat rahapeliriippuvuuteen ja nettiriippuvuuteen. Kaikki ohjelmat ovat avohoitotyyppisiä.

Alkoholin liikakäytön ja alkoholismin hoito Contral-menetelmällä

Alkoholismi on tila, jossa henkilöllä ilmenee jatkuva, pakonomainen tarve kuluttaa alkoholia, vaikka se aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Alkoholismin oireet kehittyvät usein vuosien saatossa, eikä henkilö itse välttämättä tunnista ongelmaansa. Alkoholismin hoitoon tulisi hakeutua, jos huomaa menettäneensä kykynsä kontrolloida alkoholin käyttöä. 

Contral Clinics tarjoaa kokonaisvaltaisen hoito-ohjelman alkoholismin hoitoon avohoitomenetelmällä. Menetelmä perustuu tieteelliseen tutkimukseen, ja hoidossa avustavat päihdelääkärit ja -terapeutit. Hoito-ohjelma voidaan suorittaa huomaamattomasti työssäkäynnin lomassa. 

Asiakkaista 78% on onnistunut vähentämään alkoholin käyttöään tavoitteiden mukaisesti, ja usein jo muutaman viikon kuluttua hoidon aloittamisesta riippuvuus alkoholiin alkaa hellittää. Hoito-ohjelman kesto on 4-6 kk ja se alkaa info- ja kartoituskäynnillä. Contralin hoitoa tarjoaa Terveystalo Keskuskatu ja Kamppi Helsingissä. Hoito-ohjelma voidaan suorittaa myös etähoitona.

Varaa ensimmäinen info-tapaaminen asiakaspalvelumme kautta.

Rahapeliriippuvuuden hoito Contral Clinicsissä

Peliriippuvuus voi olla joko rahapeli- tai digipeliriippuvuutta. Tässä hoitoympäristössä keskitytään erityisesti uhkapeliriippuvuuteen ja rahapeliriippuvuuteen. Hoidossa pyritään auttamaan ihmisiä hallitsemaan peliriippuvuutta ja pääsemään siitä eroon. Hoitoon kuuluu sekä psykososiaalista terapiaa että tarvittaessa lääkehoitoa.

Contral Clinics -hoito-ohjelma on kehitetty Suomessa alan huippuasiantuntijoiden toimesta ja on auttanut peliriippuvaisia jo vuosien ajan. Hoito-ohjelma on joustava ja tapahtuu avohoitona Terveystalon yhteydessä, mikä mahdollistaa hoidon sovittamisen omiin arkiaskareisiin. Hoidon tavoitteena on voittaa peliriippuvuus ja päästä eroon siihen liittyvistä haitoista, kuten terveysongelmista, sosiaalisista vaikeuksista ja henkisistä kärsimyksistä. Hoito kestää yleensä 3-5 kuukautta, ja ohjelmaan sisältyy yhteensä 10 käyntiä, joista osa on terapiakäyntejä ja osa lääkärikäyntejä. Hoito-ohjelmaan kuuluu myös itsehoitotehtäviä, jotka auttavat muuttamaan ajatusmalleja ja käyttäytymistä.

Lääkehoitoa käytetään tarvittaessa nalmefeenin tai naltreksonin muodossa, jotka vähentävät mielihyvän tunnetta ja auttavat välttämään peliriippuvuuden aiheuttamia retkahduksia. Sekä psykososiaalisen hoidon että lääkehoidon on todettu olevan lupaavia menetelmiä peliriippuvuuden hoidossa. Hoito-ohjelman tarjoaa Terveystalo Keskuskatu ja Kamppi Helsingissä. Hoito-ohjelma on mahdollinen myös etähoitona, jolloin potilaan ei tarvitse asua pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää hoitomenetelmästä ja tee www.contral.com -verkkosivuilla testi, jonka avulla voit arvioida oman tilanteesi. 

Varaa ensimmäinen info-tapaaminen asiakaspalvelumme kautta.

Nettiriippuvuuden hoito-ohjelma Terveystalon Contral Clinicsissä

Nettiriippuvuus on tila, jossa henkilön netin käyttö, nettipelaaminen tai sosiaalisen median käyttö on karannut hallinnasta. Nettiriippuvaisella henkilöllä netin käyttö vie liikaa aikaa harrastuksilta, ystäviltä, opiskelulta ja työltä. Tämä ilmenee tyypillisesti riippuvuudenomaisena videopelien pelaamisena, jatkuvana sosiaalisen median käyttönä tai pakonomaisena informaation hakemisena.

Nettiriippuvuutta ei voi suoraan mitata netissä käytetyn ajan perusteella. On tärkeää erottaa halu ja tarve käyttää nettiä toisistaan. Nettiriippuvuuden hoito-ohjelma on suunniteltu auttamaan henkilöitä kontrolloimaan omaa netin käyttöään.

Hoito-ohjelma keskittyy ongelmallisen netin käytön vähentämiseen, mielihyvän löytämiseen netin käytön tilalle sekä netin kohtuulliseen ja hallittuun käyttöön. Ohjelma kestää noin 8 viikkoa ja siihen sisältyy 8 terapiakäyntiä. Hoito-ohjelma voidaan suorittaa myös etähoitona.

Ohjelma on tarkoitettu kaikenikäisille aikuisille (yli 18 v), jotka haluavat parantaa internetin käytön kontrolliaan. Hoito-ohjelma ei vaadi lääkkeiden käyttöä, mutta tarvittaessa lääkäri voi määrätä esimerkiksi masennuslääkkeitä hoitojakson aikana. Ohjelma on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja huomaamattomaksi arjen lomassa.

