Sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanuusratkaisut

Julkinen sektori voi tuottaa julkisia palveluja joko omana toimintanaan tai hankkimalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta. Kyseessä on tyypillisesti pitkäkestoinen kumppanuus, jossa kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut tietyn palvelukokonaisuuden, kuten esimerkiksi terveysaseman tai kunnan kaikki palvelut, ja luovuttanut sen määräajaksi kilpailutuksen voittaneen tahon vastuulle.  

Hankkimalla palvelukokonaisuuden yksityiseltä kumppanilta julkinen sektori saa omalle toiminnalleen verrokin ja kykenee näin kehittämään toimintaansa kansalaisten parhaaksi. Kumppanuusratkaisuilla on haettu myös parempaa palvelun saatavuutta, esimerkiksi lyhyempien jonotusaikojen muodossa, kustannussäästöjä ja ylipäätään varmistettu julkisten palvelujen toimivuus.

Terveystalon kumppanuusratkaisujen hoitovastuun piirissä on tänä päivänä yli 310 000 kuntalaista.

Maaliskuussa 2021 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä julkiset terveysasemamme (mukaan lukien suun terveydenhuolto) saivat loistavat arviot: suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-luku oli peräti 84. NPS (eli Net Promoter Score) tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua ystävilleen tai kollegoilleen.

Lääkärin kättely

Laajat kumppanuusratkaisut (Kuntaturva)

Laajoilla kumppanuusratkaisuilla tarkoitetaan sitä, että palvelun järjestäjä, kunta tai kuntayhtymä, hankkii ostopalveluna kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kunnalle jää siis vastuu palvelujen toimivuudesta, mutta itse palvelut tuottaa yritys. Laajat kumppanuusratkaisut ovat tyypillisesti pitkäkestoisia sopimuksia.

Tällainen kumppanuus on luonteeltaan vakuutus: Sopimus sisältää useimmiten ehtoja palvelujen toimivuudesta, hoitojonoista, asiakastyytyväisyydestä tai muusta palvelun laatua kuvaavasta indikaattorista. Mikäli palveluntuottaja ei kykene sovittuun palvelutasoon, sopimuksissa on sanktiot ja irtisanomisehdot. Sillä myös taataan sote-palvelujen vakaa kustannuskehitys. Sopimushinta on aina jäänyt kunnan omaa tuotantoa alhaisemmaksi ja sen hintakehitys sidotaan kustannusten kasvua kuvaavaan indeksiin.

Palveluntarjoajan näkökulmasta laaja kumppanuusratkaisu antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Malli kannustaa myös terveyden edistämiseen – mitä terveempiä kuntalaiset ovat, sitä pienemmiksi palveluntuottajan kustannukset muodostuvat.

Paikkakunnat joissa Terveystalo tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut:

Yhteystiedot ja ajanvaraustiedot kunnan terveydenhuollon sivuilta: Kärsämäki (terveys.karsamaki.fi)Lumijoki (www.lumijoki.fi)Puolanka (terveys.puolanka.fi)Pyhtää (terveys.pyhtaa.fi)Rantasalmi (www.rantasalmi.fi)Sulkava (terveys.sulkava.fi)Sysmä (terveys.sysma.fi)

Osittaiskumppanuudet

Osittaiskumppanuuksilla tarkoitetaan joidenkin tiettyjen sote-palveluiden hankkimista ostopalveluna. Tyypillisesti kunnat ovat hankkineet ostopalveluina terveysasemia, suun terveydenhuollon palveluja, neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa, palveluasumista ja kotihoitoa – tai jotain yhdistelmää näistä. 

Monet palvelukokonaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, että yksityisen sektorin kansallinen verkosto antaa mahdollisuuden niiden tehokkaampaan tuottamiseen, jolloin kunta voi keskittyä niihin palveluihin, joiden järjestämisestä se suoriutuu parhaiten. Osittaiskumppanuuksien avulla kunta saa myös mahdollisuuden verrata oman toimintansa laatua ja kustannuksia yksityisen sektorin toimintaan – ja parantaa näin omaa toimintaansa.

Paikkakunnat, joissa Terveystalo tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden osakokonaisuuksia:

Erikoissairaanhoidon kumppanuusratkaisut

Myös sairaanhoitopiirit voivat hankkia palveluita yksityisiltä yrityksiltä. Esimerkiksi seulonnat, skopiat, päiväkirurgia ja monet muut toimenpiteet sopivat hyvin yksityisen palveluntarjoajan tuotettavaksi. Myös kokonaisen sairaalatoiminnan hankkimisesta ostopalveluna on saatu hyviä tuloksia. Ostopalveluita hankkimalla sairaanhoitopiirit ovat pystyneet lyhentämään hoitojonoja ja vähentämään kustannuksia.

Erikoissairaanhoidon ulkoistuksiemme paikkakunnat:

Suunterveyden kumppanuusratkaisut

Terveystalo on kuntien kumppani suun terveydenhuollossa. Tarjoamme nopean ja luotettavan ratkaisun, kun asiakas haluaa toteuttaa koko hammashoidon ostopalveluna, tai kun tilapäiseksi avuksi tarvitaan yksittäinen hammaslääkäri tai kokonainen hoitotiimi.

Palvelemme asiakkaita sekä pienten että isompien kuntien hammashoitoloissa. Taivumme tasaveroisesti niin ehkäisevään suun terveydenhuoltoon kuin vaativiin kirurgisiin toimenpiteisiin paikasta ja hoitotarpeesta riippuen.

Suunterveyden ulkoistuksiemme paikkakunnat:

 

Ota yhteyttä

Kirsi Pitkälä, johtaja, ulkoistukset
Kirsi Pitkälä, johtaja, ulkoistukset
Puh. 0400 184 152
Tarmo Pekola, johtaja, Kuntaturva (Länsi-Suomi)
Tarmo Pekola, johtaja, Kuntaturva (Länsi-Suomi)
Puh. 044 494 0008
Marjaana Hartikainen, johtaja, suun terveydenhuolto
Marjaana Hartikainen, johtaja, suun terveydenhuolto
Puh. 040 351 5514
 
Pauli Haapanen, johtaja, Kuntaturva (Itä-Suomi), ulkoistetut terveysasemat ja erikoissairaanhoito
Pauli Haapanen, johtaja, Kuntaturva (Itä-Suomi), ulkoistetut terveysasemat ja erikoissairaanhoito
Puh. 050 313 7194
Jarmo Kantonen, ylilääkäri, ulkoistukset
Jarmo Kantonen, ylilääkäri, ulkoistukset
Puh. 040 535 6730
Ari Salo, ylihammaslääkäri
Ari Salo, ylihammaslääkäri
Puh. 040 088 2392