Ajokorttitodistus

Ajokorttilain ja kuljettajantutkinnon uudistamisen jälkeen (1.7.2018) ensimmäistä ajokorttia hakeva ei tarvitse enää lääkärintodistusta, vaan oma vakuutus terveysvaatimusten täyttymisestä riittää. Vakuutus annetaan hakemuslomakkeessa, jonka yhteydessä esitetään tiedot, jotka hakija vakuuttaa täyttävänsä.

Mikäli hakija ei voi tai halua antaa vakuutusta, hänen on toimitettava entiseen tapaan lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä. Ajokorttilausunnot eivät onnistu etävastaanotolla, joten varaa aika lääkärin vastaanotolle.

Mahdollisuus antaa oma vakuutus terveydentilasta koskee ryhmän 1 ajokortteja eli henkilöauton, moottoripyörän, mopon, mopoauton ja traktorin ajokortteja.

Ryhmän 1 ajokortteja uudistettaessa lääkärinlausunto vaaditaan jatkossa vasta 70 vuotta täyttäneiltä.

Ajokorttitodistus ikääntyneille

70 vuotta täytettyään ajokorttia uudistettaessa on esitettävä ns. laajennettu ajokortti-tarkastuslausunto. Tätä varten tehtävässä tarkastuksessa tutkittava täyttää etukäteen kaikille ikäryhmille tarkoitetun esitietolomakkeen, jonka lisäksi hän täyttää laajennetun tarkastuksen esitieto-osan vastaanoton yhteydessä (lääkärin tai hoitajan valvonnassa).

Laajemmassa lääkärintarkastuksessa arvioidaan myös muisti. Laajennettu lääkärintarkastus on tavallisesti yleislääkäritasoinen arvio. Mikäli tässä tarkastuksessa ilmenee tarvetta, tutkittava ohjataan jatkoselvittelyyn geriatrin tai neurologin vastaanotolle.

Huomioithan, että ajokorttitodistus tulee toimittaa itse Trafin palvelupisteeseen.

Lisätietoja www.traficom.fi

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.