Hoito-ohjelman kehittämisessä on hyödynnetty yli kahden vuosikymmenen kokemusta riippuvuuksien hoidosta. Tämä hoito-ohjelma keskittyy erityisesti nettiriippuvuuden hoitoon, ja se on kevyempi kuin uhkapeliriippuvuuden hoito-ohjelma. Tavoitteena on saada nettipelaaminen, somekäyttö ja internetin käyttö hallintaan ilman niiden täydellistä lopettamista.

Jos epäilet kärsiväsi nettiriippuvuudesta, voit harkita tämän hoito-ohjelman kokeilemista. Contralin ohjelman tarjoaa Terveystalo Keskuskatu ja Kamppi Helsingissä.

Varaa ensimmäinen info-tapaaminen asiakaspalvelumme kautta.

Syömishäiriö ongelmana? Contral Clinicsin hoito-ohjelma ahmintahäiriön hoitoon

Syömishäiriöt ovat yleistyneet viime vuosina kaikkialla maailmassa. Näistä ahmintahäiriö (Binge Eating Disorder, BED) on yleisin. Syömishäiriö kehittyy usein vähitellen. Häiriöstä on kysymys silloin, kun syöminen ja syömättömyys alkaa hallita normaalia arkea ja elämää.

Contral Clinicsin yksilöhoitona toteutettu hoito-ohjelma on suunniteltu auttamaan sinua ahmintahäiriön (BED) hallinnassa ja parantamaan elämänlaatuasi.

Avohoito-ohjelmamme on rakennettu vahvan tutkimuspohjan varaan ja hyödyntää kognitiivis-behavioristisia hoitomenetelmiä.

Hoidon alussa kartoitetaan tilanteesi. Klinikkaohjelmassamme saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Koulutetut terapeuttimme työskentelevät kanssasi yksilöllisesti auttaen sinua asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan pysyviä muutoksia ahmintakäyttäytymisessäsi. Hoito-ohjelma on strukturoitu ja se kestää noin 4-6 kuukautta. Hoitotiiminäsi toimii lääkäri sekä psykologi tai psykoterapeutti sekä ravitsemusterapeutti.

Hoito-ohjelman yhteydessä käytetään myös lääkehoitoa, joka tukee asiakkaan pyrkimyksiä saada ongelma hallintaan. Hoito-ohjelman alussa lääkärimme tekee päätöksen lääkkeestä yksilöllisesti, tarpeesi mahdollisimman tarkasti huomioiden.

Hoito-ohjelma voidaan suorittaa haluttaessa myös etähoitona, joten sinun ei tarvitse asua pääkaupunkiseudulla. Hoito-ohjelman tarjoaa Terveystalo Keskuskatu ja Kamppi Helsingissä. 

Varaa ensimmäinen info-tapaaminen asiakaspalvelumme kautta.

 

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Psykiatria

Palvelut

Sopeutumishäiriöiden tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Sopeutumishäiriöt liittyvät merkittävään elämänmuutokseen, johon liittyy ahdistusta ja masentuneisuutta. Elämänmuutoksia saattavat olla muutokset työ- tai yksityiselämässä. Sopeutumishäiriöiden tyypillisiä oireita ovat ahdistus, masennus ja väsymys. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.

Palvelut

Masennuksen tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Depressio eli masennustila on yleinen sairaus. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, unihäiriö, ruokahalun ja painon muutos, itsetuhoiset ajatukset sekä itseluottamuksen menetys. Kaikkia oireita ei esiinny kaikilla depressiota sairastavilla - oirekuva on yksilöllinen. Tarpeenmukainen hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Palvelut

Psykiatriset lausunnot

Palvelusisältö vaihtelee lausunnolta vaadittavan laajuuden ja tarkkuuden mukaan. Monissa tapauksissa tarvitaan useampi käynti ja usein myös asiakirjojen tilaamista aikaisemmista hoitopaikoista.

Palvelut

Riippuvuuksien diagnostiikka ja lääkehoito

Riippuvuussairauksiin lasketaan päihdehäiriöiden lisäksi erilaiset toiminnalliset riippuvuudet (esimerkiksi peliriippuvuus). Vastaanotolla kartoitetaan riippuvuusproblematiikan taustaa, ajankohtaista tilannetta ja vaikeusastetta sekä tehdään lähete tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin. Näiden tietojen pohjalta laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka voi sisältää terapiaa, laboratorioseurantaa ja/tai lääkehoitoa.

Palvelut

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluvat yksilöllisesti toistuvat masennus- ja maniajaksot. Mania voi olla myös "lievää maniaa" eli hypomaniaa ja joskus maniajaksoihin sekoittuu masennusoireita, jolloin puhutaan sekamuotoisesta mielialajaksosta. Masennusjakson aikana mieliala ja aktiivisuustaso on alentunut. Maniajakson aikana mieliala on kohonnut normaalista poikkeavalla tavalla. Tyypillisiä maniaoireita ovat liiallinen toimeliaisuus, puheliaisuus, ärtyisyys, unen tarpeen väheneminen, itsetunnon kohoaminen, keskittymiskyvyttömyys, harkitsemattomuus ja sopimaton käytös. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on oleellista säännöllinen lääkehoito sekä psykoedukaatio, jolla pyritään masennus- ja maniajaksojen vaihtelun tunnistamiseen ja lääkehoitoon sitoutumiseen.

Palvelut

Työuupumuksen tutkimus ja hoito

Työuupumus on pitkittyneen kuormituksen ja stressin aiheuttama kokonaisvaltainen tila, jonka oireina voivat olla väsymys, joka ei poistu levolla, ärtymys tai keskittymisvaikeudet. Työuupumus ei ole sairaus, mutta se lisää riskiä sairastua esimerkiksi masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin. Työuupumus on myös työkyvyttömyyden riskiä lisäävä tekijä. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi.