Ajokorttitodistus

Ajokorttitodistuksen saat lääkärin vastaanotolta, hinta on alkaen 186,60 €. Hinta sisältää lääkäriajan, lausunnon sekä Kanta- ja palvelumaksun. Ajokorttilausunto ei onnistu etävastaanotolla, joten varaa aika vastaanotolle toimipaikkaan.

Ajokorttilain ja kuljettajantutkinnon uudistamisen jälkeen (1.7.2018) ensimmäistä ajokorttia hakeva ei tarvitse enää lääkärintodistusta, vaan oma vakuutus terveysvaatimusten täyttymisestä riittää. Vakuutus annetaan hakemuslomakkeessa, jonka yhteydessä esitetään tiedot, jotka hakija vakuuttaa täyttävänsä. Mikäli hakija ei voi tai halua antaa vakuutusta, hänen on toimitettava entiseen tapaan lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Mahdollisuus antaa oma vakuutus terveydentilasta koskee ryhmän 1 ajokortteja eli henkilöauton, moottoripyörän, mopon, mopoauton ja traktorin ajokortteja.

Ryhmän 1 (Luokat AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B ja BE) ajokortteja uudistettaessa lääkärinlausunto vaaditaan jatkossa 70 vuotta täyttäneiltä.

Ryhmän 2 (Luokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, ja DE) ajokortin haltijat toimittavat lääkärinlausunnon ajokortin uudistamisen yhteydessä, kun ovat 45 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia ajokortin voimassaolopäivän päättyessä. Tai laajennetun lääkärilausunnon ajokyvystään, jos ovat täyttäneet 68 vuotta ennen, kun ovat käyneet lääkärissä ajokortin uudistamista varten tai ovat täyttäneet tai täyttävät 68 vuotta ennen nykyisen ajokortin voimassaolon päättymistä.

Valmistautumisohjeet:

Ajokorttitarkastukseen tullessasi muista ottaa mukaan ajokortti tai muu henkilötodistus. Jos sinulla on silmälasit, ota ne mukaasi tarkastukseen ja poista myös piilolinssit ennen tarkastukseen tuloa.

  • Varmista, että olet sallinut Kanta-arkiston selailuoikeuden 
  • Jos olet ammattiautoilija ja työterveytesi on Terveystalossa, ota yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tarkastusajan varaamiseksi.

Ennen ajoterveystarkastusta tulisi täyttää Trafin esitietolomake:

https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/F200sr

Miten ja minne todistus toimitetaan?

Ajovarmalle (Trafille) todistus toimitetaan:

Kun henkilölle on tehty lääkärintodistus ajokortin hakemiseksi, uudistamista varten (esim. hävinnyt ajokortti/vanhanmallinen kortti), taksinkuljettajan ajolupaa varten tai on tehty laajennettuun lääkärintutkimukseen perustuva lausunto, lääkäri toimittaa lausunnon Lomakepalveluun, josta Traficom saa sen haettua suoraan.

Jos Kanta-palveluissa on häiriö, ei sähköinen lausunto ole käytettävissä. Tällöin sinulle annetaan paperituloste allekirjoituksineen toimitettavaksi Traficomille.

Ajokorttitodistus yli 70-vuotiaille

70 vuotta täytettyään ajokorttia uudistettaessa on esitettävä laajennettu ajokorttitodistus. Kyseessä on yleislääkäritasoinen, laajennettu lääkärintarkastus, joka sisältää muisti ja hahmotustestejä. Mikäli tässä tarkastuksessa ilmenee tarvetta, tutkittava ohjataan jatkoselvittelyyn tarvittavan erikoislääkärin vastaanotolle.

Lisätietoja www.traficom.fi

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Todistukset ja lausunnot

Palvelut

Laajennettu ajokorttitodistus

Iän myötä riski ajokykyyn vaikuttavien terveydellisten seikkojen ilmaantumiselle kasvaa. Ikääntyessä esimerkiksi reaktiokyky ja kyky havaita useita samanaikaisia asioita heikkenevät. Vuosien aikana mahdollisesti ilmaantuvat sairaudet tai sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset voivat heikentää ajokykyä. Laajennetun ajokorttitodistuksen hinta on alkaen 276,10 €. Hinta sisältää lääkäriajan, lausunnon sekä Kanta- ja palvelumaksun. Ajokorttilausunto ei onnistu etävastaanotolla, joten varaa aika vastaanotolle toimipaikkaan.

Palvelut

Silmälääkärin ajokorttitodistus

Ajokorttilupaan liittyy näkövaatimuksia, jotka koskevat näön tarkkuutta, näkökenttää, silmien yhteisnäköä ja kontrastiherkkyyttä. Yleislääkäri voi selkeissä tapauksissa tehdä lausunnon myös näkövaatimusten osalta. Jos näkövaatimusten täyttyminen on epävarmaa, tarvitaan silmälääkärin lausunto. Silmälääkäri tekee täydellisen silmätutkimuksen sekä tarvittaessa tehdään koneellisia lisätutkimuksia, kuten näkökenttätutkimus.

Palvelut

Aseenkantolupa: lääkärintodistus

Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan lupaviranomainen voi ampuma-aseasetuksen perusteella pyytää luvanhakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ohjeen mukaan todistuksesta on käytävä ilmi, onko henkilöllä sellainen psyykkinen sairaus tai mielenterveydellinen tila, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita. Poliisilla on poliisilain perusteella oikeus saada perustellusta pyynnöstä ampuma-aseluvan voimassaolon harkitsemiseksi luvanhaltijan mm. terveydentilaan liittyviä tietoja salassapitovelvollisuuden estämättä, jos on syytä epäillä, että luvanhaltija ei enää täytä luvansaannin edellytyksiä.

Palvelut

Palvelukelpoisuustodistus

Vapaaehtoisena armeijaan menevät tarvitsevat lääkärintodistuksen palvelukelpoisuudesta. Tarkastukseen kuuluu mm. kuulo-, värinäkö- ja näkötestit, verenpaineen mittaus sekä sydämen ja keuhkojen kuuntelu. Todistuksia kirjoittavat pääasiassa yleislääkärit.

Palvelut

Ilmailulääkäri ja ilmailulääkärintodistus

Kansainväliset ilmailumääräykset edellyttävät ilmailualalle aikovilta henkilöiltä määriteltyjen terveydentilavaatimusten täyttymistä. Tämän vuoksi yksityis- tai ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikovien on alan lupakirjaa haettaessa hakeuduttava ilmailulääkärin suorittamaan tarkastukseen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseksi. Ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikoville ensimmäinen tarkastus tehdään aina ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC), jotka ovat esimerkiksi Puolustusvoimilla ja Finnairilla. Lentäjät, lennonjohtajat ja purjelentäjät tarvitsevat säännöllisesti uusittavan ilmailulääkärintodistuksen. Todistusta varten tehdään mm. laboratoriokokeita ja tutkitaan näkö ja kuulo.

Palvelut

Merimieslääkärintodistus

Merimieslääkäri tekee lääkärintarkastuksen merimiestodistusta varten. Merimieslääkärit ovat suorittaneet koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista. Lääkärintarkastusta varten tulee varata lähivastaanottoaika.