Sujuvaa palvelua ja mitattavaa kumppanuutta

Autamme julkisen sektorin terveydenhuollon toimijoita terveyspalveluiden järjestämisessä asukkailleen.

Rakennamme ja räätälöimme palvelumme aina kunkin asiakkaan tarpeista lähtien halutussa laajuudessa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Painotamme kumppanuutta, jossa hyödynnämme molempien vahvuuksia ja osaamista. Seuraamme ja kehitämme johdonmukaisesti sekä palveluidemme lääketieteellistä, toiminnallista ja kokemuksellista laatua sekä yhteistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Tutustu laatu- ja vastuullisuuskirjaamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistukset

Vastaamme julkisen asiakkaamme sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista sovitussa laajuudessa, aina sote-palveluiden kokonaisulkoistuksista terveyskeskusulkoistuksiin.

Laadukkaiden palveluiden lisäksi tuomme kumppanuuteen Terveystalon tavan johtaa ja kehittää toimintaa – sovimme yhdessä tavoitteet onnistumiselle ja mittarit johtamiseen.

Lähipalveluiden varmistamiseksi hyödynnämme asiakkaalta siirtyvää henkilöstöä ja houkuttelevana työnantajana rekrytoimme tarvittavat osaajat. Palvelujen tuottamisessa voimme hyödyntää paikallista alihankintaa, kumppanuuksia sekä koko Terveystalon resursseja. Vastaamme mm. Rantasalmen, Lumijoen, Kinnulan ja Tervolan ulkoistuksista.

Lääkärin kättely

Lue lisää

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut

Terveystalolla on Suomen johtava yksityisen sektorin erikoissairaanhoidon tuottaja ja kehittäjä. Tarjoamme julkiselle sektorille sekä erikoissairaanhoidon yksittäisten toimintojen että kokonaisten yksiköiden ulkoistamisratkaisuja.

Tuotamme tällä hetkellä mm. ortopedian, sisätautien, silmätautien, gynekologia ja radiologian erikoislääkärikonsultaatiota ja –palveluja.

Laajan verkostomme ja osaamisen hyödyntäminen tuovat synergiaetuja asiakkaalle. Korkealaatuinen hoito ja nopea hoitoon pääsy kasvattavat potilastyytyväisyyttä ja tuovat kustannussäästöjä.

Työterveyspalvelut

Terveystalo on Suomen johtava valtakunnallinen työterveyspalvelujen tuottaja. Palvelemme noin 24 000 työnantajaa ja noin 663 000 työntekijää kaikilta toimialoilta. Suomen laajin potilastietokanta ja toimialatuntemus mahdollistavat sen, että tunnemme suomalaisten terveyden, työntekijät ja työn vaatimukset.

Vastaamme lukuisten kuntien ja kuntayhtymien työterveyspalveluista. Olemme valmiita ottamaan työterveyspalveluiden tuottamisvastuun kunnan tai kuntayhtymän niitä ulkoistaessa.

Tarjoamme aina asiakkaan tarpeisiin perustuvan, tarkoituksenmukaisimman ja kustannustehokkaan työterveyspalveluiden kokonaisuuden. Terveystalon Terve Työpaikka™ -toimintamallissa työterveyden yhteistyö työnantajan, työntekijöiden ja työpaikan muiden sidosryhmien kanssa on proaktiivista, moniammatillista ja ratkaisukeskeistä.

Toimintamallimme yhdistettynä edistyksellisiin digitaalisiin palveluihin tukevat sujuvaa asiointia, tehokasta työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamista. Lue lisää työterveyspalveluistamme ja tutustu referensseihimme.

Diagnostiikka- ja seulontapalvelut

Terveystalon laaja kuvantamisen palveluvalikoima kattaa röntgen-, ultraääni-, kartiokeila- ja tietokonetomografiakuvaukset sekä luuntiheysmittaukset. Nopeiden diagnostiikkapalveluidemme ansiosta hoito voidaan aloittaa varhain, joka parantaa hoitotuloksia potilaalle.

Terveystalolla on kiinteät magneettikuvauslaitteet 28 paikkakunnalla, ja lisäksi mobiilikuvauslaitteet ovat saatavilla kautta maan. Palveluksessamme on yli 100 radiologian erikoislääkäriä ja yli 200 röntgenhoitajaa.Terveystalon omat laboratoriot ja näytteenottopisteet toimivat lääkärikeskussairaaloiden sekä työterveysasemien yhteydessä.

Toteutamme myös kansanterveysasetuksen mukaisia mammografia- ja papaseulontoja, diagnostisia tutkimuspalveluita kuten kliinis- ja neurofysiologisia tutkimuksia ja tähystystutkimuksia. Terveystalo toimii noin 250 kunnan seulontakumppanina ja on Suomen suurin mammografiaseulontojen tuottaja.

Magneettikuvaus

Palvelusetelit

Palvelusetelit mahdollistavat kunnalle tavan tuottaa terveyspalveluita kustannustehokkaammin ja joustavammin. Kuntalaiselle palvelusetelit puolestaan mahdollistavat nopean hoitoon pääsyn. Erilaiset hinnoittelumallivaihtoehdot tuovat selkeyttä ja joustavuutta palveluiden suunnitteluun. Toteutus voidaan sopia yksittäisistä palveluista aina kokonaiseen hoitoketjuun.

Ajanvaraus henkilöasiakkaille

Kun asioit palvelusetelillä Terveystalossa, varaa aika numerosta 030 6000.